วิธีสมัคร ประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์ (ไม่ต้องไปที่ประกันสังคม) 2565

ประกันสังคมมาตรา 39 หนึ่งในสวัสดิการภาครัฐที่ช่วยให้ผู้ที่เคยทำงานเป็นลูกจ้างเอกชนสามารถยังคงมีประกันสังคมอยู่ ได้รับความคุ้มครองถึง 6 สิทธิ ให้สมัครได้หลังเลิกจ้างหรือลาออก ภายใน 6 เดือนหลังลาออก

จุดเด่น

 • ยื่นสมัครประกันสังคมมาตรา 39 ได้ผ่านช่องทางออนไลน์
 • ส่งแบบคำขอสมัคร ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน อีเมล์ หรือไลน์
 • สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 เดิม ที่ลาออก/ถูกเลิกจ้าง
 • สมัครภายใน 6 เดือน หลังจากลาออกจากงาน

ใครสมัครประกันสังคม มาตรา 39 ได้บ้าง

ประกันสังคมเปิดให้ผู้ที่เคยทำงานเอกชนแล้วตกงาน/ลาออก และส่งเงินประกันสังคมมาตรา 33 (ลูกจ้าง/ทำงานประจำ) มาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถสมัครประกันสังคม มาตรา 39 ได้

โดยจะต้องต่อประกันสังคมภายใน 6 เดือนหลังจากตกงานหรือลาออกจากงาน และไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

--โฆษณา--

เพิ่มเติมคือ จากเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2565  มาตรา 39 จะลดภาระค่าครองชีพเหลือประมาณ 341 บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมที่ต้องส่งเงินสมทบ 432 บาท

สำหรับประกันสังคมมาตรา 39 นั้นให้สิทธิ์ประกันสังคม คุ้มครอง 6 กรณีคือ เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ

วิธีสมัคร ประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์

 1. ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครประกันสังคม มาตรา 39 (แบบ สปส.1-20)
 2. พิมพ์แบบสมัครมาตรา 39 และกรอกข้อมูล รวมทั้งเซ็นเอกสาร
 3. แนบหลักฐานเป็นบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีเลขบัตรประชาชนและรูปถ่าย ที่ราชการออกให้
 4. ส่งแบบคำขอสมัคร ผ่านทางใดก็ได้ คือ
  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • โทรสาร (Fax)
  • สมัครออนไลน์ ส่งแบบผ่าน อีเมล์
  • สมัครออนไลน์ ส่งแบบผ่าน ไลน์
  • ส่งเอกสารไปตามเขตพื้นที่จังหวัด และสาขาตามสังกัดของคุณ (ตามหัวข้อถัดไป)
 5. เก็บหลักฐานการส่งเพื่อตรวจสอบ (ถ้าส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนจะมีวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
 6. แนะนำให้หมั่นติดตามผลการสมัครมาตรา 39 จนกว่าการสมัครจะสำเร็จ

ส่งเอกสารไปที่ไหน

การส่งเอกสารไปสมัครประกันสังคมมาตรา 39 ออนไลน์นั้น ให้จัดส่งไปตามเขตท้องที่ประกันสังคมของคุณ ตามที่อยู่ อีเมล์ โทรสาร หรือไลน์ ID ดังนี้

 • สปส. กรุงเทพ พื้นที่ 1 จัดส่งที่ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 4 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  10200 อีเมล์ sso.areaone@gmail.com โทรสาร 0 2622 2519 , 0 2622 2521
 • สปส. กรุงเทพ พื้นที่ 2 จัดส่งที่ เลขที่ 70 ซอย 10 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 อีเมล์ ssoarea202@gmail.com โทรสาร 0 2954 4869 , 0 2954 4879
 • สปส. กรุงเทพ พื้นที่ 3 จัดส่งที่ อาคาร 12 ชั้น กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 อีเมล์ sso3.laber@gmail.com โทรสาร 0 2245 3907, 0 2245 3353
 • สปส. กรุงเทพ พื้นที่ 4 จัดส่งที่ เลขที่ 144/18-22 ซอยสีลม 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 อีเมล์ ssoarea.foury@gmail.com โทรสาร 0 2634 0196-7
 • สปส. กรุงเทพ พื้นที่ 5 จัดส่งที่ เลขที่ 309, 311 ซอยรัชดา 6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600 อีเมล์ sso.bkk05@gmail.com โทรสาร 0 2476 8871
 • สปส. กรุงเทพ พื้นที่ 6 จัดส่งที่ เลขที่ 140/1 อาคารทาคูนิ ชั้น 4-5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160 อีเมล์ ssobangkok6@gmail.com โทรสาร 0 2455 8989 , 0 2455 4896
 • สปส. กรุงเทพ พื้นที่ 7 จัดส่งที่ เลขที่17ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 อีเมล์ sso7.line@gmail.com โทรสาร 0 2415 8488
 • สปส. กรุงเทพ พื้นที่ 8 จัดส่งที่ อาคารไอทีเอ็ม เลขที่ 255 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ. 10250 อีเมล์ ssoarea08@gmail.com sso8tb@gmail.com contribution.sso8@gmail.com โทรสาร 0 2743 3817, 0 2743 3732
 • สปส. กรุงเทพ พื้นที่ 9 จัดส่งที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์บางกะปิ ชั้น 5 เลขที่ 1391,38 ซอยลาดพร้าว 127 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ. 10240 โทรสาร 0 2379 2926, 0 2379 2925, 0 2379 2927, 0 2733 4120 อีเมล์ sso_bkk9@sso.go.th
 • สปส. กรุงเทพ พื้นที่ 10 จัดส่งที่ เลขที่ 555/1-27 หมู่ที่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทรสาร 0 2517 9035, 0 2517 9114 อีเมล์ sso.contribute10@gmail.com
 • สปส. กรุงเทพ พื้นที่ 11 จัดส่งที่ เลขที่ 2-8 ถนนพระราม 3 ซอย 27 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 โทรสาร 0 2294 5057 อีเมล์ sso11yannawa@gmail.com
 • สปส. กรุงเทพ พื้นที่ 12 จัดส่งที่ เลขที่222ถนนสุขุมวิท 77(อ่อนนุช2) แขวงพระโขนง เขตวฒั นา กทม. 10260 โทร 0 2311 5935-39 ต่อ 301-309 อีเมล์ sso12.bkk@gmail.com
 • สปส. นครนายก จัดส่งที่ 79/1 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี นครนายก 26000 โทร 037-311-440  ID LINE: ssonny26
 • ต่างจังหวัด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเช็คที่อยู่ เบอร์โทร แฟกซ์ อีเมล หรือไอดีไลน์ คลิกที่นี่

สรุป

หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ก็ทำให้หน่วยงานของรัฐปรับแก้ระเบียบให้สะดวก และง่ายกับประชาชนมากขึ้น คุณจึงสามารถสมัครประกันสังคมมาตรา 39 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว โดยการกรอกแบบ สปส. 1-20 แนบพร้อมกับบัตรประชาชน จัดส่งไปตามเขตท้องที่ประกันสังคมใกล้บ้านท่าน

ไหนดี (Nhaidee) มองว่า การเปิดให้สมัครประกันสังคมมาตรา 39 ออนไลน์ ช่วยทั้งลดระยะเวลาในการเดินทางไปสำนักงานประกันสังคม และตอบโจทย์ให้สมกับยุค ไทยแลนด์ 4.0 ตามที่รัฐตั้งใจไว้ด้วยนั้นเอง

อ้างอิง 1,2,3

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo