กู้เงินลงทุน 2563 กับสินเชื่อ SME ไม่มีหลักทรัพย์ เช่น scb,กสิกร,sme bank

เมื่อต้องการกู้เงินลงทุนทำธุรกิจ แต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็สามารถทำได้ โดยปัจจุบันมีหลายธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อ sme แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ปล่อยกู้ SME หลักล้านกับวงเงินระยะยาว ให้ทำธุรกิจ SME ได้มีทั้งสินเชื่อ sme scb, กสิกร, SME Bank, และกรุงไทย SME ไปดูกันครับ

สินเชื่อไทยพาณิชย์ เพื่อการลงทุน

ไทยพาณิชย์ให้กู้เงินลงทุนกับสินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน สำหรับธุรกิจขนาดย่อย (sSME)  ให้กู้เงินลงทุนแบบไม่ใช้หลักประกันได้สูงสุด 2-3 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อ SME เริ่มต้นธุรกิจที่ 6 เดือนขึ้นไปก็ขอได้ และโอนเข้าบัญชีพร้อมใช้หลังอนุมัติ

โดยสินเชื่อ SME ไม่มีหลักทรัพย์จาก SCB นี้มีวงเงินกู้เริ่มต้น 5 หมื่นบาท และสูงสุด 2 ล้านบาทสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ธุรกิจ 6 เดือนขึ้นไป ในขณะที่หากมีประสบการณ์ธุรกิจมากกว่า 3 ปีจะได้วงเงินกู้สูงสุดที่ 3 ล้านบาทเลยทีเดียว โดยกำหนดระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด 6 ปี

ทางด้านอัตราดอกเบี้ยนั้นเริ่มต้นอยู่ที่ MRR+8% ต่อปี และสูงสุดที่ MRR+11.75% ส่วนในกรณีที่ผิดนัดชำระจะมีดอกเบี้ยที่ MRR+20.63% ต่อปี โดยผ่อนชำระเงินกู้รายเดือน

ส่วนคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อธุรกิจ ไม่มีหลักประกันนี้ กำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคล มีประสบการณ์ในธุรกิจ 6 เดือนขึ้นไป

ซึ่งหากสนใจกู้เงินลงทุนกับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กไทยพาณิชย์นี้สามารถเตรียมเอกสารยื่นกู้เงินลงทุนที่ต้องใช้คือ

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/ผู้ถือหุ้น พร้อมคู่สมรสถ้ามี
  • สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน
  • หลักฐานด้านกิจการ
    • กรณีบุคคลธรรมดา: ใช้สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
    • กรณีนิติบุคคล ใช้สำเนาจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมหนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3 เดือน, เอกสารเสียภาษี และงบการเงิน หมายเหตุ งบการเงินปีล่าสุด

และมีค่าธรรมเนียมกำรใช้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเงินกู้ SME เพิ่มเติมได้ที่ SCB SME Call Center โทร 02-722-2222

สินเชื่อ SME Bank

สินเชื่อ sme bank สามารถใช้หนังสือค้ำประกันของ บสย. มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้วงเงิน 100% กับสินเชื่อทั่วไปจาก SME Bank ที่ให้กู้เงินลงทุนสูงสุด 15 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่จัดทำอยู่ที่เรต MLR โดยมีระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 15 ปี ที่สำคัญคือมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นด้วย 3 ปี

โดยมีหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจ SMEs ที่เป็น กิจการอุตสาหกรรม, กิจการค้าปลีก ค้าส่ง, กิจการบริการรวมถึง กิจการอื่นๆ เช่นผู้ประกอบการนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการจัดตั้ง ขยาย ปรับปรุงกิจการและยกระดับมาตราฐานการจัดการของกิจการ เช่น ซื้อที่ดิน ก่อสร้าง ซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะ ชำระหนี้ เงินหมุนเวียน เป็นต้น

โดยให้ชำระดอกเบี้ยรายเดือนในระหว่างช่วงปลอดชำระเงินต้น หลังจากนั้นให้ชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินต้น

สอบถามรายละเอียดการกู้เงิน SME กับสินเชื่อ SME bank เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1357 หรือโทรศัพท์ 02-265-3000

สินเชื่อ SME กสิกร

ธนาคารกสิกรไทยปล่อยกู้สินเชื่อธุรกิจ SME กับสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่มีวงเงินกู้เงินลงทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี คำนวณดอกเบี้ยรายวัน สามารถใช้ บสย ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกันก็ได้

โดยสินเชื่อธุรกิจ ไม่มีหลักประกันจากกรุงไทยนี้มีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ MRR + 7% ต่อปี หรือ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร และในกรณีผิดนัดชำระเกิน 10 วัน มีอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่ MRR + 15% ต่อปี

และกำหนดคุณสมบัติผู้กู้คือเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่มีอายุ 25-65 ปี มีประวัติทางการเงินที่ดีและมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี

สอบถามรายละเอียดสินเชื่อธุรกิจ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน กสิกรเพิ่มเติมได้ที่ K-BIZ Contact Center โทร 02-888-8822

สินเชื่อกรุงไทย SME

ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อ sSME 3 เท่าให้กู้เงินลงทุน สนับสนุน SME ให้ขอสินเชื่อ SME ไม่มีหลักทรัพย์ได้ โดยมี บสย ร่วมค้ำประกัน กับวงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท ในขณะที่ถ้ามีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็จะได้วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาทที่ไม่เกิน 3 เท่าของหลักประกันเลยทีเดียว

โดยกำหนดระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 7 ปี กับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+1% ต่อปี โดยขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน

และกำหนดคุณสมบัติผู้กู้คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป และมีประวัติเสียหายทางการเงิน และมีการยื่นภาษีเงินได้ในรอบปีปัจจุบัน หรือ 1 ปีก่อนหน้า

สำหรับผู้ที่มีหลักประกันสามารถใช้ สถานประกอบการ, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินเปล่า หรือ เงินฝากประจำ เป็นหลักประกันได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์ กรุงไทยได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (คลิกที่นี่เพื่อค้นหา) ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน Call Center 0-2111-1111 หรือค้นหาสาขากรุงไทยใกล้บ้านที่ได้เว็บกรุงไทย

อ้างอิง ไทยพาณิชย์ SME, SCB Fact Sheet, กสิกร, SME Bank, กรุงไทย SME

ไหนดี
Logo