ประกันสังคม

ประกันสังคม ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33,39 และประกันสังคมมาตรา 40 มาโดยตลอด และปรับเพิ่มสิทธิ์ล่าสุดในเดือน ...

สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม เป็นสิทธิของผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ลูกจ้าง) และมาตรา 39 (ประกันตนเองหลังลาออก) ...

อีกข้อดีของประกันสังคมคือการมีเงินชดเชยประกันสังคมในกรณีลาออก ว่างงาน หรือตกงาน ซึ่งทางประกันสังคมก็ให้เงินชดเชยให้ถึง 90-200 วันเลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับกรณี ...

หลังจากที่มีมาตราการลดเงินสมทบประกันสังคมช่วงโควิดกลางปี 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคมได้ ประกาศลดการเก็บเงินสมทบประกันสังคมลงอีกครั้ง ...

หลังจากที่ประกันสังคมเปิดให้อาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39,40 ได้ โดยจะต้องนำส่งเองทุกเดือน (ต่างจากพนักงานประจำที่บริษัทนำส่งให้) ...

เมื่อตกงานไม่ว่าะจากการลาออก หรือถูกเลิกจ้างก็สามารถรายงานตัวว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยประกันสังคมในกรณีตกงานได้ ซึ่งก็ช่วยให้ถึงจะตกงาน ...

เคยสงสัยไหมว่าเงินประกันสังคมที่เราจ่ายไปในทุกๆเดือนนั้นมีเข้าไปเป็นเงินประกันสังคมสะสมชราภาพเดือนละเท่าไหร่ แล้วเงินสมทบชราภาพ ...

หลังจากที่ประกันสังคมขยายความคุ้มครองให้อาชีพอิสระสามารถเข้าระบบประกันสังคมได้ด้วย ในขณะที่พนักงานประจำและผู้ที่ตกงานก็ยังอยู่ในประกันสังคมได้เช่นกัน ...

ในแต่ละเดือนที่เราจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนั้น ก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่จัดเก็บเข้าเป็นเงินสะสมประกันสังคม ...

สิทธิประกันสังคมคนท้อง หรือสิทธิของคู่สมรสนั้น สามารถใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม และสิทธิการฝากครรภ์ ประกันสังคม ...

ไหนดี
Logo