เงินสูงอายุ-พิการ ก.ย. 2563 เงินไม่เข้า ชี้แจ้งประกาศเลื่อนแล้ว

หลังจากที่มีกำหนดการโอนเงินผู้สูงอายุ และเงินผู้พิการ ของเดือนกันยายน 2563 ในยอดเงิน 600 บาท ถึง 1,000 บาทสำหรับผู้สูงอายุ และ 800 บาทสำหรับเงินความพิการ มีกำหนดให้โอนในวันที่ 10 กันยายน 2563 แต่กลับไม่ได้รับเงินนั้น ล่าสุดได้มีการชี้แจงออกมาแล้ว

โดยทางกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการที่ประชาชนไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุ และเงินผู้พิการ เดือนกันยายน 2563 ว่า ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้รับเงินประมาณไม่เพียงพอกับการโอนจ่าย จึงต้องของบประมาณเพิ่มเติม

ซึ่งได้แจ้งต่อว่าเงินผู้สูงอายุเข้าวันไหนไว้ว่า “เมื่อได้รับงบประมาณพร้อมแล้ว ทางกรมบัญชีกลางพร้อมโอนให้ผู้มีสิทธิ์โดยเร็ว ภายในเดือนกันยายน”

ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวแจ้งว่า เดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 จึงทำให้ติดปัญหาการทำจ่ายที่ระบบไม่สามารถโอนเงินกระจายไปให้ท้องถื่นกว่า 7 พันแห่งไม่ได้ และล่าสุดได้กำหนดให้เร่งรัดจ่ายเงินภายในวันที่ 22 กันยายน 2563 แล้ว

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาทำการ

ไหนดี
Logo