[อัพเดท] สินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน 2564 – ยืม 10,000 ไม่ต้องมีหลักประกัน

หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า หรือ โควิด (Covid-19) การควบคุมโรคจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้หลายธุรกิจ รวมถึงลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับผลกระทบ ขาดรายได้ไปจนถึงการขาดสภาพคล่อง ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้มีนโยบายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบออกมาผ่านสินเชื่อฉุกเฉิน ออมสินและสินเชื่อพิเศษ ออมสิน โดยล่าสุดเปิดให้ลงทะเบียนกู้เงินออมสินออนไลน์แล้ว เป็นอย่างไรไปดูกันครับ

สินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน 10000

สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 2564 เป็นหนึ่งในมาตราการเยียวยาผลกระทบจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด Covid-19) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต หลังจากที่มีมาตราการป้องกันโรคออกมาและทำให้กระทบรายได้ของหลายฝ่าย ภายใต้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสCOVID-19  (ขยายเวลาถึง 30 มิ.ย.64)

โดยแบ่งออกเป็นสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อพิเศษโดยสินเชื่อฉุกเฉิน ออมสินมีไว้สำหรับช่วยเหลือผู้มีอาชีพอิสระ ส่วนสินเชื่อพิเศษ ออมสินมีไว้สำหรับเยียวยาผู้มีรายได้ประจำ จากข้อมูลที่แถลงข่าวมีดังนี้

สินเชื่อฉุกเฉิน 10000 สำหรับเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือคนที่ตกงานเพราะโควิด รวมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้มีรายได้ประจำ คนหาบเร่ คนขับมอเตอร์ไซต์ มัคคุเทศก์ มีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท (โดยร่วมกับ ธกส อีก 20,000 ล้านบาท) ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระกู้ออมสินได้สูงสุดรายละ 10,000 บาทแบบมีหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน และได้สิทธิ์ปลอดเงินค่างวดระยะเวลา 6 เดือน คือชำระงวดแรกในเดือนที่ 7 นั้นเอง

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อฉุกเฉินคือ (ข้อมูลจากออมสิน)

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป รวมอายุชำระคืนไม่เกิน 70 ปีสัญชาติไทย
  • ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคเกษตร ที่รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา เช่นพ่อค้า แม่ค้า ขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์
  • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด

โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระคืน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ 6 เดือนแรก ให้ยื่นกู้ออมสินได้ถึง 30 ธันวาคม 2563 นี้ หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการกู้ออมสิน 10,000 บาท

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารหลักฐานแสดงว่าได้รับผลกระทบจากโควิด (ถ้ามี) เช่นหนังสือ/คำสั่งแจ้งให้ปิดสถานประกอบอาชีพ เอกสารแสดงการชำระหนี้ปกติถ้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 ที่แอพ Mymo ตั้งแต่ 15 มกราคม 2564

นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้มีรายได้ประจำด้วยดังนี้

สินเชื่อพิเศษ ออมสิน 50000

สินเชื่อพิเศษ 50000 ในชื่อสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นอีกนโยบายหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้ประจำ พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงอาชีพอิสระ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ซึ่งสินเชื่อพิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้มีเงินใช้ในชีวิตประจำวันนี้ออมสินปล่อยกู้ 10,000 ในอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (ดอกเบี้ยคงที่) มีระยะเวลาให้กู้สูงสุด 3 ปี สามารถยื่นกู้ออมสินได้ตั้งแต่ 15 มกราคม 2564

อ้างอิง กระทรวงการคลัง, เฟสบุค กระทรวงการคลัง, ธนาคารออมสิน, เฟสบุคธนาคารออมสินเมื่อ 30 มีนาคม 2563, ข้อมูลเบื้องต้นนี้มาจากการแถลงข่าวของกระทรวงการคลัง ตามมาตราการดูแลและเยียวยาผลกระทบ ระยะที่ 2 ซึ่งข้อมูลจากทางธนาคารออมสินจะต้องรอทางธนาคารประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง

ไหนดี
Logo