ออมสิน ปล่อย สินเชื่อฉุกเฉิน 50000 (ทำอย่างไร/วิธีขอกู้/รวม Pantip)

สำหรับธนาคารออกสิน ก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีว่ามักจะมีโครงการจากภาครัฐดีดีมาช่วยเหลือประชาชนเสมอๆ อีกหนึ่งโครงการคือ สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ออมสิน วงเงินสูงสุด 50,000 บาท เป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐเพื่อประชาชนของรัฐบาล

อัพเดทล่าสุด: มีโครงการปล่อยกู้ 50,000 เพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบ Covid19 ด้วย

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ช่วยโควิด

ธนาคารออมสินปล่อยกู้ตามนโยบายกระทรวงการคลังในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 โดย ปล่อยกู้สูงสุด 50,000 บาท ให้กู้เป็นระยะเวลา 3 ปี และสามารถยื่นกู้ได้ถึง 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

โดยให้กู้สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด เช่นอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และตกงาน ให้หยุดงานชั่วคราวเป็นต้น โดยปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน

โดยได้กำหนดคุณสมบัติออกมาคือจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป รายได้ลดลงจากผลกระทบโควิด ดังนี้

 • สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีที่ทำงานที่ติดต่อได้
 • มีหลักประกัน 1-2 คน (ผู้ค้ำรายได้ 7,500 ค้ำประกัน 2 คน, รายได้ 15,000 ขึ้นไปค้ำประกัน 1 คน) หรือหลักประกันอื่นที่ธนาคารกำหนด
 • ถ้ามีประวัติค้างชำระ หรือมีหนี้ NPL (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้ธนาคาร) หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว
 • ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก
 • มีสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

เอกสารที่ต้องใช้จะมีดังนี้คือ

 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา
 • สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน และสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนล่าสุด และถ้ามีหนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 3 เดือนให้แนบมาด้วย
 • สำเนาสมุดบัญชีออมสินผู้กู้
 • เอกสารหลักฐานแสดงว่าได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด
 • สำเนาเอกสารหลักทรัพย์/หลักประกันประเภทอื่น (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (ถ้ามีประวัติค้างชำระ)

สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูลใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเริ่มวันที่ 15 เมษายน 2563-30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท โดยผ่านช่องทางออนไลน์ ตามขั้นตอนคือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารที่ https://bit.ly/2yeLyz6 เพื่อกรอกข้อมูล จากนั้นธนาคารจะให้มาที่สาขา ยื่นเอกสารขอกู้ที่สาขา และพิจารณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ

นอกจากนี้ในนโยบายนี้ยังมีการปล่อยสินเชื่อให้ผู้มีรายได้ไม่ประจำด้วย โดยออมสินปล่อยสินเชื่อ 2563 สำหรับช่วยเหลือโควิดให้อาชีพอิสระที่ 10,000 บาท

ซึ่งเป็นสินเชื่อฉุกเฉินที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.1% ต่อเดือนและปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือนอีกด้วย

กลับสู่ด้านบน ↑

สินเชื่อธนาคารออมสิน 50000 ธนาคารประชาชน

สินเชื่อธนาคารออมสิน เพื่อปลดหนี้นอกระบบ นี่คือหนึ่งในจุดประสงค์หลักของการออกโครงการนี้มา หรือ นำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพให้มีรายได้ต่อยอดแล้วนำเงินที่ได้จากการลงทุนประกอบอาชีพ ไปใช้จ่าย จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ เพราะคนจนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีหนี้สินนอกระบบ ทำให้หาเงินมาก็นำไปใช้หนี้ ไม่สามารถนำมาลงทุน หรือก่อร่างสร้างตัวได้สะดวก

หากจัดการเงินที่ชดใช้หนี้สินนอกระบบได้ ก็จะได้ไม่เสียโอกาสที่จะมีเงินเก็บออม ลงทุนทำอาชีพที่เติบโตขึ้นไปในอนาคตของครอบครัว ที่สำคัญสินเชื่อฉุกเฉิน ออมสินนี้ ห้ามนำเงินไปใช้หนี้ในระบบ เช่นกับธนาคาร ทำการรีไฟแนนซ์ (Refinance) เป็นต้น

ใครกู้ได้บ้างกับสินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน (คุณสมบัติผู้กู้)

 • ผู้กู้จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป (ซึ่งอายุผู้กู้ รวมกับ ระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องรวมกัน ไม่เกิน 65 ปี เช่น นาย ก อายุ 60 ปี มีระยะเวลาการกู้ที่กำหนดออกมา 5 ปี รวมกันเป็น  65 ปี สามาถรกู้ได้ แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้ว)
 • จะต้องมีอาชีพ มีรายได้ และอาชีพนั้นๆต้องมีสถานที่ในการประกอบอาชีพ
 • ตัวผู้กู้จะต้องมีที่อยู่อาศัย ที่สามารถติดต่อได้ชัดเจน
 • ในส่วนบุคคลที่มีรายได้จากครอบครัวเดียวกัน สามารถกู้ร่วมกันได้

ภาพประกอบจาก gsb.or.th

สามารถกู้ได้เท่าไหร่ & ดอกเบี้ยเท่าไหร่

 • สูงสุด 50,000 บาทต่อราย 
 • ดอกเบี้ยไม่เกิน 0.85% ต่อเดือน (ถ้าคิดเป็นปีก็ประมาณไม่เกิน 10.2% ต่อปี)

มีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมตัวบ้าง ?

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน (กรณีใช้ผู้ค้ำ)
 • รูปถ่ายสถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบอาชีพ
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) เอกสารรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
 • (กรณีใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน) ต้องนำสำเนาหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันไปด้วย เช่นจะค้ำด้วยที่ดินก็ถ่ายเอกสารโฉนด หรือเตรียมตัวจริงไปด้วยก็ได้ เผื่อฉุกเฉินต้องใช้ เป็นต้น

(รวม) ประสบการณ์ และความเห็นชาว Pantip

อาจจะมีผู้สนใจสินเชื่อ งง กันเป็นจำนวนมาก ว่ามีกี่โครงการกันแน่ 50,000 บาทคือสูงสุดของวงเงินหรือเปล่า หรือทำไมบางครั้งถึง มีผู้สอบถามวงเงิน 200,000 บาท สรุปเงื่อนไขเดียวกันไหม โครงการอะไรกันบ้าง ลองอ่านข้อมูลที่รวบรวมมาให้เพื่อสร้างความกระจ่างมากขึ้นกัน

คำถามจากทาง Pantip

ภาพความคิดเห็นจาก Pantip

คำตอบจากทาง GSB Society (หน่วยงานของทางออมสิน จากคำถามหลากหลายกระทู้)

 • โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ออมสิน วงเงินสูงสุด 50,000 บาท (ข้อมูลข้างต้นที่นำเสนอมาก่อนหน้าจะเป็นโครงการนี้)

ภาพความคิดเห็นจาก Pantip

 • โครงการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สามารถกู้ได้สูงถึง 50,000 บาท และสูงสุดคือ 200,000 บาท

ภาพความคิดเห็นจาก Pantip

ใครสนใจโครงการไหนก็ลองพิจารณาได้เลยตามความจำเป็นในการใช้จ่ายของแต่ละท่าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ออมสิน วงเงินสูงสุด 50,000 บาท หรือ โครงการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สามารถกู้ได้สูงสุดคือ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขที่ทางออมสินกำหนด)

อ้างอิง กระทรวงการคลัง, ธนาคารออมสิน

 

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo