ไม่มีสลิปเงินเดือน สมัครบัตรกดเงินสด อิออน,เฟริสช้อย, KTC,กสิกร วิธีไหนดี?

สมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือน จะเป็นฟรีแลนซ์, ทำธุรกิจไม่จดทะเบียนก็มีเปิดสมัคร

หลายครั้งที่การมีบัตรกดเงินสดไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งในปัจจุบันการสมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถสมัครได้แล้ว บางธนาคารจะให้ใช้เอกสารทดแทนเช่นหนังสือรับรองเงินเดือนเสริมกับเอกสารค่าคอมมิชชั่น บางธนาคารใช้เพียงแค่สลิปเงินเดือน หรือใช้ใบ 50 ทวิมาแทนสลิปเงินเดือนก็ได้ ไปดูกันว่าไม่มีสลิปเงินเดือน สมัครบัตรกดเงินสดที่ไหนดี ใช้เอกสารอะไรบ้าง? (อัพเดท 2564)

สมัครบัตรอิออน ไม่มีสลิปเงินเดือน

การสมัครบัตรอิออน โดยไม่มีสลิปเงินเดือนนั้นก็สามารถสมัครได้ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกและย้อนหลัง 90 วันเท่านั้น

ซึ่งเมื่อดูที่เงื่อนไขของอิออนแล้วก็พบว่าการใช้เอกสารเพียงแค่ 2 อย่างนี้จะสำหรับผู้ที่เป็ฟรีแลนซ์ หรือประกอบอาชีพอิสระ หากสมัครบัตรอิออน จะไม่มีสลิปเงินเดือน ซึ่งสามารถยื่นเอกสารเพียงแค่สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนได้

ในขณะที่ผู้ที่เป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องใช้เอกสารเพิ่มขึ้นมาอีก 1 อย่างคือสลิปเงินเดือน หรือถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เพื่อสมัครบัตรอิออนแทนได้

ปิดท้ายด้วยเจ้าของกิจการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งหลายๆครั้งก็อาจไม่มีสลิปเงินเดือน ก็สามารถใช้เอกสารสำเนาใบทะเบียนการค้า, สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท/หจก. มาสมัครบัตรอิออน ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สมัครได้

ซึ่งบัตรสมาชิกอิออนก็กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครที่ฐานเงินเดือน 8,000 บาทเท่านั้น หรือจะรวมค่าคอมมิชชั่นเข้ามาด้วยก็ได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการสมัครบัตรอิออน สามารถอ่านต่อได้ที่ สมัครบัตรอิออน กี่วันอนุมัติ

สมัครบัตรเฟริสช้อย ไม่มีสลิปเงินเดือน

ในขณะที่การสมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือนจากบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์นั้น จะต้องใช้เอกสารคือสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 180 วัน และใช้หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริงแทนสลิปเงินเดือน รวมทั้งแนบสำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อเงินสดเข้าด้วย

ซึ่งในการสมัครบัตรกดเงินสดจากเฟิร์สช้อยส์นี้หากเป็นพนักงานประจำและมีเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชันก็สามารถแนบมาด้วยได้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการให้วงเงิน

ส่วนการสมัครบัตรกดเงินสด สำหรับเจ้าของกิจการ ซึ่งไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทแทนได้สลิปเงินเดือนเพื่อสมัครบัตรได้เลย

โดยในคุณสมบัติการสมัครบัตรเฟริสช้อยนั้น ทางเฟริสช้อยจะแตกต่างจากอิออนที่มีระบุไว้ว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครได้ด้วย

ซึ่งบัตรเฟริสช้อยก็ได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครอยู่ที่เงินเดือนขั้นต่ำ 10,000 บาทเท่านั้น สำหรับรายละเอียดบัตรเฟิร์สช้อย สามารถอ่านต่อได้ที่ บัตรเฟิร์สช้อย มีกี่แบบ? กี่วันอนุมัติ? ฐานเงินเดือนเท่าไหร่สมัครแบบไหนได้

สมัครบัตรกดเงินสด KTC ไม่มีสลิปเงินเดือน

ในการสมัครบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือนกับ KTC ก็จะยังคงต้องใช้เอกสารแสดงรายได้เป็นหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงแทนอยู่ ซึ่งต่างจากบัตรอิออนที่ผู้ที่ไม่มีเงินเดือนประจำแต่เป็นฟรีแลนซ์จะสมัครได้

ซึ่งในการสมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือนกับ KTC สำหรับพนักงานประจำนั้นจะต้องใช้เอกสารคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง, สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้) – ทางไปสมัครบัตร KTC Proud

ในขณะที่หากเป็นเจ้าของกิจการก็สามารถใช้สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมาประกอบแทนสลิปเงินเดือน

สมัครบัตรกดเงินสดกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือน

ธนาคารกสิกรไทยมีให้สมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือน โดยสามารถใช้เอกสารเพียงแค่สำเนาบัตรประชาชน และเอกสาร 50 ทวิ หรือสเตทเม้น 6 เดือนแทนสลิปเงินเดือนได้ ตามรายละเอียดดังนี้

สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการทำบัตรกดเงินสดกสิกร ไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถสมัครได้ โดยใช้เอกสารทดแทนเป็นหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ เอกสาร 50 ทวิ (สำหรับ 50 ทวิต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน) นอกจากนั้นแล้วถ้ารับเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปจะใช้แค่บัตรประชาชนอย่างเดียวก็ได้

ในขณะที่ผู้ที่จะสมัครบัตรกดเงินสดกสิกร แล้วไม่มีสลิปเงินเดือนเนื่องจากทำธุรกิจส่วนตัวแบบไม่จดทะเบียน หรือจดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา นั้นจะใช้เอกสารเพียง 2 อย่างคือ สำเนาบัตรประชาชน และ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน เท่านั้น หากมีเปลี่ยนชื่อให้นำใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย นอกจากนี้ถ้าเดินบัญชีกับกสิกร ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จะไม่ยื่นเอกสารแสดงรายได้ก็ได้

ปิดท้ายด้วยหากต้องการสมัครบัตรกดเงินสดกสิกร แล้วไม่มีสลิปเงินเดือนเนื่องจากประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ก็จะใช้เอกสารเป็นสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ ถ้าเป็น 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (สำหรับ 50 ทวิต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน) หากมีเปลี่ยนชื่อให้นำใบเปลี่ยนชื่อมาด้วยเช่นกัน

ไม่มีสลิปเงินเดือน​ จะขอสินเชื่อได้ยัง

จากข้อมูลด้านบนจะเห็นว่าฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการก็สามารถสมัครบัตรกดเงินสด ไม่มีสลิปเงินเดือนได้ในบางแห่งเช่นอิออน และกสิกร แต่แล้วถ้าต้องการขอสินเชื่อแบบอื่นจะทำอย่างไร ซึ่งในเรื่องนี้วิธีแก้ปัญหาก็ค่อนข้างเหมือนกันกับด้านบนคือใช้เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ แทน เช่นยื่นสเตทเม้นท์ธนาคาร Statement ธนาคารพร้อมกับเอกสารอื่นเช่นใบ 50 ทวิ มาฟังรายละเอียดที่ทางช่อง Meow Meow diary ได้สรุปไว้ในคลิปนี้กันครับ

อ้างอิง: บัตรกดเงินสดอิออน, บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์,​ บัตรกดเงินสด KTC, บัตรกดเงินสดกสิกร, Vector by rawpixel, ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีกครั้ง

ไหนดี Champ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo