เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบิน 4 แสนสิทธิสุดท้าย!

          สำหรับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นโครงการของรัฐบาล ซึ่งออกนโยบายมาเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวที่ซบเซาเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่ถือเครื่องยนต์หลักในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ทำให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวในประเทศลดลง ส่งผลต่อการจ้างงาน และการประกอบกิจการของผู้ประกอบการต่าง ๆ จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบจากกำลังซื้อภายในประเทศ และสามารถประคองกิจการให้สามารถเกิดการจ้างงานต่อไปได้  นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการผ่อนคลายความเครียดของประชาชนด้วยการสนับสนุนให้ท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งช่วยบรรเทาภาวะความเครียด และความกดดันจากการทำงานในสถานการณ์แบบนี้อีกด้วย

            สำหรับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” นี้ เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสิทธิส่วนลดค่าที่พักในโครงการนั้นได้ถูกใช้หมดลงไปแล้ว ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ได้ทัน เราเลยขอแนะนำว่าอย่าลืมขอใช้สิทธิส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินโครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ที่ยังคงเหลือถึง 480,000 สิทธิ วันนี้ไหนดี เลยจะพามารู้จักสิทธิช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบิน โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

โครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 4 สิทธิขอรับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน  

            สำหรับโครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของส่วนลดค่าที่พักและค่าอาหาร ตลอดจนค่าตั๋วเครื่องบินเดินทาง สำหรับผู้ที่จองโรงแรมกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ทัน สามารถขอใช้สิทธิการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินที่ยังว่างอีกกว่า 480,000 สิทธิได้ ไปดูกันว่าหากจะขอรับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน โครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ต้องดำเนินการอย่างไร มีเงื่อนไขแบบไหน ไหนดีจะพามาหาคำตอบ ดังนี้

 1. ทางโครงการจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสาร ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยผู้ใช้สิทธิจะสามารถใช้ลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบินในอัตรา 40% สำหรับผู้โดยสาร 1 คน
 2. สำหรับการเดินทางไปจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่ และเชียงราย มูลค่าบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับ รัฐบาลจะคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 3,000 บาท และต้องเป็นการจองบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
  • ส่วนสำหรับจังหวัดอื่น ๆ มูลค่าบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับ รัฐบาลจะคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาท
 3. การใช้สิทธิส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เราจะต้อง Check out จากห้องพัก และบินกลับมาบ้านแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
 4. ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นคนเดียวกับ คนที่จองห้องพักในโครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 4 และเป็นผู้ check In – check out โรงแรมด้วยตนเอง
 5. สำหรับระยะเวลาของการลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ไปจนถึง 5 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 21.00 น. แต่ตั๋วเครื่องบินต้องจองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2565 
 6. ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามสถานะการขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ผ่านเว็บไซต์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 สิทธิขอรับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ใช้อย่างไร

            สำหรับสิทธิการขอค่าสนับสนุนตั๋วเครื่องบินของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 สามารถใช้สิทธิได้โดยทำการลงทะเบียนที่ https://shorturl.asia/EotPa  ซึ่งเราจะสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้ หลังจากที่ทำการ Check out จากโรงแรมที่ไปเดินทางท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว และการลงทะเบียนจะใช้รหัสการสำรองที่นั่งของสายการบิน เพื่อลงทะเบียนและขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ประชาชนจะต้องดำเนินการ check in และ check out จากห้องพักที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          โดยใน 1 การจองตั๋วเครื่องบิน จะใช้ได้ต่อการจองห้องพัก 1 ครั้งในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนหลังจากเราเปิดเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน และเข้าไปที่เมนูขอรับสิทธิการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดการเดินทางให้ครบ ทั้งชื่อผู้จอง(ภาษาอังกฤษ) และรายชื่อโรงแรมที่เดินทางเข้าพัก ตรงนี้มีข้อแนะนำนิดนึง ให้ตรวจทานชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ ที่เรากรอกลงไปในระบบดี ๆ เพราะจะต้องตรงกับการจองในตั๋วเครื่องบินด้วยนะ เนื่องจากทางโครงการจะตรวจสอบข้อมูลการจองตั๋วเครื่องบินของเรา เทียบกับข้อมูลที่เรากรอก และทำการ Check In – Check Out เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนต่อไป
 2. เลือกการจองของโรงแรมที่เราต้องการใช้สิทธิ ซึ่งเป็นโรงแรมที่เราทำการ Check Out ไปเรียบร้อยแล้ว
 3. หลังจากนั้นกรอกข้อมูลของเที่ยวบินที่เราใช้เดินทางไปในทริปท่องเที่ยว
 4. เลือกเมนู “ลงทะเบียน” แล้วกด “ยืนยัน” แค่นี้ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าตั๋วเครื่องบินของโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้แล้ว
  • หากลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันสำเร็จแล้ว เงินสนับสนุนจะโอนเข้ามาใน G-Wallet ของเรา

            เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับการลงทะเบียนขอรับสิทธิการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ในโครงการเที่ยวด้วยกันเฟส 4 หลังจากไปเที่ยวแล้ว ยังขอรับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินได้อีกด้วย คุ้มค่าทั้งการไปเที่ยวพักผ่อน และค่าตั๋วในการเดินทางอีก สำหรับคนที่สามารถลงทะเบียนขอส่วนลดค่าที่พักได้ ก็อย่าลืมใช้สิทธิตั๋วเครื่องบินด้วยนะ

ผู้สนใจและศึกษาในด้านการเงินและการลงทุน, การพัฒนาธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารองค์กร โดยมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา Dealer Business Partner Advisor ให้กับกลุ่ม SCG และประสบการณ์ทำงานในบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อที่โตโยต้า ลีสซิ่ง Toyota Leasing (Thailand)

ไหนดี
Logo