Tag: ออมสิน

หลังจากที่ภาครัฐได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการชำระเงินของประเทศไทยอย่าง พร้อมเพย์ (PromptPay) เราก็สามารถรับหรือโอนเงินได้โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชี ...

หลังจากการระบาดของโควิด 19 ทางออมสินก็ได้ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และล่าสุดก็ได้ปล่อยสินเชื่อ 50,000 ...

สำหรับธนาคารออกสิน ก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีว่ามักจะมีโครงการจากภาครัฐดีดีมาช่วยเหลือประชาชนเสมอๆ อีกหนึ่งโครงการคือ สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ...

ธนาคารออมสิน หนึ่งในธนาคารที่มักจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และสินเชื่อช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลทำให้การกู้เงินง่ายขึ้นมาก ...

ไม่มีคนค้ำก็ขอสินเชื่อได้กับออมสิน ที่สำคัญดอกเบี้ยไม่สูงเลย ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยหรือมีปัญหาทางการเงินให้กับหลายๆท่านเลย ...

ไหนดี
Logo