[อัพเดท] สินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน 2564 – ยืม 10,000 ไม่ต้องมีหลักประกัน

หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า หรือ โควิด (Covid-19) การควบคุมโรคจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้หลายธุรกิจ รวมถึงลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับผลกระทบ ขาดรายได้ไปจนถึงการขาดสภาพคล่อง ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้มีนโยบายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบออกมาผ่านสินเชื่อฉุกเฉิน ออมสินและสินเชื่อพิเศษ ออมสิน โดยล่าสุดเปิดให้ลงทะเบียนกู้เงินออมสินออนไลน์แล้ว เป็นอย่างไรไปดูกันครับ

สินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน 10000

สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 2564 เป็นหนึ่งในมาตราการเยียวยาผลกระทบจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด Covid-19) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต หลังจากที่มีมาตราการป้องกันโรคออกมาและทำให้กระทบรายได้ของหลายฝ่าย

โดยสินเชื่อฉุกเฉินรอบใหม่ พฤษภาคม 2564 นี้เปิดให้กู้สินเชื่อฉุกเฉิน 10000 สำหรับเพิ่มสภาพคล่องได้ทั้งอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือจะผู้มีรายได้ประจำก็กู้ได้ พ่อค้าแม่ค้ากู้ได้ มีรายละเอียดดังนี้

ธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท (โดยร่วมกับ ธกส อีก 20,000 ล้านบาท) ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระกู้ออมสินได้สูงสุดรายละ 10,000 บาทแบบมีหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน และได้สิทธิ์ปลอดเงินค่างวดระยะเวลา 6 เดือน คือชำระงวดแรกในเดือนที่ 7 นั้นเอง

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อฉุกเฉินคือ (ข้อมูลจากออมสิน)

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป รวมอายุชำระคืนไม่เกิน 70 ปีสัญชาติไทย
  • ประกอบอาชีพอิสระ รายย่อย หรือพนักงานประจำ
  • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด

โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระคืน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ 6 เดือนแรก ให้ยื่นกู้ออมสินได้ถึง 30 ธันวาคม 2563 นี้ หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการกู้ออมสิน 10,000 บาท

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารหลักฐานแสดงว่าได้รับผลกระทบจากโควิด (ถ้ามี) เช่นหนังสือ/คำสั่งแจ้งให้ปิดสถานประกอบอาชีพ เอกสารแสดงการชำระหนี้ปกติถ้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 ที่แอพ Mymo ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ที่เคยมีแอพ Mymo มาก่อน 1 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อพิเศษก่อนหน้านี้ด้วยดังนี้

สินเชื่อพิเศษ ออมสิน 50000

สินเชื่อพิเศษ 50000 ในชื่อสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นอีกนโยบายหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้ประจำ พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงอาชีพอิสระ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ซึ่งสินเชื่อพิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้มีเงินใช้ในชีวิตประจำวันนี้ออมสินปล่อยกู้ 10,000 ในอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (ดอกเบี้ยคงที่) มีระยะเวลาให้กู้สูงสุด 3 ปี สามารถยื่นกู้ออมสินได้ตั้งแต่ 15 มกราคม 2564

อ้างอิง กระทรวงการคลัง, เฟสบุค กระทรวงการคลัง, ธนาคารออมสิน, เฟสบุคธนาคารออมสินเมื่อ 30 มีนาคม 2563, ข้อมูลเบื้องต้นนี้มาจากการแถลงข่าวของกระทรวงการคลัง ตามมาตราการดูแลและเยียวยาผลกระทบ ระยะที่ 2 ซึ่งข้อมูลจากทางธนาคารออมสินจะต้องรอทางธนาคารประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo