Tag: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนำไปใช้ซื้อของ น้ำไฟฟรี รถไฟฟรีได้แล้ว ยังสามารถใช้กู้เงินได้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ในดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ...

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายคนจนในการดำรงชีพ ซึ่งก็สามารถใช้ซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน เดินทาง หรือใช้ซื้อแก๊สหุงต้มด้วย ...

โควิดทำให้หลายฝ่ายได้รับผลกระทบกันไปตามๆกัน ซึ่งนั้นก็ทำให้รัฐบาลต้องออกโครงการมาช่วยเหลือ ซึ่งก็รวมถึงโครงการล่าสุดที่เพิ่มเงินบัตรคนจนให้ 500 บาท ...

ไหนดี
Logo