ตรวจเช็ค/สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล


  สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไหนดี?

  สินเชื่อ Non-Bank

  ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ

  ง่ายใน 3 ขั้นตอน
  1
  ตรวจสอบสินเชื่อ
  กรอกรายละเอียดเพื่อ ค้นหาสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ
  2
  สมัครสินเชื่อ
  ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อที่ต้องการ กับผู้ให้บริการ
  รออนุมัติรับเงินเข้าบัญชี
  รอรับเงินโอนเข้าบัญชีหลังธนาคารอนุมัติสินเชื่อ

  สินเชื่อส่วนบุคคล คือการกู้เงินผ่านธนาคารหรือผู้ให้บริการที่กฎหมายกำหนด โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลคำ้ประกัน ซึ่งสามารถกู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ต่างในชีวิตประจำวัน เช่น อุปโภคบริโภค, จ่ายค่ารักษาพยาบาล, เพื่อการลงทุน, การศึกษา หรือท่องเที่ยวเป็นต้น

   

  สินเชื่อส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลัง

  การอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลมีหลักเกณฑ์หลักจากความสามารถในการชำระคืน ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งรายได้ ความน่าเชื่อถือ สินทรัพย์ที่มีอยู่ รวมถึงสถาวะเศรษฐกิจ

   

  ผู้กู้จึงควรส่งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน ละเอียด และน่าเชื่อถือเพื่อให้การอนุมัติเป็นไปได้ราบรื่นและรวดเร็ว

  คุณสมบัติด้านอาชีพ ได้แก่ พนักงานประจำ อาชีพอิสระ เจ้าของธุรกิจ หรือผู้มีเงินออม

  คุณสมบัติด้านรายได้ ได้แก่ รายได้จากงานประจำ รายได้จากการทำอาชีพอื่นที่รับรายได้ผ่านบัญชีธนาคาร

  คุณสมบัติด้านสัญชาติ ได้แก่ การมีเอกสารแสดงตน สัญชาติไทย

   

  ความเร็วในการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ เอกสาร และช่องทางในการสมัคร

   

  สินเชื่อแอปเงินด่วนออนไลน์ใช้ระยะเวลา 5 นาที ถึง 7 วันทำการ

  สินเชื่อธนาคาร ใช้ระยะเวลา 30 นาที ถึง 2 สัปดาห์

  การชำระคืนสินเชื่อสามารถทำได้ที่ธนาคาร, ตู้ ATM, แอปชำระเงินออนไลน์เช่น ShopeePay รวมถึงร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลเว่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อและที่ผู้ให้บริการกำหนด

  ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมไว้สูงสุดไว้ดังนี้

  • สินเชื่อส่วนบุคคล ไม่เกิน 25% ต่อปี โดยสินเชื่อส่วนบุคคลมีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อฟิโกไฟแนนซ์มีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 33% ต่อปี 

  ตารางอัตราดอกเบี้ย


   ไหนดี
   Logo