ข้อมูล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 2564 – โปร กบข, ดอกเบี้ย,อนุมัติกี่วัน

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏหนึ่งในสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งก็ให้ผู้กู้สามารถกู้ดอกเบี้ยต่ำได้ แล้วมีรายละเอียดยังไงบ้าง คุณสมบัติ และดอกเบี้ยเป็นแบบไหน มาดูกันกันครับ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเป็นอีกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งสามารถแบ่งสินเชื่อธนวัฏนี้ออกเป็น 3 แบบคือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ, สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อสมาชิก กบข. และสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

เราจะมาเริ่มต้นกันด้วยสินเชื่อธนวัฏในแบบแรกกันครับ ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ไว้ว่าจะต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ที่ให้วงเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของเงินเดือนเลยทีเดียว จะมีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ได้ และคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ใช้จริง

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อธนวัฏ (ที่ไม่ใช่ 5Plus) คือจะต้องเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ หรือพนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ หรือถ้าเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชนทางบริษัทต้องมี MOU กับธนาคารกรุงไทย (หากทำงานเอกชนและบริษัทไม่มี MOU ให้ข้ามไปดูแบบกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus เลย)

โดยมีรายละเอียดเงินเดือนขั้นต่ำและเงินคงเหลือในบัญชีตามภาพด้านบน

ในรายละเอียดของดอกเบี้ยนั้น ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกันไหม แล้วหน่วยงานที่สังกัดอยู่เป็นรัฐบาลหรือเอกชน มี MOU กับทางกรุงไทยหรือไม่ ซึ่งถ้าหากว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคนค้ำประกันหรือต้องมีคนค้ำประกันและมีผู้ค้ำประกันก็จะเสียดอกเบี้ยที่ MRR + 3.5% แต่ถ้าต้องมีคนค้ำแล้วไม่มีคนค้ำ ทำงานอยู่ที่หน่วยงานราชการ ก็จะเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาเป็น MRR + 5.5%  และถ้าต้องมีคนค้ำแล้วไม่มีคนค้ำและทำงานอยู่หน่วยงานเอกชนก็จะเสียดอกเบี้ยที่ MRR + 6%

ในขณะที่ถ้าเป็นสมาชิก กบข ก็จะได้ดอกเบี้ยพิเศษ จากสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อสมาชิก กบข. ดังนี้

ดอกเบี้ยพิเศษปีที่ 1 – 3 = MRR + 0.13% ต่อปี (6.35%) หลังจากนั้น เป็นไปตามระเบียบสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด โดยกำหนดว่าถ้าเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท จะต้องมีบุคคลค้ำประกัน ถ้าไม่มีบุคคลค้ำประกันจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2.0% ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ และต้องเป็นหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลง MOU เป็นสวัสดิการ

โดยสมาชิก กบข. สามารถสมัครสินเชื่อธนวัฏเพื่อสมาชิก กบข. ได้ที่แอพ กบข. หรือสมัครที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่มีเงินเดือนผ่านได้เลย

นอกจากนี้พนักงานเงินเดือนบริษัทเอกชนที่ทางบริษัทไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU ไว้กับกรุงไทยนั้น ก็สามารถยื่นกู้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏได้ในรูปแบบของสินเชื่อธนวัฏ 5 Plus

สินเชื่อธนวัฏ 5 Plus นี้เป็นสินเชื่อที่เปิดให้พนักงานประจำบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปยื่นกู้ได้ โดยเป็นผู้รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปีอายุงานไม่เกิน 60 ปี

กำหนดวงเงินกู้ให้สูงสุดที่ 5 เท่าของรายได้ ในอัตราดอกเบี้ย MRR+9% โดยให้กู้สูงสุด 1 ปี ต่ออายุปีต่อปีแบบอัตโนมัติ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ อนุมัติกี่วัน? จากข้อมูลที่เราพบจากสินเชื่อกรุงไทยพบว่า หากทางธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 อาทิตย์ ซึ่งผู้ยื่นกู้ก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้กับเจ้าหน้าที่สาขาที่ขอยื่นกู้ได้ด้วย

อ้างอิง สินเชื่อกรุงไทยกบข., MRR

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo