ลงทะเบียนว่างงาน ออนไลน์ ยังไง 2564 ได้เท่าไหร่ กี่วันได้เงิน

อีกประโยชน์หนึ่งของประกันสังคมคือเราสามารถขอเงินชดเชย ถ้าเราว่างงานจากการลาออกหรือถูกเลิกจ้างได้ โดยถ้าคุณจ่ายสมทบประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก็จะสามารถขอเงินชดเชยได้ โดยจะต้องลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคม ภายใน 30 วันหลังจากว่างงาน ถ้าเลยถือว่าเสียสิทธิ์ ดังนั้นเรามาดูกันว่าวิธีลงทะเบียนว่างงาน กับประกันสังคมออนไลน์เพื่อขอคืนเงินประกันสังคมกรณีออกจากงาน ทำอย่างไรบ้าง อย่างละเอียดเลย

ว่างงาน ได้เงินเท่าไหร่

 • ว่างงานจากถูกเลิกจ้าง
  • ได้ 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน ต่อปี เช่น เงินเดือน 10,000 คิดเป็น 7,000/เดือน
  • ลงทะเบียนกับ กรมการจัดหางาน
 • ว่างงานจากลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง
  • ได้ 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน ต่อปี
  • เช่น เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท ก็จะได้รับเดือนละ 4,500 บาท x 3
  • ลงทะเบียนกับ กรมการจัดหางาน
 • เหตุสุดวิสัยโควิด ได้ 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน ลงทะเบียนโดยกรอก สปส 2-01/7 ส่งให้นายจ้างนำส่งออนไลน์
 • ทุกกรณี คุ้มครองต่อเนื่อง ลาออกจากงานประกันสังคม คุ้มครองต่ออีก 6 เดือน (เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต)

กรณีลาออก/เลิกจ้าง

1. ลงทะเบียนออนไลน์

ในการขอคืนเงินประกันสังคมกรณีออกจากงาน (เงินชดเชย) สามารถลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ก่อน แล้วค่อยยื่นเอกสารว่างงานประกันสังคม อย่าลืมว่าต้องทำภายใน 30 วัน! โดยทำได้ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บกรมการจัดหางาน https://empui.doe.go.th/auth/index โดยสามารถทำขึ้นทำเบียนได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์และมือถือ
 2. ระบบจะสอบถามว่าใช้จากที่บ้านหรือใช้จากสำนักงานประกันสังคม ถ้าทำจากที่บ้านก็กดเลือก “ดำเนินการต่อ” ได้เลย ระบบจะแจ้งว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อย 
 3. จากนั้นทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก แต่ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วก็ข้ามขั้นตอนลงทะเบียนไปข้อ 8 ได้เลย หากยังกดเลือก ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
 4. ระบบจะแสดงข้อตกลงในการใช้บริการ หลังจากอ่านข้อมูลแล้วก็กด ยอมรับและเข้าใช้งาน แล้วกดขั้นตอนถัดไป
 5. ระบบจะให้กรอกชื่อ นามสกุล,  วันเดือนปีเกิด และเลขบัตรประชาชน รวมถึงเลขหลังบัตรประชาชน
 6. หลังจากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมดังนี้
  • อัพโหลดรูปภาพหน้าตรงที่สวมชุดสุภาพ
  • กรอกรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าใช้งานครั้งต่อไป
  • กรอกอีเมล์ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
 7. กดลงทะเบียน จะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนแรก ในการสมัครสมาชิก ระบบจะแจ้งว่า “คุณต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เพื่อออกหนังสือรับรอง” ให้กดที่ปุ่ม “ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”
 8. ระบบจะพาเข้าสู่หน้า ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน โดยเนื่องจากว่าเราว่างงานอยู่ ระบบจะให้กรอก
  1. อาชีพที่เราต้องการทำงาน
  2. จังหวัดที่เราต้องการทำงาน
  3. วุฒิการศึกษา
 9. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้เลื่อนไปด้านล่าง จะมีปุ่ม “ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”
 10.  ระบบจะออกเอกสารเป็น “หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” ให้ ซึ่งเป็นหนังสือรับรองว่าเราว่างงานจริง ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน ในเอกสารนั้นจะมีตารางใบนัดรายงานตัว ตรงนี้สำคัญมากเพราะเราต้องรายงานตัว (ทำออนไลน์ได้) เพื่อรับเงินชดเชย รายละเอียดจะอยู่ที่ขั้นตอนที่ 3 ข้างล่างครับ
 11. ปริ้นเอกสารในข้อ 10 ออกมา เพื่อนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมประจำแต่ละจังหวัด

