ตาราง ดอกเบี้ย MRR ธอส 2562 ล่าสุด (MRR สินเชื่อที่อยู่อาศัย)

เนื่องจากธนาคาร ธอส. สถาบันการเงินที่ดำเนินกิจการภายใต้คอนเส็ปต์ว่า “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ทำให้หลายๆครั้งเรามักจะเห็นสินเชื่อของธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านอยู่ในระดับที่ถูกและเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะธนาคาร ธอส. มุ่งสร้างโอกาสให้ทุกคนในทุกกลุ่มรายได้สามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อสำหรับกู้ซื้อบ้านได้

เราจึงมักเห็นโปรโมชั่นของธนาคารมากมาย เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.66% ต่อปี คงที่ 6 เดือนแรก, อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 – ปีที่ 3 คงที่ 2.50% ต่อปี เป็นต้น แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนปรนอย่างไร ก็จะมีจำกัดจำนวนเดือนที่ได้ดอกเบี้ยต่ำที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ เมื่อครบตามจำนวนปีที่กำหนดแล้ว ธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ย MRR เช่น ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% หมายความว่า หาก MRR อยู่ที่ 6.5% ต่อปี ปีที่ 4 เราก็จะต้องเสียดอกเบี้ยที่อัตรา 4.5% ต่อปี

ในบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง หรือ MRR ของธนาคาร ธอส. ทั้งตัวเลขในปัจจุบัน และในอดีต เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินครับ

MRR ธอส 2562 (ปัจจุบัน)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) พบว่าอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 6.5% ในขณะที่ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ อยู่ที่ 13.5%

อัตราดอกเบี้ยหน่วย (ร้อยละต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)6.5%
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR)6.0%
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)6.75%
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้13.5%
ประกาศเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราห์

ที่มา: https://www.ghbank.co.th/assets/interest-rate/document/loan/25621113_loan.pdf

อัตราดอกเบี้ยตามประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับลงแล้ว จากประกาศฉบับก่อน มาดูกันว่าในอดีต MRR ของ ธอส อยู่ที่เท่าไหร่บ้าง

อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส ย้อนหลัง

ข้อมูล MRR ธอส ย้อนหลังตั้งแต่ 26 เมษายน 2562 – 16 สิงหาคม 2562 พบว่า อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส มีการปรับลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 อยู่ที่ร้อยละ 6.625 ต่อปี ในขณะที่หากย้อนกลับไปประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน MRR ฉบับก่อนหน้าคือวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 พบว่า MRR อยู่ที่ร้อยละ 6.75 ต่อปีเลยทีเดียว

วันที่เริ่มต้นบังคับใช้อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)
13 พฤศจิกายน 2562 (ล่าสุด) 6.5%
16 สิงหาคม 25626.625%
22 พฤษภาคม 25606.75%
26 เมษายน 25596.75%
อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราห์

ดอกเบี้ย MRR ขึ้นอยู่กับอะไร?

หลายท่านอาจสงสัยว่าอัตราดอกเบี้ย MRR ที่ธนาคาร ธอส ตั้ง เขาตั้งมาจากไหน ใช้อะไรอ้างอิง โดยปกติแล้วตามทฤษฎี MRR จะมาจากต้นทุนเกี่ยวข้องของธนาคาร เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินฝากที่ธนาคารมี ปริมาณเงินสำรองของธนาคาร ปริมาณหนี้เสีย และสภาพคล่องต่างๆ

ในขณะที่จากข้อสังเกต พบว่าในช่วงปี 2562 การปรับขึ้น-ลดดอกเบี้ยเชิงนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง. สังกัตแบงค์ชาติ) อาจมีผลกับอัตราดอกเบี้ย MRR (ย้ำว่าเป็นข้อสังเกตนะครับ)

6 พฤศจิกายน 2562 มีคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาลลง 0.25% ต่อปี (จาก 1.5% เป็น 1.25%)
13 พฤศิจิกายน 2562 ธอส. มีประกาศปรับลด MRR จาก 6.625% เหลือ 6.5%

7 สิงหาคม 2562 มีคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาลลง 0.25% ต่อปี (จาก 1.75% เป็น 1.5%)
16 สิงหาคม 2562 ธอส. มีประกาศปรับลด MRR จาก 6.75% เหลือ 6.5%

คำนวณดอกเบี้ยรายเดือน

ธนาคาร ธอส. ได้จัดทำเครื่องคำนวณสินเชื่อ โดยใช้หาค่างวดรายเดือน จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MRR) สามารถลองคำนวณได้ที่ https://www.ghbank.co.th/loan/infomation-advices/calculator

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย,​ https://www.ghbank.co.th/interest-rate/loan

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo