ดอกเบี้ยบ้าน 2563 ทุกธนาคาร – ธอส, ออมสิน, กรุงศรี.. (รีวิว)

กู้บ้านธนาคารไหนดี มาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยบ้านของทุกธนาคารหลักๆกัน

การกู้ซื้อบ้านกับแต่ละธนาคารก็ย่อมมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ซึ่งหนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจขอสินเชื่อบ้านที่ไหนดีนั้น ก็คืออัตราดอกเบี้ยบ้าน ซึ่งบางธนาคารก็จะมีเรทอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วงปีแรกๆ แล้วจึงใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง​ (MRR) ในปีถัดๆไป ในขณะที่บางธนาคารก็จะมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปรับตาม MRR

ในบทความนี้มาดูกันว่า อัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอส เทียบกับ ออมสิน กรุงศรี และ TMB และทุกๆธนาคารหลักๆ แต่ละธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยอย่างไร แล้วธนาคารไหนถูกกว่ากัน

อัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอส

สำหรับดอกเบี้ยบ้าน ธอส ขอนำรายละเอียดของ  “สินเชื่อบ้าน All Home ปี 2563” มาเปรียบเทียบครับ

สินเชื่อบ้าน All Home ปี 2563 เป็นสินเชื่อบ้านสำหรับวัตถุประสงค์การซื้อบ้าน/ห้องชุด, ต่อเติม ขยายหรือซ่อมบ้าน หรือ ซื้ออุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์หลัก โดยมีกำหนด กู้สูงสุด 40 ปี ยื่นกู้ภายใน 30 มิ.ย. 2563

สินเชื่อบ้าน All Home ปี 2563 จาก ธอส มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ารายย่อย ดังนี้

ปีที่ 1-2: คงที่ 3.25% ต่อปี
ปีที่ 3: MRR-3.25% ต่อปี
ปีที่ 4 ขึ้นไป: MRR-0.50% ต่อปี

จุดดีของสินเชื่อบ้าน ธอส All Home ก็คือดอกเบี้ย 2 ปีแรกเป็นแบบคงที่ที่ 3.25% นั้นเอง ปีที่ 3 ที่ 3.3% ส่วนถ้าใช้ MRR นี้ก็จะได้ดอกเบี้ยปี 4 ขึ้นไปอยู่ที่ 6.05%

อัตราดอกเบี้ยบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน หรือ “สินเชื่อเคหะ” สินเชื่อที่มุ่งสานฝันให้คนอยากมีบ้าน โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์การกู้คือการซื้อบ้าน/อาคาร/ห้องชุด, ต่อเติม/ซ่อมแซม หรือการเตรียมปลูกสร้างอาคาร ให้กู้ ไม่เกิน 30 ปี

มีอัตราดอกเบี้ยบ้าน อยู่ 2 แบบคือแบบที่ 3 ปีแรก เป็นดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านลอยตัว กับแบบที่ 3 ปีแรกเป็นดอกเบี้ยแบบคงที่

แบบที่ 1 แบบที่ 2
ปีที่ 1: MRR – 4.00%
ปีที่ 2: MRR – 1.00%
ปีที่ 3: MRR – 0.25%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR – 0.25%
ปีที่ 1-3:  5.00%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR – 0.25%

โดยธนาคารออมสินมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR อยู่ที่ 6.745% (อ้างอิงประกาศ MRR 11 พ.ย. 2562)

อัตราดอกเบี้ยบ้าน กรุงศรีฯ

สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่หรือบ้านมือสอง) สำหรับโครงการทั่วไป สินเชื่อบ้านสำหรับการซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ที่เป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุด กู้ได้นานสูงสุด 30 ปีโดยที่อายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปีเมื่อรวมระยะเวลากู้

มีอัตราดอกเบี้ยบ้านใน 2 กรณีคือกู้วงเงิน 1-5 ล้านบาทกรณีหนึ่ง และกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไปอีกกรณีหนึ่ง โดยในแต่ละกรณีก็มีอัตราดอกเบี้ยให้เลือก 2 แบบ (6 เดือนแรก คงที่หรือลอยตัว) ดังนี้

หากกู้ 1 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาทมีให้เลือก 2 แบบ

แบบที่ 1 แบบที่ 2
ปีที่ 1: MRR – 3.35%
ปีที่ 2: MRR – 2.25%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป: MRR – 1.10%
ปีที่ 1 , 6 เดือนแรก:  1.50% คงที่
ปีที่ 1, 6 เดือนหลัง:  MRR – 1.60%
ปีที่ 2: MRR – 1.35%
ปีที่ 3 ขึ้นไป: MRR – 1.10%

ส่วนถ้ากู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป มีอัตราดอกเบี้ยดังนี้

แบบที่ 1 แบบที่ 2
ปีที่ 1: MRR – 3.50%
ปีที่ 2: MRR – 2.75%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป: MRR – 1.35%
ปีที่ 1, 6 เดือนแรก:  1.25% คงที่
ปีที่ 1, 6 เดือนหลัง:  MRR – 1.95%
ปีที่ 2: MRR – 1.75%
ปีที่ 3: MRR – 1.35%

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยบ้านอ้างอิง MRR ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อยู่ที่ 6.95% ต่อปี (อ้างอิงประกาศ MRR 12 พ.ย. 2562)

ปีถัดๆไป คำนวณด้วย MRR นี้ก็จะได้ดอกเบี้ยบ้านที่ 5.6%

อัตราดอกเบี้ยบ้าน TMB

สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี (สินเชื่อบ้าน TMB) สินเชื่อสำหรับกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ให้กู้สูงสุดถึง 35 ปี โดยที่เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

มีอัตราดอกเบี้ยบ้าน TMB สำหรับโครงการทั่วไปเป็นดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแบบลอยตัว ดังนี้

ปีที่ 1-3: MRR – 2.00% ต่อปี
ปีที่ 4 ขึ้นไป: MRR – 1.90% ต่อปี

โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (MRR) ของ TMB ธนาคารทหารไทย อยู่ที่ 7.15%  (อ้างอิงประกาศ MRR 1 ธ.ค. 2562) เมื่อคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีก็จะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 5.15%

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยปีต่อๆไป อยู่ที่ 5.25%

แต่จุดเด่นของสินเชื่อบ้าน TMB คือหากซื้อบ้านจาก 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด และ สมัครพร้อม ผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท คือประกันชีวิต, บริการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับผ่อนสินเชื่อบ้าน และสมัครบัตรเดบิต TMB ก็จะได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.89% เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยบ้านกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทยบ้าน แสนสะดวก จากธนาคารกรุงไทย สานฝันของทุกคนให้เป็นจริง

ปีที่ 1: 3.25% ต่อปี
ปีต่อมา: MLR – 0.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ปัจจุบัน MLR กรุงไทย อยู่ที่ 6.025% (ประกาศ 11 พ.ย. 2562) ทำให้ปีต่อๆมาจะคิดดอกเบี้ยที่ 5.775%

อัตราดอกเบี้ยบ้าน UOB

สินเชื่อบ้าน ยูโอบี โฮมโลน จาก UOB สินเชื่อสำหรับซื้อบ้านใหม่อบ้านมือสอง และก่อสร้างบ้าน ให้กู้นานสูงสุด 30 ปี มีอัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการของบริษัทมหาชนดังนี้

ซึ่งปัจจุบัน UOB มีอัตรา MRR ประกาศเมื่อ 3 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 7.75% เมื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ 3.50% ต่อปี โดยดอกเบี้ยนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2563 (ทางไปสมัครสินเชื่อบ้าน UOB)

อัตราดอกเบี้ยบ้าน CIMB

สินเชื่อบ้าน CIMB ในชื่อสินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู สินเชื่อผ่อนเลือกที่ให้แผนชีวิตของคุณเป็นไปตามที่กำหนด มีอัตราดอกเบี้ยแยกเป็น 2 ประเภทสำหรับพนักงานประจำ คือสำหรับผู้มีรายได้ 15,000 บาท กับประเภทผู้มีรายได้ 30,000 บาท ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไป

โดย MRR ธนาคาร CIMB ประกาศเมื่อ 1 ก.พ. 2562 อยู่ที่ 7.875% เมื่อลองคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปีก็จะเริ่มต้นที่ 3.33% ต่อปี สำหรับกลุ่มที่ทำประกันชีวิต และ 3.63% ต่อปี สำหรับกลุ่มที่ไม่ทำประกันชีวิต (ทางไปสมัครสินเชื่อบ้าน CIMB)

อัตราดอกเบี้ยบ้าน scb

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ จาก SCB สินเชื่อบ้านเพื่อให้คุณและครอบครัวมีความสุขในบ้านที่อบอุ่น ให้กู้สูงสุด 30 ปีโดยเว็บไซต์ของธนาคารไม่ได้ระบุดอกเบี้ยไว้ มีเพียงระบุว่าปัจจุบันมี MRR อยู่ที่ 6.870%

โดยถึงแม้ว่าข้อมูลข้างต้นอาจจะใช้คิดได้ว่าดอกเบี้ยธนาคารไหนถูกกว่ากัน แต่ที่ต้องระวังก็คือ อัตราดอกเบี้ย MRR สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณไว้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ

อีกจุดหนึ่งที่ต้องใช้ในการตัดสินใจคือการคาดการณ์ดอกเบี้ยโดยรวมตลอดอายุสัญญา เพราะจะเห็นว่าบางธนาคารข้างต้น พอลองใส่ MRR เข้าไปแล้วได้อัตราดอกเบี้ยถูกในช่วง 3 ปีแรก แต่สูงกว่าเมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 ขึ้นไป ดังนั้นการคำนวณให้รอบคอบย่อมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดภาระทางการเงินครับ

อ้างอิง สินเชื่อบ้าน ธอส เพื่อคุณ, สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน, สินเชื่อบ้าน กรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบ้าน TMB, อัตราดอกเบี้ยข้างต้นไม่รวมการสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ไม่รวมกรณีรีไฟแนนซ์ โปรโมชั่นหรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ, โปรดศึกษา ตรวจสอบ ข้อมูลกับแต่ละธนาคารอีกครั้งหนึ่ง, ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 อัพเดทเมื่อ 23 มกราคม 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต, ข้อมูลที่นำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคุณสมบัติของผู้กู้ตามที่ธนาคารกำหนด

ไหนดี Champ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo