ประกันสังคม

ประกันสังคม

ประกันสังคมมาตรา 40 ให้อาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ มีสิทธิประกันสังคมได้ และล่าสุดทางภาครัฐได้ให้เงินเยียวยา 5,000 บาท หลังจากการล็อคดาวน์ 10 จังหวัด ...

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เฮ รัฐแจก 2,000 บาทเยียวยาโควิด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเยียวยาลูกจ้างประกันสังคมมาตรา 33 ...

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายประกันสังคม มาตรา 40 ออนไลน์ ผ่านแอพ ShopeePay ได้แล้ว โดยไม่มีค่าธรรมเนียม เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ...

ประกันสังคม ได้ให้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 มาโดยตลอด และปรับเพิ่มสิทธิ์ล่าสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ...

ประกันสังคมมาตรา 39 หนึ่งในสวัสดิการภาครัฐที่ช่วยให้ผู้ที่เคยทำงานเป็นลูกจ้างเอกชนสามารถยังคงมีประกันสังคมอยู่ ได้รับความคุ้มครองถึง 6 สิทธิ ...

สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม เป็นสิทธิของผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ลูกจ้าง) และมาตรา 39 (ประกันตนเองหลังลาออก) ...

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม เงินสวัสดิการภาครัฐที่รัฐแจกเงินให้ผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี ได้รับเงินสนับสนุน ซึ่งก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในทุก ๆ ...

อีกหนึ่งสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเงินสงเคราห์บุตรนอกเหนือจากเงินอุดหนุนบุตร ที่รัฐเบิกจ่ายให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์และคลอดลูกอายุต่ำกว่า 6 ปี ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ...

อีกข้อดีของประกันสังคมคือการมีเงินชดเชยประกันสังคมในกรณีลาออก ว่างงาน หรือตกงาน ซึ่งทางประกันสังคมก็ให้เงินชดเชยให้ถึง 90-200 วันเลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับกรณี ...

หลังจากที่ประกันสังคมเปิดให้อาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39,40 ได้ โดยจะต้องนำส่งเองทุกเดือน (ต่างจากพนักงานประจำที่บริษัทนำส่งให้) ...

เมื่อตกงานไม่ว่าะจากการลาออก หรือถูกเลิกจ้างก็สามารถรายงานตัวว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยประกันสังคมในกรณีตกงานได้ ซึ่งก็ช่วยให้ถึงจะตกงาน ...

เคยสงสัยไหมว่าเงินประกันสังคมที่เราจ่ายไปในทุกๆเดือนนั้นมีเข้าไปเป็นเงินประกันสังคมสะสมชราภาพเดือนละเท่าไหร่ แล้วเงินสมทบชราภาพ ...

ไหนดี
Logo