สถานที่ขอพร ประจำวันเกิด ที่สายมูไม่ควรพลาด ต้อนรับปี 2566

       

          ใกล้ปีใหม่แบบนี้ สายมูเตลูอย่างเราไม่ควรพลาด วันนี้ วิชาการ ขอนำเสนอ สถานที่ขอพรประจำวันเกิด รับสิริมงคลกันในช่วงปีใหม่ ปี 2566 จัดไปให้ครบทั่วทุกภาคกันเลย สายมูไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

 1. คนเกิดวันอาทิตย์ (พระประจำวันอาทิตย์คือ ปางถวายเนตร)

  สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ได้แก่
  • วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
  • วัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา
  • วัดไพชยนต์พลเสพราชวรวิหาร สมุทรปราการ
  • วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (หรือวัดบางเหรียง) พังงา
 2. คนเกิดวันจันทร์ (พระประจำวันจันทร์ได้แก่ ปางห้ามพยาธิ ปางห้ามญาติ, ปางห้ามสมุทร)

  สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรสำหรับคนเกิดวันจันทร์ ได้แก่
  • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ
  • วัดเขาตะเกียบ ประจวบคีรีขันธ์
  • วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี
  • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
  • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
  • วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่
 3. ผู้เกิดวันอังคาร (พระประจำวันอังคาร ได้แก่ คือ ปางไสยาสน์)

  สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรสำหรับคนเกิดวันอังคาร ได้แก่
  • วัดโลกยสุธาราม, วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
  • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
  • วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร นครปฐม
  • วัดพระพุทธไสยาสน์ เพชรบุรี
  • วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สิงห์บุรี
  • วัดพระนอน สุพรรณบุรี
  • วัดป่าประดู่ ระยอง
  • วัดไผ่ล้อม จันทบุรี
  • วัดธรรมจักรเสมาราม นครราชสีมา
  • วัดพระนอน, วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี แพร่
  • วัดพระนอนหนองผึ้ง เชียงใหม่
  • วัดพระนอน แม่ฮ่องสอน
 4. ผู้เกิดวันพุธ

  (พระประจำวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ ปางอุ้มบาตร และ พระประจำวันพุธ (กลางคืน) คือ ปางป่าเลไลยก์)
  สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรสำหรับคนเกิดวันพุธ กลางวัน ได้แก่
  • วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
  • วัดกลางคลองข่อย, วัดช่องลม ราชบุรี
  • วัดกัลยาณบรรพต (เขาเลี้ยว) สระบุรีวัดศรีดอนไชย และ วัดท่าตอน เชียงใหม่

   สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรสำหรับคนเกิดวันพุธ กลางคืน ได้แก่
  • วัดป่าประดู่ ระยอง
  • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
  • วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี
 5. ผู้เกิดวันพฤหัสบดี (พระประจำวันพฤหัสบดี คือ ปางสมาธิ หรือปางตรัสรู้)

  สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่
  • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
  • วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา
  • วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
  • วัดไชโยวรวิหาร อ่างทอง
  • วัดพะเยาว์ สระบุรี
  • วัดพระแก้ว (วัดพระหยก) เชียงราย
 6. ผู้เกิดวันศุกร์ (พระประจำวันศุกร์ คือ ปางรำพึง)

  สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรสำหรับคนเกิดวันศุกร์ ได้แก่
  • วัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
  • วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
  • วัดถนนสุทธาราม อ่างทอง
  • วัดรัตนคีรี สระแก้ว
 7. ผู้เกิดวันเสาร์ (พระประจำวันเสาร์ คือ ปางนาคปรก)

  สถานที่สำหรับไหว้พระขอพรสำหรับคนเกิดวันเสาร์ ได้แก่
  • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
  • วัดทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
  • วัดแดงธรรมชาติ นนทบุรี

          ตามความเชื่อและวิถีชีวิตคนไทย เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการขอพรไหว้พระจะนำพามาซึ่งความเป็นสิริมงคลและสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวัง แต่อย่างไรก็ดี ข้อสำคัญของการไหว้พระ ก็คือการได้ฝึกสมาธิ ตั้งมั่นจิตใจให้จดจ่อกับสิ่งที่ภาวนา และการขอพรซึ่งถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้ขอพรนั้นมีความเชื่อมั่นที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ที่มุ่งหมายให้สำเร็จลุล่วงได้ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของสถานที่ขอพรปีใหม่ที่ใกล้กำลังจะมาถึง ลองแวะไปกันนะคะ

ไหนดี
Logo