User Posts: Natthasit S.

APEC คืออะไร ?             APEC ย่อมาจาก Asia – Pacific Economic Cooperation คือ เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่ง APEC ...

          ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ ไม่ได้มีรูปแบบการใช้งานเพียงแค่การโทรเข้าหรือโทรออก ...

          กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยที่เป็นทั้งศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจ จึงมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่อาศัยกว่า 15 ล้านคน ทำให้มหานครแห่งนี้ ...

            "เชียงใหม่" จังหวัดยอดนิยมในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย ด้วยสภาพภูมิอากาศ ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร, ...

          สำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้นการได้ทำงานตามวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมา  ตลอดจนการได้อยู่ในบริษัทที่มั่นคง มีชื่อเสียง ...

          ก้าวเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน นั่นหมายความว่าใกล้เทศกาลลอยกระทงเข้ามาทุกทีแล้ว ...

          หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าว หรือเคยเห็นคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตมากมาย จนอาจเกิดความกลัวที่จะใช้บัตรเครดิต แต่วันนี้ ไหนดี ...

           ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นประเทศยอดนิยมในการเดินทางไปท่องเที่ยวของคนไทย เนื่องจากธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมที่แปลกใหม่ ผู้คนที่เป็นมิตร ...

           ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศชั้นนำของโลก ในด้านอาหารและห้างสรรพสินค้า โดยเรามีทั้งวัตถุดิบในการทำอาหารที่หลากหลาย ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ...

          “ประเทศลาว” ถือเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับไทย ที่ยังเพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงาม ...

Browsing All Comments By: Natthasit S.
ไหนดี
Logo