เช็ค ตรวจสอบ สิทธิประกันสังคม ด้วยเลขบัตรประชาชน 2564 – มาตรา 33,39,40

ไม่ว่าคุณจะต้องการเช็คสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 ซึ่งนายจ้างมีส่วนช่วยจ่ายค่าประกันสังคมด้วย หรือว่าจะเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจตาม มาตรา 39 ที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานประจำแล้ว และต้องการนำส่งประกันสังคมเองต่อ หรือต้องการเช็คสิทธิประกันสังคม ด้วยบัตรประชาชน มาตรา 40 อาชีพอิสระ ก็จะสามารถตรวจเช็คสิทธิประกันสังคมได้ด้วยเลขบัตรประชาชน และสามารถทำได้ง่ายมากๆ โดยมีวิธีให้เลือกทั้งหมด 3 ช่องทาง คือแอพ เว็บ และโทร

บทความนี้ขอแยกเนื้อหาเป็น 2 ส่วนคือสิทธิ์ประกันสังคมในมาตรา 33,39,40 มีอะไรบ้าง และส่วนที่ 2 คือเราจะกดเช็คสิทธิประกันสังคม ด้วยบัตรประชาชน มาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ยังไง

สิทธิ์ประกันสังคม มาตรา 33,39,40

ประกันสังคมมีการคุ้มครองตามสิทธิ์มาตรา 33 (ลูกจ้าง), มาตรา 39 (ส่งเอง), และมาตรา 40 (นอกระบบ/อาชีพอิสระ) มาดูกันว่าสิทธิประกันสังคมแต่ละมาตรา มีอะไรบ้าง

สิทธิ์ประกันสังคม มาตรา 33

สิทธิ์ประกันสังคมตามมาตรา 33 (ลูกจ้าง) จะได้รับสิทธิ์มากกว่ามาตราอื่น ซึ่งแน่นอนเนื่องจากว่ามีการสมทบจากนายจ้าง รวมกับที่เราจ่ายสมทบเองด้วย 5% ของเงินเดือน โดยมีการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ชราภาพ, สงเคราห์บุตร, ว่างงาน และ สิทธิ์ประกันสังคม มาตรา 33 กรณีเสียชีวิต

อัพเดท! ในสิทธิ์ประกันสังคมช่วงโควิดระลอกใหม่ 2564 ทางประกันสังคมช่วยเพิ่มเติม สำหรับมาตรา 33 คือ

 • ตรวจคัดกรองโควิด 19 ฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่นสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน หรือไปพื้นที่ที่มีผู้ป่วยยืนยัน ตรวจได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิหรือสถานพยาบาลที่สะดวก และให้แพทย์เบิก สปสช.ได้
 • นัดไปตรวจโควิด 19 ฟรี ประกันสังคมเพิ่มช่องทางให้นัดไปตรวจโควิดได้ที่ ศูนย์คัดกรองโควิดเพื่อผู้ประกันตน กรุงเทพฯ ที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เริ่มตรวจได้ 17 เม.ย. ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ลงทะเบียนออนไลน์
 • แจกเงิน ม.33 เรารักกัน 4,000 บาท สำหรับแรงงานที่มีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 300,000 และมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสน กดใช้งานและยืนยันตน เงินเข้าตามวันที่กดยืนยันสิทธิ์ดังนี้
  • ยืนยันสิทธิ์ 15-21 มี.ค.64 เงินเข้ารอบละ 1,000 บาท วันจันทร์ที่ 22 มี.ค.,29 มี.ค.,5 เม.ย. และ 12 เม.ย. 64
  • หรือ ยืนยันสิทธิ์ 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 2564 เงินเข้ารอบแรกตามที่ค้างไว้แล้วโอนต่อทุกวันจันทร์จนครบ
  • หรือ ยืนยันสิทธิ์ 12 เม.ย.-31 พ.ค. 64 เงินเข้า 4,000 บาทครั้งเดียวเลย ใช้ให้หมดก่อน 31 พ.ค. 64
  • กลุ่ม ทบทวนสิทธิ์ เงินเข้า 4,000 บาทรอบเดียว 12 เม.ย. 64
  • เช็ค ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ ม33เรารักกัน.com ถ้า ตรวจแล้วไม่มีสิทธิ สามารถกดทบทวนสิทธิ์ได้ปุ่ม “ทบทวนสิทธิ” สีเหลือง หรือพบปัญหาลงทะเบียน โทร 1506 กด 1 เวลา 8.00-17.00น.
 • เยียวยาว่างงานสุดวิสัย/กักตัว ถ้าส่งสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน ได้ชดเชย 50% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน
  • รับเงินโดยให้กรอก ใบ สปส.2-01/7 แล้วนำส่งนายจ้าง ระบุเบอร์โทรและแนบสำเนาสมุดบัญชี ให้นายจ้างรวมยื่นขอรับเงิน
  • เช็คประกันสังคมว่ามีสิทธิไหม คือ ส่งสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน หรือไม่ ดูวิธีเช็คที่หัวข้อถัดไปด้านล่าง
  • ตัวอย่างการรับเงินเช่น ฐานเงินเดือน 15,000 ได้รับเงินช่วยเหลือ 7,500 บาท

สามารถดูวิธีการเช็คสิทธิ์ประกันสังคม ด้วยเลขบัตรประชาชน มาตรา 33 ได้ในหัวข้อถัดไป มีทั้งผ่านแอพ เว็บและโทรเช็ค

สิทธิ์ประกันสังคม มาตรา 39

ในขณะที่สิทธิ์ประกันสังคมตามมาตรา 39 (ลูกจ้างที่ออกจากงาน) จะคุ้มครองลดลง 1 กรณีก็คือการว่างงาน แน่นอนเพราะเนื่องจากว่าคุณไม่ได้ทำงานประจำแล้ว โดยจะต้องสมทบเองเดือนละ 432 บาท

นั้นแปลว่าสิทธิประกันสังคม มาตรา 39 กรณีเสียชีวิต คลอดบุตร ชราภาพ ก็ยังคงมีอยู่ ส่วนสิทธิว่างงานจะได้เฉพาะมาตรา 40 เท่านั้น

ส่วนผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 เมื่อเจ็บป่วยให้เข้าใช้สิทธิ์ตามโรงพยาบาลที่เลือกไว้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และหากเจ็บป่วยพบเชื้อโควิด จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วยและต้องหยุดงานตามคำสั่งแพทย์ 50% ของค่าจ้าง (วันละ 80 บาท)

อัพเดท! สิทธิ์ประกันสังคม โควิด 2564 มาตรา 39 นั้น ตรวจคัดกรองโควิด 19 ฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่นสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน หรือไปพื้นที่ที่มีผู้ป่วยยืนยัน ให้แพทย์เบิก สปสช.ได้ หรือจะนัดไปตรวจที่ศูนย์คัดกรองโควิดเพื่อผู้ประกันตนก็ได้

สิทธิ์ประกันสังคม มาตรา 40

ปิดท้ายด้วยสิทธิประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ล่าสุด ซึ่งประกันสังคมออกมาให้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือนอกระบบ ในตรงนี้เองจะมีการคุ้มครองกรณีขาดรายได้, เจ็บป่วย-ทุพพลภาพ, เงินค่าทำศพ, บำเหน็จชราภาพ, สงเคราห์บุตร ส่วนค่ารักษาจะใช้สิทธิบัตรทอง

แต่ว่าในสิทธิ์ของมาตรา 40 นี้จะมีให้เลือกคุ้มครอง 3 กรณี, 4 กรณี หรือ 5 กรณี ขึ้นอยู่กับว่าเลือกจ่ายกี่บาทต่อเดือน โดยมีตั้งแต่  70 บาทต่อเดือน/100 บาทต่อเดือน/ 300 บาทต่อเดือน

เพิ่มเติมคือ สิทธิประกันสังคม มาตรา 40 คลอดบุตรและว่างงาน นั้นจะไม่มีมาด้วย ซึ่งแตกต่างจากสิทธิ์ตามมาตรา 39 โดยสามารถดูวิธีการเช็คสิทธิ์ประกันสังคม ด้วยเลขบัตรประชาชน มาตรา 40 ได้ในหัวข้อถัดไป มีทั้งผ่านแอพ เว็บและโทรเช็ค

และผู้มีสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ถ้ามีอาการเจ็บป่วยสามารถเข้ารักษาโดยใช้สิทธิ์ สปสช ถ้าต้องหยุดพักจะได้ชดเชยการขาดรายได้สูงสุดวันละ 300 บาท ไม่เกิน 90 วัน

กลับสู่ด้านบน ↑

เช็คสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน มาตรา 33,39,40

ไม่ว่าคุณต้องการเช็คสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน มาตรา 33 หรือเช็คสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน มาตรา 40 หรือจะมาตรา 39 ก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิประกันสังคมได้ผ่านเว็บไซต์ แอพ และโทรศัพท์ดังนี้

เช็คผ่านเว็บไซต์

ปัจจุบันประกันสังคมได้เปิดช่องทางการตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมออนไลน์ ด้วยบัตรประชาชน ด้วยการสมัครสมาชิก (หรือเข้าสู่ระบบหากเคยสมัครไว้แล้ว) ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main/login

สิ่งที่ต้องมี

 • หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)
 • เบอร์โทรศัพท์ของเราและข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด อีเมล

ขั้นตอนการเช็คสิทธิประกันสังคม

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบสมาชิก ผู้ประกันตน และกดสมัครสมาชิก (หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วล็อคอินได้เลยแล้วข้ามไปข้อ 5)
 2. กดยอมรับข้อตกลงในการบริการ แล้วกดถัดไป
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียน รวมถึงตั้งรหัสผ่าน แล้วกดถัดไป (รหัสนี้จะเป็นรหัสที่ใช้ในการตรวจสอบครั้งถัดๆไปด้วย รวมถึงสามารถใช้กับในแอพได้)
 4. ยืนยันตัวตน โดยกดปุ่มสีเขียวเพื่อขอรับรหัส OTP จากนั้นกรอกรหัสที่ได้รับจาก SMS ในโทรศัพท์มือถือ ในช่องรหัส เพื่อกดยืนยัน
 5. เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นแล้วทำการ เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ระบบจะพามาที่หน้าสมาชิก กดเลือก “ผู้ประกันตน” ด้านข้างสีเหลืองๆที่เขียนว่า SSO E-SERVICE
 6. จะปรากฎข้อมูลผู้ประกันตน และสามารถตรวจสอบเช็คประกันสังคมว่าอยู่โรงพยาบาลไหนได้ที่ “สิทธิปัจจุบัน” ซึ่งก็จะบอกสถานะด้วยว่าเราใช้สิทธิ์ประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน มาตรา 33 หรือมาตรา 39 หรืออย่างไร
 7. ในขณะเดียวกัน คุณก็สามารถตรวจสอบเช็คยอดเงินประกันสังคม เช่นการส่งเงินสมทบ หรือยื่นแบบขอเปลี่ยนโรงพยาบาล เช็คประวัติการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาล เช็คข้อมูลการใช้สิทธประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินสงเคราห์ชราภาพ และดูใบเสร็จรับเงินได้จากเมนูด้านล่างของข้อ 6
 8. ส่วนผู้ที่ต้องการเช็คเงินชดเชยประกันสังคม สามารถกดเข้าที่ “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน” หากเงินมาแล้วจะแสดงรายการการจ่ายเงิน

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม มาตรา 33, 39,40 ผ่านแอพ SSO Connect

ในขณะเดียวกันคุณก็สามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคม รวมถึงเช็คสิทธิประกันสังคม ว่าอยู่โรงพยาบาลไหน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ผ่านแอพ SSO Connect (มีลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง) ตามรายละเอียดดังนี้

สิ่งที่ต้องมี

 • หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)
 • เบอร์โทรศัพท์ของเราและข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด อีเมล

ขั้นตอน

 1. หลังจากดาวโหลดแอพแล้ว ทำการ login เข้าสู่ระบบ หรือกดลงทะเบียน โดยจะมีขั้นตอนการสมัครแอพ SSO Connect คือ
  • กดปุ่ม ลงทะเบียน (ด้านล่างปุ่มสีเหลือง) จากนั้นเข้าสู่หน้าข้อตกลง กดเลือกยอมรับข้อตกลงการใช้บริการเพื่อไปต่อ
  • กรอกข้อมูลส่วนตัวทั้ง หมายเลขบัตรประชาชน 13 ตัว, ตั้งรหัสผ่าน, ชื่อนามสกุล, วันเกิดและอีเมล์
  • ยืนยันตัวตน โดยกดปุ่มสีเขียว “คลิกที่นี้เพื่อขอรับรหัส OTP” และนำเลข OTP ที่ได้รับจาก SMS มาใส่ในช่อง รหัส แล้วกด ยืนยัน
 2. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว กลับมาเข้าสู่ระบบ โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้เมื่อครู่ จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ
 3. จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดผู้ประกันตน ซึ่งจะรายงานว่า
  • สิทธิประกันสังคมเราอยู่ที่โรงพยาบาลไหน
  • มียอดสมทบชราภาพเท่าไหร่
  • สามารถเช็คเงินชดเชยประกันสังคม สามารถกดเข้าที่เมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” หากเงินมาแล้วจะแสดงรายการการจ่ายเงิน
  • มีสิทธิฯ ทันตกรรม ทำฟันเหลือในปีนี้อีกเท่าไหร่

   เช็คสิทธประกันสังคมจาก SSO Connect ภาพจากสื่อของแอพ

 4. นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเช็คยอดเงินประกันสังคมอื่นๆดังนี้ได้อีก
  • เงินสมทบชราภาพสะสม
  • เงินสมทบผู้ประกันตนในแต่ละเดือน และอัตราเงินสมทบ
  • การเบิกใช้สิทธิประโยชน์ สามารถเลือกดูย้อนหลังรายปีได้
  • ข้อมูลค่ารักษาทันตกรรม ทำฟัน
  • สามารถขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ โดยมี 2 สาเหตุคือเปลี่ยนประจำปี และย้ายที่อยู่ ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของประกันสังคมเช่น เปลี่ยนโรงพยาบาลประจำปีสามารถทำได้ปีละครั้ง ในช่วง 1 มกราคม – 1 มีนาคม ของทุกปี
  • อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

iOS: ดาวโหลดที่ App Store คลิก
แอนดรอย ดาวโหลดที่ Google Play คลิก

โทรสอบถามสายด่วนประกันสังคม

ผู้ประกันตนสามารถเช็คสิทธิประกันสังคมว่าอยู่โรงพยาบาลไหนโทรสอบถามกับเบอร์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็คทั้งทีมีอะไรควรเช็คอะไรบ้าง

นอกจากการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมว่าอยู่โรงพยาบาลไหนแล้ว เรายังสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมอื่นๆของเราได้อย่างละเอียด ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตัวเอง

ผู้ประกันตนควรหมั่นตรวจสอบข้อมูล และสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบ (ว่านายจ้างจ่ายให้ครบไหม) รวมถึงยังสามารถตรวจสอบยอดเงินชราภาพ

โดยมีสมาชิก Pantip ที่เช็คสิทธิประกันสังคมแล้วพบว่าโดนหักประกันสังคมไป แต่ไม่มีชื่อและข้อมูลของเราในระบบเลย และไม่เคยได้บัตรประกันสังคมด้วย ซึ่งสุดท้ายก็รวบรวมหลักฐานเช่นสลิปเงินเดือน ส่งให้ประกันสังคมตรวจสอบต่อไป

นอกจากนั้นแล้วผู้ใช้งานยังสามารถตรวจดูการใช้สิทธิ์เบิกต่างๆ ได้ด้วย โดยสามารถตรวจสอบได้จาก 3 ช่องทางด้านล่าง ในขณะที่การตรวจสอบว่าประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลไหน ก็สามารถทำได้ผ่านทั้งสามช่องทางตรวจสอบเช่นกัน ตามรายละเอียดด้านล่างเลยครับ

จะเห็นว่าเราสามารถเช็คสิทธิประกันสังคมว่าอยู่ที่โรงพยาบาลไหน  มีการจ่ายเงินประกันครบทุกเดือนไหม ซึ่งก็สามารถทำเองได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้เลขบัตรประชาชน หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่

ซึ่งทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ก็ออกมาประกาศเองเลยว่าแนะนำให้ผู้ประกันตนหมั่นตรวจสอบสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเองในสิทธิที่ควรได้รับต่างๆ โดยสามารถเช็คสิทธิได้ตลอด 24 ชั่วโมงเองด้วย

อ้างอิง ประกันสังคม, ประกันสังคมดูแลโควิดสำนักข่าวบ้านเมือง, แถลงข่าว COVID-19, Pantip ที่ 30946338, GMM25,6

--โฆษณา--

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like
เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะ

ไหนดี
Logo