เฮ! ออมสิน/ธอส แจกเงินฟรี 500-1000 ของขวัญปีใหม่ ผู้จ่ายตรง

ถึงแม้ปี 2563 จะมีข่าวลบมากมาย แต่กล่าสุดก็มีข่าวดีออกมาจาก ออมสิน ธอส และ ธกส ที่มีนโยบายแจกเงินฟรี ให้กับผู้ที่จ่ายหนี้ตรง ตามที่กำหนด ตามโครงการของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการคลัง สำหรับประชาชนทั่วไป ดังนี้

แจกเงิน 500 ออมสิน

กระทรวงการคลังได้จัดทำของขวัญปีใหม่ปี 2564 จากธนาคารออมสิน โดยแจกเงินฟรี 500 บาท ให้กับลูกหนี้ที่ส่งตรงเวลา ชำระหนี้ดีไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเป็นหนี้ NPL

โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ของธนาคารออมสิน ระยะเวลาช่วงธันวาคม 2563 – มกราคม 2564

แจกเงิน 500-1,000 ธอส

ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยังมีโครงการมอบเงิน 1,000 บาท โอนเข้าบัญชี ให้กับผู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี 48 เดือน กู้เงินมาไม่เกิน 1 ล้านบาท และจ่ายค่างวดในเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2563 ผ่านในแอพ GHB All

นอกจากนี้มีโครงการมอบเงินให้ 500 บาทโอนเข้าบัญชี สำหรับผู้ที่ไม่ได้สิทธิก่อนหน้า แล้วใช้แอพ GHB All ผูกบัญชีเงินเดือนในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 และจ่ายค่างวดผ่านแอพในเดือน ก.ย.-ธ.ค.ด้วย

ซึ่งโครงการของ ธอส นี้จะโอนเงินให้ในช่วง 8 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564

แจกเงิน ธกส ปีใหม่

ทางฝั่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก็มีแจกเงินฟรีเช่นกัน ดังนี้

  • โครงการชำระดีมีคืน โอนเงินคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีสำหรับลูกค้าเกษตรกรและบุคคล ให้คืน 20% ของดอกเบี้ยจริง รายละไม่เกิน 5,000 บาท (สำหรับหน้ีเงินกู้ชั้นปกติ)
  • โครงการลดภาระหนี้ NPL ให้ผู้ที่มีดอกเบี้ยค้างเกิน 15 เดือนได้คืนดอกเบี้ย คืนร้อยละ 20% ของดอกเบี้ยชำระจริง แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเกษตรกร-บุคคล

โดยโครงการของ ธกส นี้ มีระยะเวลาดำเนินโครงการช่วง 1 ธ.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564

โครงการอื่นที่น่าสนใจ

โครงการแจกเงินฟรีของขวัญปีใหม่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของของขวัญปีใหม่ 2564 จากกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจาก 3 โครงการด้านบนแล้ว ยังมีโครงการอื่นที่น่าสนใจเช่น

  • เพิ่มเงินฟรี 500 บาท ให้บัตรคนจนจับจ่ายใช้สอย ร้านธงฟ้า ต่อไปอีก 3 เดือน​ (เฟส2) คือในเดือน ม.ค. 2564-มี.ค. 2564
  • ปิดหนี้ฟรี กยศ. ภายใต้โครงการลดภาระทางการเงินของ กยศ. ลดเบี้ยปรับร้อยละ 100 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่จะชำระหนี้ปิดบัญชี
  • ปล่อยกู้สูงสุด 1 ล้านบาท 2% ต่อปี 3 เดือน สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจส่งออก ที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim bank)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลย

  • ธนาคารออมสินโทร 1115
  • ธกส โทร 1593
  • ธอส โทร 02 645 9000
  • Exim Bank โทร 1357
  • กยศ โทร 02 016 4888 กด 9

อ้างอิง 1

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo