เงินอุดหนุนบุตร ต.ค. 2565 – เข้าวันไหน, วิธีเช็คสิทธิ์, เงินไม่เข้าทำไง?

เงินอุดหนุนบุตร เป็นเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ที่อยู่ในครอบครัวยากจน ซึ่งทางรัฐบาลช่วยค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเงินเข้าในช่วงประมาณวันที่ 8-10 ของทุกเดือน

เงินอุดหนุนบุตร 2565 เข้าวันไหน

เงินอุดหนุนบุตรนั้นมีการกำหนดวันที่โอนเงินในแต่ละเดือน ให้ผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรตามปฎิทินการจ่ายเงินเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังนี้:

  • เงินเข้างวดเดือนนี้: วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 (600 บาท) ตามปฎิทินเงินอุดหนุนบุตร
  • งวดต่อไป: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
  • ให้เป็นเงินช่วยเหลือผู้ปกครอง ที่มีบุตรแรกเกิด ถึง 6 ขวบ

ส่วนถ้าเงินไม่เข้าก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามเบอร์ด้านล่าง

กลับสู่ด้านบน ↑

วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร 2565 – เงินไม่เข้าทำไง

ถ้าเงินอุดหนุนบุตร ไม่เข้า สามารถตรวจสอบสิทธิได้ทางเว็บไซต์เพื่อเช็คเงินอุดหนุนบุตรว่าถูกระงับสิทธิ์ไปหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยการเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชน ดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th (เป็นระบบออนไลน์ไว้เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)
  2. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนและกรอกตัวอักษรตามภาพ แล้วกดค้นหาข้อมูล
  3. จะพบหน้าจอแสดงผลการตรวจสอบสิทธิ์ว่าถูกระงับสิทธิ์เงินอุดหนุนบัตรไหม หรือมีการโอนเงินหรือยัง
  4. ตรวจเช็คสถานะตามโค้ดด้านล่างเลย

เมื่อหน้าจอแสดงผลแล้วก็จะมีรหัสต่าง ๆ ที่หมายถึงสถานะของสิทธิเรา ตามรายละเอียดดังนี้

หากพบข้อความว่าไม่พบสิทธิ์แปลว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ แต่ถ้าพบสถานะขึ้นต้นด้วยตัว E และเลขสองหลักนั้น ถ้าเป็น E01 แปลว่าข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์ หรือเลขประชาชนผิด ส่วน EXX คืออยู่ในสถานะรอการเบิกจ่ายยังไม่ต้องทำอะไร และถ้าได้สถานะเป็น E ตามด้วยรหัสอื่น ๆ คือต้องแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโทร 1300

หรือติดต่อศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เบอร์ 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902, 08-2091-7245, 08-2037-9767, 08-3431-3533, หรือ 06-5731-3199 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

เงินอุดหนุนบุตร สมัครลงทะเบียนยังไง

กลับสู่ด้านบน ↑

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับการโอนเงินอุดหนุนบุตร เข้าจนถึงเด็กอายุ 6 ขวบ

แต่ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้ตามภูมิลำเนาดังนี้

หากอยู่ กทม สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตที่อาศัยอยู่ หรือที่พัทยาก็ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นอกเหนือจากนั้นส่วนภูมิภาคให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือ อบต. ตามภูมิลำเนา

โดยเด็กจะต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่บ้านมีรายได้น้อยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งต้องมีเป็นสัญชาติไทย ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์

เมื่อเข้าเกณฑ์ก็จะต้องกรอกเอกสาร 2 ฉบับคือ แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร. 01) และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร. 02) จากนั้นเตรียมบัตรประชาชนผู้ปกครอง ใบเกิดเด็ก และบัญชีออมทรัพย์ออมสิน, ธกส หรือกรุงไทยของผู้ปกครอง

นอกจากนี้จะมีเอกสารเพิ่มเติมคือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าแรกที่มีชื่อแม่) และคนในบ้านทำงานประจำ หรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้แนบใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนมาด้วย

อ้างอิง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ปฎิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo