ประกันสังคม

ประกันสังคม

ประกันสังคมมาตรา 40 ให้อาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ มีสิทธิประกันสังคมได้ และล่าสุดทางภาครัฐได้ให้เงินเยียวยา 5,000 บาท หลังจากการล็อคดาวน์ 10 จังหวัด ...

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เฮ รัฐแจก 2,000 บาทเยียวยาโควิด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเยียวยาลูกจ้างประกันสังคมมาตรา 33 ...

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายประกันสังคม มาตรา 40 ออนไลน์ ผ่านแอพ ShopeePay ได้แล้ว โดยไม่มีค่าธรรมเนียม เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ...

ประกันสังคม ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33,39 และประกันสังคมมาตรา 40 มาโดยตลอด และปรับเพิ่มสิทธิ์ล่าสุดในเดือน ...

ประกันสังคมมาตรา 39 หนึ่งในสวัสดิการภาครัฐที่ช่วยให้ผู้ที่เคยทำงานเป็นลูกจ้างเอกชนสามารถยังคงมีประกันสังคมอยู่ ได้รับความคุ้มครองถึง 6 สิทธิ ...

สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม เป็นสิทธิของผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ลูกจ้าง) และมาตรา 39 (ประกันตนเองหลังลาออก) ...

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม เงินสวัสดิการภาครัฐที่รัฐแจกเงินให้ผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี ได้รับเงินสนับสนุน ซึ่งก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในทุกๆเดือนให้ ...

อีกหน่ึงสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเงินสงเคราห์บุตรนอกเหนือจากเงินอุดหนุนบุตร ที่รัฐเบิกจ่ายให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์และคลอดลูกอายุต่ำกว่า 6 ปี ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง ...

อีกข้อดีของประกันสังคมคือการมีเงินชดเชยประกันสังคมในกรณีลาออก ว่างงาน หรือตกงาน ซึ่งทางประกันสังคมก็ให้เงินชดเชยให้ถึง 90-200 วันเลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับกรณี ...

หลังจากที่ประกันสังคมเปิดให้อาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39,40 ได้ โดยจะต้องนำส่งเองทุกเดือน (ต่างจากพนักงานประจำที่บริษัทนำส่งให้) ...

เมื่อตกงานไม่ว่าะจากการลาออก หรือถูกเลิกจ้างก็สามารถรายงานตัวว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยประกันสังคมในกรณีตกงานได้ ซึ่งก็ช่วยให้ถึงจะตกงาน ...

เคยสงสัยไหมว่าเงินประกันสังคมที่เราจ่ายไปในทุกๆเดือนนั้นมีเข้าไปเป็นเงินประกันสังคมสะสมชราภาพเดือนละเท่าไหร่ แล้วเงินสมทบชราภาพ ...

ไหนดี
Logo