[รวม] สินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ 2563 เช่น มนุษย์เงินเดือน,ออม

ไม่มีคนค้ำก็ขอสินเชื่อได้กับออมสิน ที่สำคัญดอกเบี้ยไม่สูงเลย

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยหรือมีปัญหาทางการเงินให้กับหลายๆท่านเลย หนึ่งในเหตุผลก็เพราะธนาคารมีสินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำซึ่งก็เปิดขึ้นมาเพื่อให้โอกาสการทำมาหากินเป็นเงินทุน, ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต หรือใช้ชำระหนี้อื่นๆ เมื่อมีโครงการดีๆอย่างนี้ออกมา มาดูกันครับว่ามีสินเชื่อตัวไหนบ้าง (อัพเดท 2563)

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ (มนุษย์เงินเดือน)

สำหรับสินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ 2563 ตัวแรกที่เราจะพูดถึงคือ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ (สินเชื่อมนุษย์เงินเดือนสุขใจ) จากธนาคารออมสินที่เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์การขอกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ กู้นานสูงสุด 8 ปี

ซึ่งสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจนี้มีความพิเศษที่เป็นสินเชื่อออมสิน ไม่มีหลักทรัพย์ก็ขอกู้ได้และนอกจากนั้นก็ยังไม่ต้องมีคนค้ำด้วย

โครงการออมสินรายได้ประจำสุขใจ (สินเชื่อธนาคารออมสิน มนุษย์เงินเดือน) นี้ ปล่อยกู้สูงสุด 200,000 บาทตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคื โดยถ้ากู้ 50,000 บาท จะมีให้กู้สูงสุด 3 ปี แต่ถ้ากู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท จะมีระยะเวลาชำระคืนอยู่ที่ภายใน 5 ปี และถ้ากู้รายละ 100,001-200,000 บาทธนาคารออมสินก็ปล่อยกู้นานถึง 8 ปีเลย (96 งวด)

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อธนาคารออมสิน มนุษย์เงินเดือนคือเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้น้อย สัญชาติไทย มีที่อยู่ อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแต่ถ้ากู้แล้วต้องชำระคืนภายในอายุ 60 ปี และที่สำคัญคือหน่วยงานที่ทำงานอยู่จะต้องทำการหักเงินเดือนของพนักงานให้ธนาคารออมสินเพื่อใช้ชำระหนี้ค่างวด

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำโครงการนี้จะอยู่ที่ 0.7% ในกรณีที่หน่วยงาน (ที่ทำงาน) ไม่ขอรับค่าตอบแทนการ แต่จะอยู่ที่ 0.75% ถ้าหน่วยงานขอรับค่าตอบแทน (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยธนาคารออมสินที่ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2562)

สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 สำหรับอาชีพอิสระ

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 สำหรับอาชีพอิสระ แบบไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ 0.1% ต่อเดือน และที่สำคัญยังปลอดการชำระค่างวด 6 เดือนด้วย

โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อคือคืออาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ เช่นพ่อค้าแม่ค้า ขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

โดยโครงการสินเชื่อฉุกเฉินนี้ปล่อยกู้ถึง 30 ธันวาคม 2563 สามารถอ่านรายละเอียดต่อได้ที่ สินเชื่อออมสินฉุกเฉิน ช่วยโควิด

สินเชื่อออมสุขใจ

สินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ ตัวต่อมานี้ มาในชื่อสินเชื่อออมสุขใจ เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับคนที่ไม่มีรายได้ประจำ อาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ก็ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น หรือต้องใช้ชำระหนี้สินอื่นๆ โดยก็ยังคงมีจุดเด่นที่มีดอกเบี้ยต่ำ และกู้ได้นานสูงสุด 8 ปี

สินเชื่อออมสุขใจนี้กำหนดให้ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อเดือน สามารถกู้ยาวได้ถึง 8 ปี โดยให้วงเงินอนุมัติไม่เกิน 5 เท่าของวงเงินออมตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท

ซึ่งเนื่องจากว่าเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เป็นที่ดินหรือคนค้ำประกันดังนั้นจึงมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อออมสุขใจนี้คือเป็นผู้มีเงินออมกับธนาคารออมสิน โดยมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน และเป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็นพนักงานเงินเดือน หรือยังไม่ทำงานอะไรแต่ตั้งใจจะทำมาหากิน

โดยมีการกำหนดคุณสมบัติการให้วงเงินไว้ว่าถ้าเป็นฝากรายวันไม่น้อยกว่า 90 วันให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท แต่ถ้าฝากเป็นรายสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์วงเงินสูงสุด 100,000 บาท และถ้าฝากรายเดือนไม่น้อยกว่า 10 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือนก็จะให้วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

สินเชื่อคืนความสุข

อีกสินเชื่อออมสินไม่มีต้องใช้คนค้ำ ปี 2563 คือสินเชื่อคืนความสุข ซึ่งก็ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ให้กู้สูงสุด 5 ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินในการดำรงชีพ บรรเทาความเดือนร้อนต่างๆ เช่นค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล

ซึ่งสินเชื่อคืนความสุขนี้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้คือเป็นลูกค้าสินเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งของธนาคารออมสินมาก่อน และมีประวัติชำระหนี้ดีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 18 เดือน เป็นเงินกู้ที่ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้และอยู่ในกลุ่มสินเชื่อที่ร่วมรายการ

นอกจากนั้นก็จะมีคุณสมบัติอายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีเมื่อรวมอายุกับเวลากู้ มีสัญชาติไทย และที่สำคัญคือสินเชื่อที่เคยกู้ก่อนหน้าจะต้องเป็นสาขาเดียวกับสาขาที่ขอกู้สินเชื่อคืนความสุข และที่ทำงานอยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือติดต่อกับจังหวัดที่กู้ก่อนหน้าด้วย

สำหรับวงเงินและดอกเบี้ยนั้น สินเชื่อคืนความสุขนี้มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือน ให้กู้ได้วงเงินสูง 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 20% ของวงเงินกู้เดิม

อ้างอิง: สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ, สินเชื่อออมสุขใจ, สินเชื่อคืนความสุข, อัตราดอกเบี้ยธนาคารออมสิน

--โฆษณา--

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like
เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะ

ไหนดี
Logo