สินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 2563 – ดอกเริ่ม 0% ช่วยโควิด/ภัยแล้ง แก้หนี้ กู้ลดความเสี่ยง

ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาใหญ่ที่กระทบกับเกษตรกรทั้งด้านผลผลิตและรายได้ ทำให้รัฐบาลได้มีมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งล่าสุดในปี 2563 ก็ได้มีทั้งนโยบายการแก้ไขหนี้เดิม และการสนับสนุนเงินทุนซึ่งรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินจาก ธกส ด้วย หลังจากที่มีการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 2562 มาก่อนหน้านี้ มาดูรายละเอียดของปี 2563 กันครับ

อัพเดท 24 มีนาคม 2563 กระทรวงการคลังได้ออกสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ช่วยโควิด ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อสุดท้าย

สินเชื่อฉุกเฉิน ธกส

สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. 2563 เป็นหนึ่งในมาตราการช่วยเหลือที่ปล่อยกู้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการผลิตทดแทนส่วนที่เสียหาย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และป้องกันการก่อหนี้นอกระบบด้วย ภายใต้สินเชื่อในชื่อว่าสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดยมีวงเงินกู้ให้กับผู้ประสบภัยรายละไม่เกิน 50,000 บาท พิเศษสุดๆด้วยการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0 ใน 6 เดือนแรก ในขณะที่เดือนที่ 7 ขึ้นไปนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยตาม MRR (MRR ธกส เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ 6.750)

โดยมีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งโครงการอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียว

ผู้ที่สนใจที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงราย น่าน นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ชัยนาท นครสวรรค์ สุโขทัย สุพรรณบุรี พะเยา และสกลนคร รวมทั้งพื้นที่จังหวัดอื่นที่ประกาศเพิ่มในปี 2563 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาในเขตพื้นที่

โดยมีรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านทาง Line Official ดังนี้

สินเชื่ออื่นในนโยบายเดียวกัน

นอกจากสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส แล้วยังมีสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยเพื่อสนับสนุนเงินทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย

สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยนี้ปล่อยกู้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยที่ MRR-2 ปล่อยกู้ยาว 15 ปีโดยมีวงเงินกู้ในโครงการนี้ที่ 5,000 ล้านบาท

ซึ่งนี้มีวัตถุประสงค์การปล่อยกู้เพื่อการแก้ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในระยะยาวจากการปรับเปลี่ยนการผลิตที่ช่วยลดความเสี่ยงจากภัยแล้งได้ เช่นให้เกษตรกรนำไปลงทุนในระบบน้ำ หรือการผลิตที่ใช้น้ำน้อย

และนอกจากสินเชื่อฉุกเฉิน และสินเชื่อฟื้นฟูแล้ว ก็มีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 ดังนี้

สินเชื่อพัฒนาแหล่งน้ำนี้ให้ใช้ในวัตถุประสงค์การจัดหาหรือสร้างพัฒนา ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อที่ว่าถ้าเกิดภัยแล้งในอนาคตก็จะได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ จะได้กระทบจากภัยแล้งน้อยลง ซึ่งมีวงเงินกู้อยู่ที่รายละไม่เกิน 200,000 บาท

พิเศษ!คิดอัตราดอกเบี้ยในปีแรกและปีที่ 2 ที่ 0% ต่อปี ในขณะที่ปีที่ 3 เป็นต้นไปคิดในอัตราดอกเบี้ย MRR-2 กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี ซึ่งมีระยะเวลาการกู้ถึง 31 ธันวาคม 2563

จากนโยบายช่วยเหลือหากสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ก็ถือว่าช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งได้ดีในระยะยาวเลยทีเดียว ซึ่งเกษตรกรก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาในเขตพื้นที่ภัยแล้งได้เลย

นอกจากนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาหนี้เดิมด้วยกับโครงการขยายเวลาชำระหนี้กู้ลูกค้าผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินต้นที่ถึงกำหนดชำระออกไป 2 ปีแบบที่ไม่จำกัดวงเงินกู้เลย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564

สินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ช่วยโควิด

หลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องเกิดการควบคุมโรค และมีหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะพนักงาน ลูกจ้างที่ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า ทำให้ภาครัฐเตรียมประกาศใช้ พรบ ฉุกเฉิน และได้มีนโยบายช่วยเหลือ

โดยหนึ่งในมาตราการช่วยเหลือคือการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 2563 เพื่อช่วยเหลืออาชีพอิสระ หรือผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ รวมถึงเกษตรกรที่ไม่มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส covid-19

ซึ่งจากแถลงข่าวกระทรวงการคลังได้ให้ ธกส ดูแลสินเชื่อส่วนนี้ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท (ร่วมกับออมสินอีก 20,000 ล้านบาท) เพื่อที่จะปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ 0.1% ต่อเดือน โดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก สามารถกู้ได้โดยไม่ใช้หลักประกันที่สูงสุด 10,000 บาทต่อคน

สินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 2563 ช่วยโควิดนี้มีระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด 2 ปี 6 เดือน สามารถยื่นกู้ได้ถึง 30 ธันวาคม 2563 โดยเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 2563 และนัดทำสัญญาตั้งแต่ 7 พ.ค. 2563 – 30 ธ.ค. 2563 ลงทะเบียนผ่านไลน์ BAAC Family เท่านั้น

สำหรับผู้มีรายได้ประจำสามารถดูรายละเอียดสินเชื่อพิเศษ ธนาคารออมสินที่ปล่อยกู้ 50,000 บาทได้ที่ สินเชื่อออมสินช่วยโควิด

ที่มา ธกส, ธกส, MRR ธกส, ธกส ใน pantip.com/topic/39746007

ไหนดี
Logo