สินเชื่อ ออมสิน ช่วยเหลือน้ำท่วม 2564 ดอกเบี้ย 0% ปีแรก

วงเงินกู้ถึง 5 หมื่น-5 ล้าน
ผ่อนจ่าย3-40 ปี งวด
รายได้ไม่กำหนด

หลังจากที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ ซึ่งกระทบกับประชาชนใน 26 จังหวัด คือพิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา อยุธยา สุโขทัย ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี ขอนแก่น ลำปาง ลำพูน อุบลราชธานี ธนาคารออมสินจึงได้ออกมาตราการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัตินำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและซื้อสิ่งจำเป็น ผ่านสินเชื่อฉุกเฉิน 3 สินเชื่อดังนี้

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้: 50,000 บาท
 • ระยะเวลา: 3-5 ปี
 • การชำระคืน:
  • ปลอดชำระเงินคืน 3 เดือนแรก
  • ดอกเบี้ย 0% ปีแรก
  • ปีถัดไปคิดดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน
 • ยื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือนจากวันที่มีน้ำท่วมจะได้รีบยกเว้นค่าธรรมเนียมสินเชื่อ

สำหรับสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้กู้ฉุกเฉินสำหรับบรรเทาความเดือนร้อนหลังน้ำท่วม จึงไม่ต้องชำระคืนใน 3 เดือนแรก

สินเชื่อเคหะ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้: ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ระยะเวลา: ไม่เกิน 40 ปี
 • การชำระคืน:
  • ดอกเบี้ย 0% ปีแรก
  • ปีที่ 2-3: 3% ต่อปี
  • ปีที่ 4: MRR-0.75% ต่อปี

สินเชื่อเคหะ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เน้นให้กู้เพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากน้ำท่วม จึงทำให้มีวงเงินกู้ที่สูงขึ้นจากสินเชื่อตัวแรกนั้นเอง

สินเชื่อ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้: ไม่เกิน 10% ของวงเงินกู้เดิม ที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ระยะเวลา: ไม่เกิน 5 ปี
 • การชำระคืน:
  • ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
  • ดอกเบี้ย 3.5% ปีแรก
  • ปีที่ 2 เป็นต้นไป: MLR ต่อปี

สินเชื่อ SME ปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ประสบภัยพิบัติ

เปรียบเทียบ 3 สินเชื่อน้ำท่วม

จาก 3 สินเชื่อน้ำท่วมที่ออกมาใหม่นี้ มีความแตกต่างกันชัดเจนดังนี้

สินเชื่อวงเงินระยะเวลาเหมาะกับ
สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ50,0003-5 ปีซื้อสิ่งจำเป็น
สินเชื่อเคหะ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ1 ล้านบาทไม่เกิน 40 ปีซ่อมบ้าน
สินเชื่อ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติไม่เกิน 5 ล้านไม่เกิน 5 ปีธุรกิจ SME

วิธีสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินน้ำท่วมได้ที่สาขาธนาคารออมสิน หรือโทร 1115 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดการเปิดตัวสินเชื่อ

สินเชื่อออมสินฉุกเฉินทั้ง 3 ตัวนี้ เปิดตัวตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวนการธนาคารออมสินได้เปิดเผยว่า เหตุการณ์น้ำท่วมการพายุเตี้ยนหมูนี้ มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนและลูกค้าธนาคารเสียหาย ทำให้ธนาคารออมสินได้แจกจ่ายถุงยังชีพ ของจำเป็นและน้ำดื่มไปให้ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งยังปล่อยกู้สินเชื่อ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนอีกด้วย

สำหรับพายุเตี้ยนหมูนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนว่าอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 24-25 กันยายน 2564 หลังจากนั้นได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัด และพายุได้อ่อนกำลังลงในช่วงวันที่ 25-26 กันยายน 2564

ค้นหาสินเชื่อดูกู้เงินทั้งหมด

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo