การเงิน

การเงิน

            Shopee แอปพลิเคชันยอดนิยมในการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย เป็นแอปพลิเคชันที่ใครหลาย ๆ คนต้องโหลดเอาไว้ติดเครื่อง เพราะหาซื้อสินค้าได้สะดวก ราคาถูก ...

           สำหรับประเทศไทยแล้ว การทำงานในปัจจุบัน คนทำงานส่วนใหญ่เมื่อจบมาทำงาน ยังมีรายได้ที่อาจไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ หรือบางคนอาจมีภาระหลาย ๆ ...

         ในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำยาวนานจากสถานการณ์โควิด 19 ตลอดจนผลกระทบจากการที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ หรือค่าน้ำมัน ...

             ในสภาวะเศรษฐกิจช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 ติดต่อกันยาวนานขนาดนี้ การทำธุรกิจหรือการประกอบอาชีพของหลาย ๆ คน อาจประสบกับภาวะความยากลำบาก ...

          ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 ที่แพร่ระบาดต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เกิดผลประทบหลายอย่าง ที่สำคัญที่สุด คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ...

ปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่นิยมจับจ่ายหาซื้อสินค้ากันบนโลกออนไลน์เป็นหลัก ทำให้แพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์ต่าง ๆ เป็นที่นิยมและเติบโตเป็นอย่างมาก ...

         ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ ถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ซึ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราแทบทุกอย่าง จากเดิมที่มีแต่การโทรออก, รับสาย ฯลฯ ...

            ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด – 19 ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน อาจส่งผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงินของหลาย ๆ คน ...

สิ่งที่ต้องทำในช่วงต้นปี ของใครหลาย ๆ คน ก็คือ การหาซื้อกองทุนรวม ทั้งนี้เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี หรือลงทุนประจำปี ...

เทคนิคซื้อของออนไลน์อย่างปลอดภัย ถูก ง่าย สบายใจ การจับจ่ายซื้อของในปัจจุบัน นับได้ว่าพัฒนามาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ...

            การออมเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งทางการเงินให้กับชีวิตของเรา เนื่องจากการออมทำให้เราสามารถแน่ใจได้ว่า เราจะมีสินทรัพย์ต่าง ๆ ...

สงครามรัสเซีย-ยูเครน จุดเริ่มต้นวิกฤตการเงินโลก จากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน  เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ...

ไหนดี
Logo