วิธี กู้เงินบัตรคนจน ไม่ใช้คนค้ำ 2564 สินเชื่อออมสิน 50000 (สวัสดิการแห่งรัฐ)

นอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนำไปใช้ซื้อของ น้ำไฟฟรี รถไฟฟรีได้แล้ว ยังสามารถใช้กู้เงินได้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ในดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บัตรคนจน 2564 ภายใต้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วงเงินกู้เงินบัตรคนจน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้กู้วงเงิน 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้คนค้ำ

เพียงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ และอายุ 20 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ และมีที่อยู่แน่นอน

ดอกเบี้ย ระยะเวลา

ออมสินเปิดให้กู้เงินบัตรคนจน ได้นาน 3 ปี – 5 ปี ภายใต้ดอกเบี้ยต่ำคงที่ 0.75% ต่อเดือนเท่านั้น และไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

โดยกำหนดให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

สนใจทำอย่างไร

ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารคือ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

และติดต่อที่ธนาคารออมสินเพื่อแจ้งขอ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินทุน หรือเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพต่อไป หรือโทรถามข้อมูลที่ 1115

สิทธิ์อื่นๆของบัตรคนจน

  • ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อข้าว ซื้อปุ๋ย เครื่องแบบนักเรียน หรือไข่สดก็ได้ ร้านไหนรับบ้าง? อ่านต่อ
  • ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดบัญชีกสิกรพร้อมบัตร ATM ฟรี ไม่มีค่าแรกเข้าและรายปี ไม่มีค่ารักษาบัญชีด้วย อ่านต่อ
  • บัตรคนจนใช้ที่ไหนได้ ฟรีบ้าง อ่านต่อ

ไม่มีบัตรคนจนทำไง?

รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนอยู่ในแต่ละปี ตามรอบที่กำหนด ซึ่งในปี 2564 ทางรัฐบาลได้ประกาศเลื่อนให้ลงทะเบียนหลังจากการแพร่ระบาดโควิด 19 คลี่คลาย (ข้อมูล: สศค.) คาดว่าสามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสิน กรุงไทย ธกส สำนักงานเขต หลังจากเปิดรับสมัคร

บัตรคนจน กำหนดรายได้ไว้ที่เท่าไหร่

กำหนดว่าผู้ที่สมัครบัตรคนจนเป็นผู้สมัครที่ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลหรือทรัพย์สิน รวมทั้งครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo