[หาย] สมุดบัญชีหาย กสิกร,กรุงไทย,กรุงเทพ ทำไง ต้องแจ้งความไหม 2564

สมุดบัญชีธนาคารหาย ไม่ต้องกังวล มาดูวิธีกัน รวมไว้ทุกธนาคาร

ในการทำธุรกรรมกับธนาคารที่เคาน์เตอร์ เรามักจำเป็นต้องใช้สมุดบัญชี (Book Bank) ประกอบการยืนยันตัวตนกับทางธนาคาร แต่ถึงแม้เราจะเก็บรักษาสมุดบัญชีธนาคารไว้ดีแค่ไหน แต่หลายครั้งสมุดบัญชีกลับหาย ทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมที่ธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ได้

เกิดเป็นคำถามว่าถ้าสมุดธนาคารหาย ทำไงดี แล้วต้องแจ้งความไหม แต่ละธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารอื่นๆ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เรารวบรวมมาแล้ว มาดูกัน

สมุดบัญชีหาย กสิกร

ธนาคารกสิกรไทยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการขอสมุดบัญชีใหม่ เมื่อทำสมุดบัญชีหาย กสิกร ให้สามารถขอเล่มสมุดบัญชีใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้นดังนี้

สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทยหาย

สมุดธนาคารหายต้องแจ้งความไหม? หากทำสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทยหาย ทางธนาคารแจ้งว่าจะไม่ต้องแจ้งความสมุดบัญชีกสิกรหายแล้ว โดยมีขั้นตอนการทำสมุดบัญชีใหม่ดังนี้ (อัพเดท 2563)

สมุดบัญชีกสิกรไทยหาย ทำดังนี้

 1. นำบัตรประชาชน ติดต่อที่ธนาคารกสิกรที่ สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 2. ไม่ต้องแจ้งความสมุดบัญชีกสิกรหาย สามารถติดต่อที่ธนาคารได้เลย
 3. ชำระค่าธรรมเนียมออกสมุดทดแทน 50 บาท

อีกเลือกหนึ่งคือการการเปิดบัญชีกสิกรใหม่ เพื่อขอเข้าใช้งานแอพ K Plus (สำหรับท่านที่ยังไม่มีแอพ) แล้วจะทำให้สามารถกดโอนเงินออกจากบัญชีเดิมได้ครับ หลังจากนั้นเราจึงค่อยไปขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ที่สาขาเปิดบัญชีในภายหลังหรือปิดบัญชีกสิกรที่หายไปภายหลังก็ได้

ในส่วนการโอนเงินออกนั้น เราจะไม่แนะนำให้คงเหลือเงินในบัญชีเก่า ต่ำกว่า 2,000 บาท เพราะธนาคารมีเงื่อนไขในการรักษาบัญชีในกรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 1 ปี อยู่ที่ 50 บาทต่อเดือน จึงแนะนำให้โอนออกให้คงเหลือเงินเพียงพอให้ได้ยกเว้นค่ารักษาบัญชีด้วย หรือให้เหลือ 0 บาทไปเลย (อ่านต่อเรื่องนี้ที่บทความการปิดบัญชีได้ครับ)

กลับสู่ด้านบน ↑

สมุดบัญชีหาย ธ.กรุงเทพ

เมื่อสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพหายจะต้องทำการแจ้งความสมุดบัญชีหาย และติดต่อกับสาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้นเพื่อทําสมุดบัญชีใหม่ดังนี้

ขั้นตอนขอสมุดบัญชีใหม่ ธนาคารกรุงเทพ (สะสมทรัพย์)

 1. ติดต่อสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านเพื่อแจ้งความ (ฟรี)
 2. นำบัตรประชาชนตัวจริง และใบแจ้งความติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 3. มีค่าธรรมเนียม 100 บาท/บัญชี

ในการแจ้งความให้แจ้งว่าสมุดบัญชีประเภทสะสมทรัพย์หาย พร้อมระบุสาขาเจ้าของบัญชี หากจำเลขที่บัญชีได้ให้ระบุเลขที่บัญชีไปด้วย

ส่วนในการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ จะได้เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพตามเล่มเดิมให้ โดยมีค่าธรรมเนียม 100 บาท (อัพเดท 2563)

อีกเทคนิคคือ คุณอาจทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพใหม่แล้วพ่วงกับแอพ Bualung mBanking เพื่อทำการโอนเงินออกจากบัญชีเก่าไปก่อน แล้วค่อยไปแจ้งความสมุดบัญชีหายภายหลัง

ส่วนท่านต้องการขอสเตทเม้นเพื่อดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังของบัญชีที่หายไปสามารถอ่านดูวิธีที่ วิธีขอ,ปริ้นสเตทเม้น Statement ธนาคารกรุงเทพ BBL

กลับสู่ด้านบน ↑

สมุดบัญชีธนาคารหาย ไทยพาณิชย์

เมื่อทำสมุดบัญชีหาย ไทยพาณิชย์เป็นธนาคาร ไม่ต้องแจ้งความ โดยสามารถแจ้งกับพนักงานว่าสมุดบัญชีธนาคารหาย เพื่อขอออกสมุดบัญชีเงินฝากเล่มใหม่ให้ทันที โดยมีค่าธรรมเนียมการออกสมุดบัญชีใหม่ 100 บาท (อัพเดท 2562)

ขอสมุดบัญชีใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ง่ายสุดๆ

 1. นำบัตรประชาชนตัวจริง ไปติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา 
 2. มีค่าธรรมเนียม 100 บาท/บัญชี

ซึ่งในส่วนนี้ทางธนาคารได้ลงประกาศไว้ในเว็บไซต์เลยว่า “กรณีสมุดบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์หาย ลูกค้าไม่ต้องไปแจ้งความ เพียงนำบัตรประชาชน และค่าธรรมเนียม 100 บาท ติดต่อสาขาที่คุณสะดวกก็สามารถทำสมุดบัญชีเงินฝากเล่มใหม่ได้ทันที”

คุณอาจต้องการขอดูยอดเงินเข้าออกของธนาคารไทยพาณิชย์ในเล่มที่หายไปแล้ว เพื่อตรวจสอบยอดเงิน สามารถดูรายละเอียดที่ วิธีการขอสเตทเมนท์ธนาคารไทยพาณิชย์

กลับสู่ด้านบน ↑

สมุดบัญชีหาย กรุงไทย

หากสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหาย ก็ต้องนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประชาชนเพื่อขอทำสมุดบัญชีเล่มใหม่ในเลขที่บัญชีเดิมเช่นกัน

ขั้นตอนทำสมุดบัญชีใหม่ ธนาคารกรุงไทย

 1. แจ้งความสมุดบัญชีกรุงไทยหาย เพื่อรับใบแจ้งความ (ฟรี)
 2. ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยว่าสมุดบัญชีหาย ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น พร้อมเอกสารบัตรประชาชน และใบแจ้งความ
 3. ชำระค่าธรรมเนียมทำสมุดใหม่ 50 บาท/บัญชี

เช่นเดียวกันกับวิธีของธนาคารอื่นคือหากคุณยังไม่สะดวกไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ คุณอาจทำการเปิดบัญชีกรุงไทยใหม่ แล้วโอนเงินจากบัญชีที่หายเข้าสู่บัญชีที่เปิดใหม่ด้วย KTB Net Bank หรือ แอพ KTB Next ก็จะทำให้สามารถใช้เงินจากในบัญชีเก่าได้

ในขณะที่หากคุณทำบัตร ATM กรุงไทยหายด้วย สามารถอ่านต่อที่ วิธีอายัดบัตรกรุงไทยและขอออกใหม่ ในขณะที่หากต้องการขอดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังของธนาคารกรุงไทย สามารถอ่านที่วิธีขอ ปริ้นสเตทเม้น Statement กรุงไทย KTB [แอพ/เว็ป/ธนาคาร] ซึ่งในบทความก็มีวิธีขอขอสเตทเม้นท์ กรุงไทยได้ หากสมุดบัญชีธนาคารหายด้วย

กลับสู่ด้านบน ↑

สมุดบัญชีหาย ออมสิน

สมุดบัญชีหาย ต้องแจ้งความไหม? ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่หากสมุดบัญชีธนาคารออมสินหายต้องทำการแจ้งความ แล้วนำใบแจ้งความไปติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีครับ

ขั้นตอนขอสมุดบัญชีใหม่ ธนาคารออมสิน

 1. แจ้งความสมุดบัญชีธนาคารหาย ที่สถานที่ตำรวจเพื่อขอใบแจ้งความ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 2. ไปที่สาขาที่เปิดบัญชีของธนาคารออมสินเท่านั้น แนบกับเอกสารคือบัตรประชาชนตัวจริง และใบแจ้งความ
 3. ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ 50 บาท/บัญชี

เพิ่มเติมสำหรับท่านที่อาจสนใจสินเชื่อปลดหนี้นอกระบบจากธนาคารออมสิน

หรือดูวิธีการสมัครใช้แอพธนาคารออมสิน Mymo ฟรีๆ ที่ล่าสุดงดเว้นค่าธรรมเนียมแล้ว

กลับสู่ด้านบน ↑

สมุดบัญชีหาย กรุงศรี

ธนาคารกรุงศรีฯ เป็นอีกธนาคารหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบแจ้งความในการขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ โดยสามารถติดต่อที่สาขาได้เลยดังนี้

ขั้นตอนขอสมุดบัญชีใหม่ ธนาคารกรุงศรีฯ

 1. เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง ไปติดต่อขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่โดยสามารถขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ได้ที่ธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขา
 2. ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่ 100 บาท/ ครั้ง / บัญชี

การที่สามารถติดต่อที่สาขาไหนก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งความ ทำให้การขอทำสมุดบัญชีใหม่จากธนาคารกรุงศรีฯ สะดวกมากๆเลยทีเดียว

ซึ่งก็รวมถึงหากทำบัตร ATM ธนาคารกรุงศรีฯ หาย ก็สามารถติดต่อขอออกบัตรใหม่พร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ

ในขณะที่หากคุณต้องการดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ วิธีขอ,ปริ้น สเตทเมนท์ธนาคารกรุงศรีฯ

กลับสู่ด้านบน ↑

ทำสมุดบัญชีหาย TMB (ทหารไทย)

ธนาคารทหารไทย หรือ TMB ก็เป็นธนาคารที่หากสมุดธนาคารหายแล้วไม่จำเป็นต้องแจ้งความเช่นกัน

ขั้นตอนขอสมุดบัญชีใหม่ ธนาคารทหารไทย (TMB)

 1. นำบัตรประชาชนไปติดต่อที่ธนาคารทหารไทยได้ทุกสาขาเพื่อขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่ 50 บาท / บัญชี

สะดวกมากๆเช่นกันกับธนาคารทหารไทย ที่หากเราทำสมุดธนาคารหายแล้ว ก็สามารถขอออกใหม่ที่สาขาไหนก็ได้ และหากต้องการขอสเตทเมนท์ TMB ย้อนหลังคลิกอ่านได้เลย

กลับสู่ด้านบน ↑

ธนาคารอื่นๆ

โดยส่วนมาก ทุกธนาคารจะให้ทำการแจ้งความ หากทำสมุดบัญชีหายครับ โดยทำการติดต่อแจ้งความที่สถานีตำรวจ และไปที่สาขาที่เปิดบัญชี จะมีบางธนาคารเท่านั้นที่ไม่จำเป็นต้องไปทำการแจ้งความ และสามารถขอบัญชีใหม่ได้จากสาขาไหนก็ได้ ตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ด้านบนเลย

ธนาคารที่ต้องแจ้งความ ไม่ต้องแจ้งความได้ไหม?

ในอดีตหลายๆธนาคารจะต้องแจ้งความสมุดบัญชีหาย เพื่อนำใบแจ้งความเล่มธนาคารหายไปติดต่อธนาคาร แต่ในปัจจุบันหลายๆธนาคารได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบแล้ว จึงมีบางธนาคารที่สมุดบัญชีหาย แจ้งความหรือไม่แจ้งความก็ได้ แล้วก็สามารถจะออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ ในเลขที่บัญชีเดิมได้เลย ในขณะที่หากเราไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมออกสมุดเล่มใหม่ ไม่อยากไปแจ้งความ แต่สมุดบัญชีธนาคารหายไปแล้ว ก็มีผู้แนะนำเทคนิคปิดบัญชีเดิม แล้วเปิดบัญชีใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าก็จะได้สมุดบัญชีของบัญชีใหม่เช่นกัน ไม่ได้เลขที่บัญชี เลขเดิม ที่เคยได้ในสมุดบัญชีเล่มก่อน

ทั้งนี้จะไม่แนะนำที่จะไม่แจ้งความ แล้วปล่อยผ่านเพราะการแจ้งความก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง จะได้มีหลักฐานไว้ประกอบหากมีการทำธุรกรรมโดยมิจาชีพครับ

อยากทราบเลขที่บัญชีทำไง

สามารถสอบถามเลขที่บัญชีได้ที่สาขาของธนาคารด้วยบัตรประชาชน

อ้างอิง https://pantip.com/topic/37732849,https://pantip.com/topic/37393022,https://pantip.com/topic/36379916, https://pantip.com/topic/37881756, https://pantip.com/topic/38266864, pantip.com/topic/38819328,https://pantip.com/topic/37716568, บทสนทนากับ K-Contact Center เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562

--โฆษณา--

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like
เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะ

ไหนดี
Logo