เงินบัตรคนจนล่าสุด สิงหาคม 2563 – เข้าวันไหน ไม่เข้าทำไง (บัตรประชารัฐ)

เงินบัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2563 (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่หลายท่านเรียกว่าบัตรประชารัฐ) ยังคงให้ทุกอย่างเหมือนเดิมโดยไม่ได้ลดสิทธิลง โดยยังคงช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายน้อยเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ จับจ่ายดังนี้

สิทธิบัตรคนจน สิงหาคม 2563 เงินเข้าวันไหน

โดยจากข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์เขต 7 ทำให้ทราบว่า ในเดือนสิงหาคม 2563 ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิดังนี้

 1. วงเงิน 200-300 บาทตามเกณฑ์รายได้ ในการใช้ซื้อของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าที่ร่วมรายการ  (เข้าวันไหน: เงินเข้า 1 สิงหาคม)
  • ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปีจะได้รับ 300 บาท
  • ผู้ที่มีรายได้30,000 – 100,000 บาทต่อปีจะได้รับ 200 บาท
 2. วงเงิน 500 บาทสำหรับค่าโดยสารสาธารณะ ทั้งรถเมล์ ขสมก.และรถไฟฟ้า, รถไฟ,  รถ บขส  (เข้าวันไหน: วงเงินเข้าบัตร 1 สิงหาคม)
 3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม 45 บาทต่อรอบ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยนำบัตรไปรูดรับส่วนลดซื้อแก๊สกับร้านที่ร่วมรายการ (เข้าวันไหน: วงเงินเข้าบัตร 1 สิงหาคม)
 4. วงเงินคืนภาษี 5% (VAT) สูงสุด 500 บาทต่อเดือน โดยนำบัตรคนจนไปรูดซื้อของกับร้านค้าที่ร่วมรายการคืนภาษี เพื่อสะสมยอดแล้วคืนเงินให้ภายหลังเป็นเงินสดโอนเข้าบัตรคนจน เช่นยอดการใช้ในเดือนเมษายน จะรวมยอดแล้วคืนเป็นเงิน 5% (สูงสุด 500 บาท) ของยอดที่ใช้ไปตามวงเงิน
  เข้าวันไหน: เงินเข้าวันที่ 15 สิงหาคมเพื่อกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้
 5. วงเงิน 100 บาท ช่วยเหลือค่าน้ำประปา สำหรับบ้านที่ใช้น้ำไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้จ่ายค่าน้ำไปก่อนแล้วหน่วยงานรัฐจะโอนเงินกลับมาให้ในวันที่ 18 สิงหาคม สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้
 6. วงเงิน 230 บาท ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดและลงทะเบียนแล้ว เช่น ในเดือนเมษายน หากใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ 230 บาท ระบบจะโอนเงินกลับเข้าบัตรคนจน เข้าวันที่ 18 สิงหาคม
  • ผู้ที่ไม่เคยสมัครใช้สิทธิ ต้องทำการสมัครใช้สิทธิก่อนผ่านช่องทางออนไลน์

 7. ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนรับสิทธิ์ได้รับ 50-100 บาทตามเกณฑ์รายได้
  • รายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท
  • รายได้ 30,001 – 100,000 บาทได้เงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท
  • เป็นเงินบัตรคนจนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 2/2563 สำหรับช่วงเมษายน 2563 – กันยายน 2563
  • เดิมมีการโอนให้ทุกวันที่ 15 ของเดือน ทั้งนี้หากมีการล่าช้ามีการรายงาน

ส่วนเงินในบัตรคนจนที่ท่านยังใช้ไม่หมดท่านไม่ต้องห่วงเงินยังสะสมอยู่ในบัตรของท่านไม่มีการดึงเงินคืนแต่อย่างใด

กลับสู่ด้านบน ↑

เงินบัตรคนจนไม่เข้า ทำไง

สำหรับผู้ที่ได้รับเงินบัตรคนจน (ที่หลายท่านเรียกว่าบัตรประชารัฐ) ล่าช้า ถึงแม้ว่ามีการกำหนดการโอนเงินออกมาแล้วก็ตาม เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงทำให้มีผู้ถือบัตรคนจนบางรายได้เงินล่าช้าบ้าง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สิทธิสวัสดิการสังคมเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยบัตรประชาชน ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บสิทธิสวัสดิการสังคม
 2.  กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ ก็สามารถรู้ผลได้เลยทันที

อ้างอิง โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม, เฟสบุค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์, มติ ครม., Vector by starline, studiogstock

ไหนดี
Logo