แพ้วัคซีน ซิโนฟาร์ม ตาย-โคม่า ได้สูงสุด 1 ล้านบาท

เรียกได้ว่าเป็นวัคซีนที่หลายท่านรอคอยกับวัคซีน ซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกที่ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นำเข้ามาเอง ภายใต้ประสิทธิภาพการป้องกันโรคโควิด-19 แบบมีอาการสูงถึง 79% และยังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงในการทดลองระยะที่ 1 และ 2 แต่อย่างไรก็ตามทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปล่อยแผนประกันแพ้วัคซีนซิโนฟาร์มออกมาแล้ว

ประกันแพ้วัคซีน ชิโนฟาร์ม

เมื่อวันที่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เฟสบุค ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยแพร่ข้อมูลประกันแพ้วัคซีน ซิโนฟาร์ม ให้จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 1 ล้านบาทดังนี้

ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย
เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า รวมเสียชีวิต1 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาล (ทั้งผู้ป่วยนอกและนอนโรงพยาบาล)30,000 บาท

กำหนดเงื่อนไขการรับประกันภัยสำหรับผู้ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ที่อายุไม่เกิน 99 ปี ไม่จำกัดอาชีพ โดยจะเป็นสัญชาติไทย คนต่างด้าว หรือชาวต่างชาติที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 9 เดือนก็ได้

โดยจะได้รับความคุ้มครองที่เป็นผลกระทบจากวัคซีนใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีน โดยครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปี และจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น

วัคซีนซิโนฟาร์ม ฉีดให้ใครบ้าง จองยังไง

ในระยะแรกนั้น วัคซีนซิโนฟาร์ม เปิดให้จองผ่านระบบการจัดสรรและกระจายวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ซึ่งเปิดให้องค์กรและนิติบุคคลยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีองค์กรยื่นแสดงความจำนงไปแล้ว 10,011 องค์กร รวมจำนวนผู้ยื่นขอความประสงค์รับวัคซีนที่ 3,660,616 คนโดยในปัจจุบันจะยังไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสมัครจองด้วยตนเอง

สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์มได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และได้ผ่านการขึ้นทะเบียน อย. ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ฉีดจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทิ้งช่วงระยะระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์

อ้างอิง 1,2,3

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo