ทําบัตรทองที่ไหน 2564? ออนไลน์? เอกสารลงทะเบียนบัตรทอง, ความคุ้มครอง

บัตรทองเป็นหลักประกันสุขภาพจากรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลได้มากเลย โดยสิทธิบัตรทองครอบคลุมทั้งการรักษา ตรวจโรค คลอดบุตร ไปจนถึงทำฟันเลยก็ด้วย มาดูกันครับว่าใครคุณสมบัติได้สิทธิบัตรทองบ้าง แล้วสมัครทำบัตรทองที่ไหน ใช้เอกสารอะไร คุ้มครองอะไรบ้าง

ทําบัตรทองที่ไหน 2564

ทำบัตรทอง กรุงเทพ

สถานที่รับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง, บัตร 30 บาท) ในกรุงเทพนั้นสามารถลงทะเบียนสมัครทำบัตรทองได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครตามวันเวลาราชการ มีให้เลือกไป 19 สำนักงานเขตเลย

โดยที่ทำบัตรทองในกรุงเทพได้แก่ สำนักงานเขตคลองเตย คลองสามวา ธนบุรี บางกะปิ บางขุนเทียน บางแค บางพลัด ประเวศ พระโขนง มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว สายไหม หนองแขม หนองจอก หลักสี่ ห้วยขวาง (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.)

นอกจากนี้ยังที่ทำบัตรทองนอกจากสำนักงานเขตคือ สามารถลงทะเบียนบัตรทองได้ที่ธนาคาร ธกส. สาขาตลาดยิ่งเจริญ, ธกส สถานีขนส่งหมอชิต 2, ธกส สาขาย่อยวัดไทร  และที่ห้างเดอะมอลล์บางแค ชั้น 3 โซน Tech Mall (โทร 02-455-4309) ได้ด้วย

การทำบัตรทองที่ต่างจังหวัด

 • ทำบัตรทองได้ที่ สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้บ้าน
 • และยังสามารถทำบัตรทองได้ที่สำนักงานของบัตรทอง 12 แห่ง กระจายที่ในจังหวัดต่างๆคือ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ สระบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา ระยอง นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น และอุดรธานี

เพิ่มเติมคือผู้ที่มีสิทธ์ในบัตรทองคือคนที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน และไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้

ทำบัตรทอง ออนไลน์

ปัจจุบันเราจะสามารถเช็คสิทธิ์บัตรทองผ่านช่องทางออนไลน์หรือจะเช็คผ่านสำนักงานบัตรทองได้ตามในหัวข้อถัดไป ส่วนการทำออนไลน์นั้นจะยังไม่สามารถทำได้ จะต้องติดต่อที่สำนักงานบัตรทองในกรุงเทพ และต่างจังหวัดเท่านั้น

เอกสารทำบัตรทอง

เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียน แบ่งเป็น 2 แบบคือ คือถ้าที่อยู่ปัจจุบันตรงกับทะเบียนบ้าน กับพักอยู่คนละที่กับทะเบียนบ้านดังนี้

ถ้าพักอาศัยตรงกับทะเบียนบ้านใช้เอกสารเพียง 2 อย่างคือ

 1. ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกให้ โดยถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด แทนเอกสารข้อแรก
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่

ในกรณีที่พักอาศัยไม่ตรงกับทะเบียนบ้านจะใช้เอกสารเพิ่มรวมเป็น 3 ข้อคือ

 1. ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกให้ ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด แทนเอกสารข้อแรก
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย และหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน หรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชนว่าได้ไปพักอยู่จริง หรือหลักฐานอื่นที่ได้แสดงว่าไปพักอาศัยอยู่จริง

ความคุ้มครองบัตรทอง

มาดูรายละเอียดสิทธิหลักประกันสุขภาพและความคุ้มครองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกันครับ

กรณีที่อยู่ในความคุ้มครอง: ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพจะได้รับการบริการด้านสาธาณะสุขที่มีมาตราฐานและมีประสิทธิภาพได้แก่

 1. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการควบคุมโรค
 2. การตรวจ, การวินิจฉัย, การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา ทั้งนี้รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ
 3. การคลอดบุตรที่ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เริ่มไม่จำกัดจำนวนครั้งตั้งแต่ปี 2558)
 4. ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ
 5. การถอนฟัน, อุดฟัน การขูดหินปูน, การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
 6. ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
 7. การส่งต่อเพื่อการรักษาในหน่วยบริการ

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง: บริการที่ผู้มีสิทธิไม่ได้รับความคุ้มครองดังนี้

 • การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยาเสพติด
 • อุบัติเหตุการประสบภัยจากรถและผู้อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประสบภัยจากรถเฉพาะส่วนที่บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย หลังจากใช้สิทธิ พ.ร.บ. ครบจึงจะสามารถใช้สิทธิ
 • การรักษาภาวะมีบุตรยาก
 • การผสมเทียม
 • การกระทำใดๆเพื่อการสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 • การตรวจวินิจฉัยและการรักษาใดๆที่เกิดความจำเป็น จากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 • โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในมากกว่า 180 วัน ยกเว้นมีความจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน หรือ มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 • การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
 • การเปลี่ยนอวัยวะ

วิธีใช้สิทธิบัตรทอง ใช้ที่ไหนได้บ้าง

วิธีการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยต้องการใช้สิทธิ์ดังนี้

 1. เข้ารับบริการตามหน่วยที่ระบุตามสิทธิ์เท่านั้น และควรไปในเวลาทำการที่กำหนด
 2. แสดงความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิ์ก่อนรับบริการ
 3. แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ กรณีเด็กใช้อายุต่ำกว่า 15 ปีให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด

แต่ก็มีข้อยกเว้นให้ใช้สิทธิบัตรทองที่อื่นได้ คือในกรณีฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่ร่วมรายการที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่ง

โดยสามารถดูวิธีเช็คสิทธิบัตรทองว่าอยู่โรงพยาบาลไหนได้จากบทความ วิธีเช็คสิทธิบัตรทอง

วิธีเช็คสิทธิ์

สามารถอ่านต่อ วิธีตรวจสอบเช็คสิทธิ์บัตรทองได้ที่: 4 วิธีเช็คสิทธิบัตรทอง ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์หรือจะติดต่อกับสำนักงานของบัตรทองก็ได้

อ้างอิง สปสช, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1330 มีคำตอบ, หนังสือเรื่องควรรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

ไหนดี Champ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo