รวม 4 สินเชื่อออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ (มี.ค. 2565) รายได้ประจํา ยื่นได้

วงเงินกู้ถึง 10000000
ผ่อนจ่าย96 งวด
รายได้ไม่กำหนด

หลังจากที่ธนาคารออมสินออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 64 ไม่ต้องมีคนค้ำไปเมื่อต้นปีที่แล้ว เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และก็ได้มีปล่อยกู้ไปเต็มวงเงินแล้วนั้น ก็ยังมีข่าวดีให้ยิ้มได้อีกเพราะทางธนาคารออมสินยังคงมีสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำอื่น ๆ อีก มาดูกันว่ามีสินเชื่อออมสินอะไรบ้างที่ยังกู้ได้ในปีนี้ ไปเช็คกันเลย

สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 ปี 65

ครม มีมติอนุมัติสินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้กู้คนละไม่เกิน 10,000 บาท ปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน กู้ได้นาน 3 ปี โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

วงเงินสูงสุด: 10,000 บาท
หลักประกัน: ไม่ใช้หลักประกัน
ใครกู้ได้บ้าง: ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง รายได้ประจำ อาชีพอิสระ เกษตรกรรายย่อย ลูกจ้างภาคการเกษตร แต่ต้องไม่เป็นผู้มีรายได้จากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด ปี 65 เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่านแอพ Mymo

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจเป็นสินเชื่อออมสิน ที่ช่วยเป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ โดยให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาท สูงสุด 3-8 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

วงเงินสูงสุด: 200,000 บาท
หลักประกัน: ไม่ใช้หลักประกันเงินกู้ ไม่ต้องมีคนค้ำ

ใครกู้ได้บ้าง:

 • ผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้น้อย
 • ถ้ากู้ผ่านหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

สำหรับสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจนี้สำหรับผู้ที่อายุ 20-60 ปี มีที่อยู่แน่นอนติดต่อได้ โดยธนาคารจะให้เปิดบัญชีธนาคารออมสินที่สาขาที่ขอกู้ และสามารถให้หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินได้ เพื่อเก็บส่งเงินค่างวดเพื่อนำส่งธนาคาร

สินเชื่อออมสุขใจ

วงเงินสูงสุด: 200,000 บาท
หลักประกัน: ไม่ต้องมีคนค้ำ ใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกันแทน

ใครกู้ได้บ้าง: 

 • ผู้ประกอบการ SME เช่นค้าขาย แม่ค้า ผลิตสินค้า
 • หรือเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่นลูกจ้าง
 • หรือไม่ได้ทำงานแต่ตั้งใจจะเปิดกิจการ SME
 • และมีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

สินเชื่อออมสุขใจ เป็นสินเชื่อออมสิน ไม่ต้องใช้คนค้ำโดยเน้นให้ผู้ที่มีเงินฝากนำมาเป็นหลักประกันแทน คิดดอกเบี้ยคงที่ โดยปล่อยกู้สูงสุด 8 ปี (96 งวด) สำหรับผู้อายุครบ 20-60 ปี หรือถ้าอายุน้อยกว่า 20 ปีจะให้ผู้ปกครองทำหนักงสือยินยอมทำสัญญากู้ก็ได้

สินเชื่อบัตร People Card/Prima Card

วงเงินสูงสุด: สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 30,000-1,500,000 บาท
หลักประกัน: ไม่ต้องมีคนค้ำ และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ใครกู้ได้บ้าง: 

 • ผู้มีรายได้ประจำ ทำงานที่เดิมมา 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เจ้าของกิจการ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุ 20-60 ปี

บัตร People Card เป็นบัตรกดเงินสดออมสินที่สมัครได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำ โดยกำหนดรายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บาท วงเงินสูงสุด 30,000 บาท สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสิน เตรียมเอกสารเป็นบัตรประชาชน พร้อมสลิปเงินเดือนและ Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน

นอกจากนั้นก็มีสินเชื่อบัตร Prima Card ด้วยที่ให้วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป

สินเชื่อไทรทอง

วงเงินสูงสุด: 10 ล้านบาท
หลักประกัน: ใช้หลักทรัพย์ที่ดิน อาคาร ห้องชุด แทนบุคคลค้ำประกันได้

ใครกู้ได้บ้าง: 

 • บุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • อายุ 20-65 ปี
 • มีหลักทรัพย์ที่เป็นของผู้กู้ที่รถยนต์ผ่านเข้าออกสะดวก

ซึ่งก็ให้กู้ได้สูงสุด 25 ปี ให้กู้เพื่ออุปโภคบริโภค ไถ่ถอนจำนอง หรือใช้ประกอบอาชีพ ดูรายละเอียดที่ วิธีสมัคร สินเชื่อไทรทอง ออมสิน

สรุป

ถึงแม้สินเชื่อออมสินปล่อยกู้ 50,000 ในโครงการช่วยเหลือโควิดปี 64 จะหมดไปแล้ว แต่ในปีนี้ออมสินก็ได้กลับมาพร้อมสินเชื่อ ไม่ต้องมีคนค้ำ อีกมากมายให้เลือก เช่น สินเชื่อสู้ภัยโควิด 19 ปี 65, สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ, สินเชื่อออมสุขใจ, สินเชื่อบัตร People Card, สินเชื่อบัตร Prima Card และสินเชื่อไทรทอง

ซึ่งคุณก็สามารถเลือกตามความเหมาะสม และในขณะเดียวกันก็สามารถเลือกสมัครสินเชื่อ ไม่ต้องมีคนค้ำจากธนาคารอื่นได้ โดยเฉพาะแอพยืมเงินด่วน เช่น

 • สินเชื่อไลน์บีเค ไม่ต้องใช้คนค้ำ รายได้ขั้นต่ำ 7,000 บ. ให้กู้สูงสุด 800,000 บาท อ่านต่อ
 • สินเชื่อเงินทันเด้อ ไม่ต้องใช้คนค้ำ กู้ออนไลน์ อ่านต่อ

อ้างอิง สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ,สินเชื่อออมสินสุขใจ,3 โปรดตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข และดอกเบี้ยจากธนาคารอีกครั้ง

ค้นหาสินเชื่อดูกู้เงินทั้งหมด

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo