รัฐลดเก็บเงินประกันสังคม เหลือ 2% อีก 3 เดือน (ก.ย.-พ.ย. 2563)

หลังจากที่มีมาตราการลดเงินสมทบประกันสังคมช่วงโควิดกลางปี 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคมได้ ประกาศลดการเก็บเงินสมทบประกันสังคมลงอีกครั้ง ทั้งสำหรับลูกจ้าง (ม.33) และประกันตนเอง (ม.39) ตามรายละเอียดดังนี้

ลดเงินสมทบเหลือเท่าไหร่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติลดหย่อนการสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสำหรับมาตรา 33 และเงินสมทบของประกันตนเองมาตรา 39 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนและเพิ่มกำลังซื้อ

โดยมีรายละเอียดคือ

  • ประกันสังคมมาตรา 33 (ลูกจ้าง) จะให้นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเหลือที่ ฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน  ระหว่าง กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563 (จากเดิม 5% หรือ 750 บาท)
  • ประกันตนเองมาตรา 39 (เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนแล้วลาออก) จะให้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมที่เดือนละ 96 บาท ระหว่าง กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563 (จากเงิน 432 บาท)

โดนหักเงินเกินทำไง

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ลดเงินสมทบประกันสังคม ตามที่ประกาศไว้ โดนเก็บเงินเกิน สามารถขอเงินคืนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร 1506 ได้ 24 ชั่วโมง

อ้างอิง ไทยคู่ฟ้า

--โฆษณา--

ถ้าชอบบทความนี้ กด Like
เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะ

ไหนดี
Logo