การเงิน

การเงิน

          สำหรับตลาดการทำธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่องทางออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเชื่อมต่อระหว่างร้านค้า SME ...

          ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ ไม่ได้มีรูปแบบการใช้งานเพียงแค่การโทรเข้าหรือโทรออก ...

          สำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้นการได้ทำงานตามวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมา  ตลอดจนการได้อยู่ในบริษัทที่มั่นคง มีชื่อเสียง ...

          หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าว หรือเคยเห็นคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตมากมาย จนอาจเกิดความกลัวที่จะใช้บัตรเครดิต แต่วันนี้ ไหนดี ...

          หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลง ประชาชนจึงเริ่มกลับมาท่องเที่ยว กลับมาจับจ่ายใช้สอยกันเหมือนปกติ ...

          แน่นอนว่าในโลกของการทำงานและการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเรา ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยว่า "เงิน" ถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิต ...

           สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ค่าครองชีพตลอดจนราคาข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ...

            หากมองย้อนกลับไปแค่สิบปีที่ผ่านมานี้ จะพบว่าสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เรารู้จักอย่างมาก มีทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ...

            การไปทำงานต่างประเทศ อาจเป็นความฝันของใครหลาย ๆ คน โดยอาจมีเป้าหมายของการไปทำงานต่างประเทศที่แตกต่างกันไป เช่น ...

          "จังหวัดเชียงใหม่" เป็นเมืองภูมิภาคที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ และเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาโบราณ ...

          ช่วงเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ ส่งผลกระทบต่อการหารายได้ การจ้างงาน ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ที่พากันปรับตัวสูงขึ้น ...

            ในปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบหลัก ๆ มาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ...

ไหนดี
Logo