5 ระดับความโหดของเส้นทางเดินป่าในไทย ที่ไหนน่าไปบ้าง

           ปัจจุบันเทรนด์การท่องเที่ยวธรรมชาติกลับมาเป็นที่นิยมในประเทศไทยอีกครั้ง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ผู้คนถวิลหาการใช้ชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมากขึ้น ตลอดจนเทรนด์ของการรักษาสุขภาพ ออกกำลังก็กำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนกันมากขึ้น เมื่อความนิยมทั้งสองอย่างข้างต้นมาบรรจบกัน จึงทำให้เกิดกระแสการเดินป่าขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่เมื่อ  2-3 ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นเทรนด์การใช้ชีวิตและการผจญภัยอีกรูปแบบหนึ่ง

          ซึ่งในวันนี้ ไหนดี จึงอยากพามาเปิดวาร์ปเส้นทางเดินป่าสุดโหดในไทย จะมีเส้นทางไหนบ้างนั้น ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

5 ระดับเส้นทางเดินป่าสุดโหดในไทย แรงต้องไหว ใจต้องถึง

เส้นทางเดินป่าระดับ 1 : Nature trail

          สำหรับเส้นทางเดินป่าระดับ 1 จะเป็นเส้นทางที่เป็นพื้นราบหรือเดินขึ้นเขาเตี้ย ๆ ไม่มีความลาดชันมากนัก ซึ่งมีระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางไม่นาน โดยอาจมีระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 5 ชั่วโมง จึงทำให้เส้นทางระดับ 1 นี้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าจะพักค้างแรมหรือเดินไป-กลับ ซึ่งเส้นทางเดินป่าระดับ 1 ในประเทศไทย ได้แก่

 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ความสูงเฉลี่ย 1,000 เมตร
 • ยอดดอยขุนตาล (อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล) อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความสูง 1,373 เมตร
 • ยอดดอยผ้าห่มปก (อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ความสูง 2,285 เมตร (เป็นภูเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย)
 • ภูบัดได อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ความสูงประมาณ 1,200 เมตร
 • กิ่วแม่ปาน (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ความสูงประมาณ 2,200 เมตร

 

เส้นทางเดินป่าระดับ 2 : Hiking or Beginner Trekking

          สำหรับเส้นทางเดินป่าระดับ 2 ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นรา สลับกับการไต่เขาขึ้นที่สูงชัน และมีระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางค่อนข้างนาน ทำให้นักท่องเที่ยวอาจต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 2 วัน 1 คืน จึงจะเหมาะสม แต่บางคงอาจจะเลือกไป-กลับก็ได้ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่อยู่ในระดับ 2 มักมีระยะการเดินทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางเดินป่าระดับ 2 ในประเทศไทย ได้แก่

 • ภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ความสูง 1,316 เมตร
 • ดอยม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ความสูง 1,929 เมตร
 • เขาช้างเผือก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ความสูงประมาณ 1,249 เมตร
 • ผาหินกูบ อำเภอเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ความสูง 960 เมตร

 

เส้นทางเดินป่าระดับ 3 : Advanced Trekking

          สำหรับเส้นทางเดินป่าระดับ 3 ถือว่าอยู่ระดับกลาง ระหว่างความง่ายกับความยากในการเดินทาง แต่เส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางชันสลับกับทางราบ แต่ทางชันนั้นค่อนข้างที่จะชันกว่าเส้นทางระดับ 2 และอาจมีความจำเป็นต้องค้างแรม ไม่สามารถไป-กลับได้ในวันเดียว โดยระยะทางอาจไม่เกิน 20 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางเดินป่าระดับ 3 ในประเทศไทย ได้แก่

 • ยอดเขาหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ความสูง 1,200 เมตร (เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุโขทัย)
 • ยอดดอยหลวงตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ความสูง 1,175 เมตร
 • ยอดดอยภูสอยดาว  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ความสูง 1,633 เมตร
 • ยอดเขาสันหนอกวัว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ความสูงประมาณ 1,767 เมตร

 

เส้นทางเดินป่าระดับ 4 : Difficult Trekking

          สำหรับเส้นทางเดินป่าระดับ 4 เป็นเส้นทางเดินป่าที่ค่อนข้างยาก ต้องเตรียมตัว และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ตลอดจนต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม เส้นทางเดินป่าระดับ 4 นี้จึงไม่เหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหร่ โดยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางถึง 3 วัน 2 คืน และมีระยะทาง 20 กิโลเมตรหรือมากกว่า รวมถึงอาจจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานหรือไกด์นำทาง ไม่สามารถเดินเองได้ ซึ่งเส้นทางระดับ 4 ในประเทศไทยนั้น ได้แก่

 • ยอดดอยหลวงเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ความสูง 2,275 เมตร (เป็นดอยหรือยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย)
 • ยอดดอยลังกาหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ความสูง 2,031 เมตร
 • ม่อนคลุยหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ความสูง 1,100 เมตร
 • น้ำตกปิ๊ตุ๊โกร ทีลอซู อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทย)

 

เส้นทางเดินป่าระดับ 5 : Extreme Trekking

          สำหรับเส้นทางเดินป่าระดับ 5 ถือเป็นเส้นทางเดินป่าที่ยากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเดินป่ามาแล้ว และมีสภาพร่างกายที่พร้อมเท่านั้น ตลอดจนต้องมีการวางแผนการเดินทางและเสบียงล่วงหน้า พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่อุทยานหรือไกด์นำทางเท่านั้น โดยจะต้องเดินเข้าไปในป่าลึกหลายวัน อาจใช้เวลามากสุดถึง 5 วัน ระยะทางมากกว่า 25 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางเดินป่าระดับ 5 ถือว่ายากลำบากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่

 • ยอดเขาโมโกจู อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ความสูง 1,964 เมตร
 • ยอดเขาหลวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ความสูงประมาณ 1,835 เมตร (เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของภาคใต้)
 • ยอดดอยลังกาหลวง ดอยลังกาน้อย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ความสูง 2,031 เมตร
 • น้ำตกภูฟ้า ดอยภูคา อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ความสูง 1,910 เมตร

ผู้สนใจและศึกษาในด้านการเงินและการลงทุน, การพัฒนาธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารองค์กร โดยมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา Dealer Business Partner Advisor ให้กับกลุ่ม SCG และประสบการณ์ทำงานในบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อที่โตโยต้า ลีสซิ่ง Toyota Leasing (Thailand)

ไหนดี
Logo