เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป


1. ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ แต่อาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องล่าสุด จึงไม่สามารถรับประกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เว็บไซต์และผู้ดูแลเว็บไซต์รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลหรือคำแนะนำใดไปใช้

2. ทางเว็บไซต์เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการค้าและบริการ หากแต่มิใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์โดยตรง ดังนั้นทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายจากกิจกรรมทางการค้าและบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

3. ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการค้าและบริการ โดยไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการซื้อขาย โดยเนื้อหาถูกอ้างอิงจากข้อมูลทางเว็บไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์ ตัวกลางที่ได้ทำการตกลงทางการค้าร่วมกับเจ้าของผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้า สื่อออฟไลน์ สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ

5. ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นการให้เพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น และไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ ทั้งนี้โปรดตรวจสอบ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงราคา ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากเจ้าของสินค้าและบริการนั้นๆอีกครั้งเพื่อความชัดเจน

6. ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของบุคคลในอินเตอร์เน็ต ถือเป็นความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆ โดยมิใช่การแสดงความคิดเห็นของเว็บไซต์

7. การเข้าใช้เว็บไซต์ให้ถือว่าตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากเมนูด้านล่างสุดของเว็บไซต์

ไหนดี
Logo