วิธีสมัคร สินเชื่อต่อเติมบ้าน ธอส ปีแรก 1.99% กู้ต่อเติมยังไง 2565

วงเงินกู้ถึง ตามราคาบ้าน
ผ่อนจ่าย480 งวด
รายได้ไม่กำหนด

หลายครั้งที่เรามักมีโปรเจ็คอยากต่อเติมบ้าน หรือซ่อมแซมบ้าน เพื่อให้บ้านน่าอยู่มากยิ่งขึ้น มีพื้นที่มากยิ่งขึ้น การกู้ ธอส กับสินเชื่อต่อเติมบ้าน ก็เป็นหนึ่งในทางออกเรื่องการเงินเพื่ออนาคตที่ดีกว่า มาดูกันว่าเมื่อต้องการกู้ต่อเติมบ้าน ธอส ต้องทำยังไงบ้าง

โปรโมชัน

 • สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ วงเงินกู้สูง ผ่อนชำระต่ำ ให้ผ่อนสูงสุดถึง 40 ปี ที่ดอกเบี้ยปีแรกจะอยู่ที่ 3.15% ต่อปี สามารถยื่นกู้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2565
 • สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นที่ 1.99% ต่อปี ปีต่อไป MRR -3.16% ต่อปี, MRR -2.65% ต่อปี และปีที่สี่ขึ้นไป = MRR – 1.00% ต่อปี สามารถยื่นกู้ได้ถึง 30 ธันวาคม 2565
 • โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก กู้สูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนสูงสุด 40 ปี ปีที่ 1 เท่ากับ 3.00% ต่อปี, ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.65%, ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.40% ต่อปี, ปีที่ 4 จนถึงครบอายุสัญญา รายย่อยทั่วไป คิดที่ MRR-0.75% ต่อปี ยื่นกู้ได้ถึง 30 ธันวาคม 2565

ใครกู้ได้บ้าง

สินเชื่อต่อเติมบ้าน ธอส กำหนดคุณสมบัติผู้กู้ไว้ดังนี้คือ

 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้แน่นอนเพียงพอ จ่ายค่างวดเงินกู้
 • สามารถแสดงหลักฐานรายได้ที่น่าเชื่อถือ
 • เป็นลูกค้ารายย่อย และเป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

โดยให้ผ่อนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ สามารถยื่นกู้ร่วมได้โดยเป็นบิดา-มารดา คู่สมรส บุตร พี่-น้อง และ/หรือบุคคลอื่นไม่เกิน 1 คน ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องมีประวัติข้อมูลเครดิตที่เป็นสถานะปกติ

กู้ต่อเติมบ้าน ผ่านไม่ผ่านขึ้นอยู่กับอะไร

ทางธนาคาร ธอส ได้แจ้งเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อต่อเติมบ้านไว้ใน Pantip ว่า จะพิจารณาจากเกณฑ์รายได้  เกณฑ์หลักประกัน ภาระหนี้สินที่มี รวมถึงประวัติข้อมูลเครดิตที่ปกติ

และวงเงินกู้ที่ได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า หลักประกัน และภาระหนี้สินที่มีอยู่ รวมทั้งประวัติข้อมูลเครดิตเช่นกัน

วิธีสมัคร

 1. เตรียมเอกสารเพื่อใช้ยื่นกู้สินเชื่อต่อเติมบ้าน ธอส คือ
  • สลิปเงินเดือนล่าสุด
  • Statement เงินฝากย้อนหลัง 3-6 เดือน
  • หลักฐานอื่น เช่น ค่าผ่อนรถ ค่าบัตรเครดิต
 2. เตรียมหลักประกัน คือ โฉนดที่ดิน หรือ นส.3ก โดยผู้กู้ต้องมีกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
 3. ติดต่อธนาคาร ธอส เพื่อขอวงเงินกู้ และยื่นกู้สินเชื่อต่อเติมบ้าน

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ แนบสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานเสียภาษี รูปถ่ายกิจการ สำเนาทะเบียนการค้า/สำเนาใบประกอบวิชาชีพ แทนสลิปเงินเดือน

สรุป

สินเชื่อต่อเติมบ้าน ธอส นั้นเป็นสินเชื่อที่ ธอส เปิดให้ผู้ที่มีรายได้แน่นอน สามารถยื่นกู้เพื่อขอต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านได้

โดยจะต้องค้ำประกันด้วยโฉนดที่ดิน หรือ นส.3ก ของบ้านที่จะขอต่อเติม ส่วนผู้ที่จะกู้ผ่านไม่ผ่านนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและประวัติในการชำระหนี้

และเมื่อกู้ผ่านแล้วธนาคารก็ให้เงินมาต่อเติมเป็นงวด ๆ ตามผลงานการต่อเติม ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงทางการเงินในยุควิกฤตโควิด 19 เช่นนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ ดังนั้นการต่อเติมบ้านตามความจำเป็นแต่พอดี โดยสามารถมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินย่อมทำให้เราสบายใจ และมีสุขภาพทางการเงินที่ดีกว่าการกู้เกินความจำเป็น

อ้างอิง 1,2,3

ค้นหาสินเชื่อดูกู้เงินทั้งหมด

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo