Tag: สินเชื่อฉุกเฉิน 50000

หลังจากการระบาดของโควิด 19 ทางออมสินก็ได้ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และล่าสุดก็ได้ปล่อยสินเชื่อ 50,000 ...

หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า หรือ โควิด (Covid-19) การควบคุมโรคจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้หลายธุรกิจ รวมถึงลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับผลกระทบ ...

สำหรับธนาคารออกสิน ก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีว่ามักจะมีโครงการจากภาครัฐดีดีมาช่วยเหลือประชาชนเสมอๆ อีกหนึ่งโครงการคือ สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ...

ไหนดี
Logo