เมื่อแจ้งกรมจัดหางานทางออนไลน์แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการไปที่สำนักงานประกันสังคมในขั้นตอนที่ 2

2. ยื่นเอกสาร เพื่อขอเงินชดเชย

หลังจากได้รับเอกสารในขั้นตอนแรกที่ลงทะเบียนว่างงาน กับเว็บกรมจัดหางานออนไลน์ไปแล้ว ขั้นตอนที่ 2 คือการเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน เพื่อยื่นขอเงินชดเชย โดยใช้เอกสารดังนี้พร้อมกับเอกสารในหัวข้อก่อน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • แบบฟอร์ม สปส 2-01/7 คลิกที่ดาวโหลด ให้ปริ้นออกมาแล้วกรอกให้ครบถ้วน
  • กรอกชื่อ นามสกุล อายุ เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน
  • กรอกสาเหตุของการออกจากงาน
  • กรอกชื่อสถานประกอบการณ์ (ที่ทำงาน)
  • กรอกวันเดือนปีที่ออกจากงาน
  • ลงชื่อผู้ยื่นคำขอ
 • สำเนาสมุดบัญชีที่เป็นของผู้ว่างงานที่ลงทะเบียน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา โดยถ่ายเอกสารในหน้าที่มีเลขบัญชี  ซึ่งสามารถใช้บัญชีของธนาคารต่อไปนี้ได้ครับ: กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, กรุงเทพ, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, ทหารไทยธนชาต, ซีไอเอ็มบีไทย, อิสลามแห่งประเทศไทย
 • หากมีหนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน ให้นำติดไปด้วยครับ

3. รายงานตัวออนไลน์ เดือนละครั้ง ห้ามลืม

 • การรายงานตัวสามารถทำผ่านเว็บไซต์ได้ ที่ เว็บกรมจัดหางาน ออนไลน์ https://empui.doe.go.th/auth/index  โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่สมัครไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยเมื่อเข้าสู่ระบบไปแล้ว กดคลิกเลือก  “รายงานตัว”
 • สามารถรายงานตัวก่อนและหลังวันนัดได้ 7 วัน แนะนำให้ตั้งเตือนหรือจดไว้ในปฎิทินเลย

กรณีถูกสั่งปิดโควิด/กักตัว

 1. ลงทะเบียนโดยกรอก สปส 2-01/7 ส่งให้นายจ้างนำส่งออนไลน์
 2. นายจ้างรวมแบบ สปส 2-01/7 และเอกสารอื่นๆถ้ามีของลูกจ้าง
 3. นายจ้างนำส่งใน e-Service ของ sso.go.th
  • ใบ สปส 2-01/7 ของพนักงาน
  • หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด ให้กักตัว
 4. นายจ้างส่งเอกสารตัวจริง ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ภายใน 3 วันทำการจากที่บันทึกเข้า e-Service
 5. ประกันสังคม โอนเงินเข้าบัญชีใน 5 วันทำการหลังได้รับข้อมูล ส่วนเงินงวดต่อๆไปโอนทุกสิ้นเดือนจนครบ

รายงานตัวว่างงาน กี่วันได้เงินชดเชย ได้กี่ครั้ง กี่บาท

ถ้าเป็นการลาออกจากงาน ลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานไม่เกิน 30 วันที่ตกงาน คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย 3 งวด โดยเงินชดเชยจะถูกโอนเข้าบัญชี ประมาณ 5-7 วัน หากยังไม่ได้รับสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน 1506 ได้เลย โดยผู้ที่ไม่ได้รับเงินอาจมีเช่น กรอกข้อมูลผิดพลาด นายจ้างยังไม่แจ้งออก คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ เป็นต้น

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมภายในกี่วัน

ในการลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคมนั้นต้องทำภายใน 30 วันหลังจากว่างงาน ถ้าหากเลย 30 วันไปแล้ว ถือว่าเสียสิทธิ์

คุณสมบัติ

โดยประกันสังคมระบุว่าจะต้อง จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

นอกจากนี้ยังกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนว่างงานไว้อีกว่าจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการทํางาน และไม่ได้ถูกเลิกจ้างจากการทุจริตหรือทำผิดกฎหมายหรือให้นายจ้างเสียหาย นอกจากนี้ถ้าถึงอายุ 55 แล้วจะขอเงินชดเชยว่างงานไม่ได้เนื่องจากจะเข้าเกณฑ์ได้รับเงินประกันสังคมชราภาพ

อ้างอิง พรบ. ประกันสังคม, กรมการจัดหางาน, 3,4, ผู้ใช้งานพันทิป

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo