ประกันสังคมตนเอง มาตรา 39 กับ 40 ต่างกันอย่างไร? กี่บาท, มีสิทธิอะไรบ้าง

หลังจากที่ประกันสังคมขยายความคุ้มครองให้อาชีพอิสระสามารถเข้าระบบประกันสังคมได้ด้วย ในขณะที่พนักงานประจำและผู้ที่ตกงานก็ยังอยู่ในประกันสังคมได้เช่นกัน มาดูกันว่าประกันสังคมมาตรา 39 กับ 40 ต่างกันอย่างไร มาดูกันว่าประกันสังคมมาตรา 39 กี่บาท และ 40 กี่บาท มีสิทธิอะไรบ้าง (อัพเดท 2564)

ประกันสังคมมาตรา 39 กับ 40 ต่างกันอย่างไร

ในการที่จะดูข้อแตกต่างประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 มาดูกันว่าแต่ละมาตราเป็นอย่างไร และมาเปรียบเทียบประกันสังคมในแต่ละมาตรากัน

ประกันสังคมมาตรา 39 คือ? (ประกันตนเองมาตรา 39)

ประกันสังคมมาตรา 39 คือ ประกันสังคมภาคสมัครใจที่ประกันสังคมเปิดให้ผู้ที่เคยทำงานประจำ และส่งประกันสังคมมาตรา 33 มาก่อนหน้านี้ สามารถที่จะส่งประกันสังคมต่อด้วยตนเองได้

โดยมีเงื่อนไขคือต้องเคยส่งประกันสังคมมาตรา 33 (ลูกจ้างในสถานประกอบการ/พนักงานเอกชน) มาก่อนอย่างน้อย 12 เดือนและมาสมัครประกันสังคมมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนจากวันที่ออกจากงาน

จ่ายประกันสังคมมาตรา 39 กี่บาท? สำหรับประกันสังคมมาตรา 39 จะให้ส่งเดือนละ 432 บาท ทุกๆเดือน เพื่อความสะดวกก็สามารถจ่ายประกันสังคมที่ 7-eleven ได้ หรือจะให้ประกันสังคม มาตรา 39 หักผ่านบัญชีเลยก็ได้เช่นกัน โดยจะต้องไปยื่นเอกสารพร้อมสมุดบัญชีที่สำนักงานประกันสังคม

Update - 2021.07.14ประกันสังคมประกาศลดเงินสมทบ มาตรา 39 ให้จ่ายเพียงเดือนละ 216 บาท ระหว่าง มิ.ย. – ส.ค. 64 เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายจากผลกระทบโควิด และสามารถรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้โดยสมัครมาตรา 40

ซึ่งประกันสังคมมาตรา 39 นี้จะคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, คลอดบุตร, ชราภาพ, สงเคราะห์บุตร และเสียชีวิต สามารถสมัครออนไลน์ได้

ประกันสังคมมาตรา 40 คือ?

ประกันสังคมมาตรา 40 คือ สิทธิประกันสังคมที่เปิดให้อาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบรวมถึง พ่อค้าแม่ค้า ที่อายุ 15-60 ปี สามารถมีสิทธิประกันสังคมได้

จ่ายประกันสังคมมาตรา 40 กี่บาท? จ่ายกี่บาทขึ้นอยู่กับความคุ้มครองประกันสังคมที่เลือกได้ 3 แบบคือคุ้มครอง 3 กรณี, 4 กรณี หรือ 5 กรณี ดังนี้

  • ถ้าจ่าย 70 บาทต่อเดือน ก็จะคุ้มครอง 3 กรณี (ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย)
  • จ่าย 100 บาทคุ้มครอง 4 กรณี (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ)
  • จ่าย 300 บาทคุ้มครอง 5 กรณี (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร)
  • รับเงินเยียวยา 5,000 บาท โอนเข้าบัญชี โดยสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ไว้ก่อนสิ้นเดือน ก.ค. 2564

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ได้ที่ sso.go.th/section40_regist/ เพื่อแสดงความจำนงพร้อมใช้บัตรประชาชนประกอบการสมัคร

หรือสมัครผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่จุดบริการโดยใช้บัตรประชาชนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) และจ่ายเงินในแต่ละเดือนได้ที่เซเว่น, ธกส, บิ๊กซี หรือหักผ่านบัญชีธนาคารก็ได้

เปรียบเทียบประกันสังคมมาตรา 33,39 และ 40

มาดูกันว่าประกันสังคมมาตรา 33 39 40 ต่างกันอย่างไร? โดยจากตารางเปรียบเทียบประกันสังคมมาตรา 33,39 และ 40 จะพบว่ามาตรา 33 นี้สำหรับผู้มีรายได้ประจำเช่นพนักงานเงินเดือน โดยสมทบ 5% ของเงินเดือนที่ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน คุ้มครอง 7 กรณี

โดยจุดแตกต่างหลักคือมาตรา 33 ที่ประกันสังคมคุ้มครองกรณีว่างงานด้วย ต่างจากมาตรา 39 ที่ไม่คุ้มครองกรณีว่างงาน และมาตรา 40 ที่เลือกความคุ้มครองได้ 3-5 กรณี

โดยมาตรา 33 ให้จ่ายเดือนละ 5% ของเงินเดือนที่ไม่เกิน 750 บาท มาตรา 39 คุ้มครอง 6 กรณี ที่ 432 บาท และมาตรา 40 (อาชีพอิสระ) ให้เลือกคุ้มครอง 3-5 กรณี ที่เดือนละ 70-300 บาท

อ้างอิง ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจานุเบกษา, ประกันสังคม, สื่อประชาสัมพันธ์ ประกันสังคม, เฟสบุคประกันสังคม

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo