ประกันภัยรถยนต์ มีกี่ประเภท ชั้น 1, 2+, 2, 3+, 3 ต่างกันอย่างไร

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า รถยนต์ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งของคนวัยทำงาน เพราะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง สร้างความสะดวกสบายให้ครอบครัว หรือเป็นเครื่องแสดงฐานะสร้างความน่าเชื่อถือทั้งการทำงานและธุรกิจ ยิ่งระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ การเดินทางด้วยรถยนต์ก็ถือเป็นการเดินทางยอดนิยมของคนไทยในปัจจุบัน

ในยุคนี้การออกรถใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ค่ายรถและศูนย์บริการต่างออกโปรโมชั่น และแคมเปญต่างๆ ช่วยให้เราออกรถได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก แต่เจ้าของรถยนต์มือใหม่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า การออกรถยนต์ใหม่ซักคันจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมาด้วยทั้งค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุง ค่าภาษีและที่สำคัญที่สุดคือค่าประกันภัยรถยนต์  ที่จะช่วยคุ้มครองรถยนต์ที่ถือเป็นสินทรัพย์ของเรายามเกิดอุบัติเหตุต้องซ่อมแซม หรือต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่างๆ การทำประกันรถยนต์ไว้ย่อมทำให้เจ้าของรถอุ่นใจกว่าหากต้องขับออกไปบนท้องถนน ดังนั้นการที่เราทำความเข้าใจประเภทของประกันภัยรถยนต์จะทำให้เราสามารถเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งานโดยปัจจุบันประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ที่มีขอบเขตความคุ้มครองมากที่สุดของในแต่ละผู้ให้บริการรับประกันภัย คุ้มครองรถยนต์ของเราทุกกรณี จะมีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ นอกจากนั้นยังคุ้มครองกรณีการโจรกรรม อัคคีภัย / ภัยธรรมชาติด้วย เบี้ยของประกันชั้น 1 จะค่อนข้างสูง โดยภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

ความคุ้มครอง

 1. ความเสียหายต่อรถยนต์ทั้งมีและไม่มีคู่กรณี
 2. รถหาย
 3. ไฟไหม้ / ภัยธรรมชาติ
 4. คุ้มครองบุคคลและทรัพย์สินอื่นภายนอกที่เสียหายรวมถึงผู้ขับขี่ผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย
 5. ค่าประกันตัว
 6. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอก

ใครเหมาะกับประกันชั้น 1

 1. รถใหม่ป้ายแดง
 2. ใช้รถบ่อยเป็นประจำ
 3. เดินทางไกลตลอด
 4. รถยนต์ราคาแพง มูลค่าสูง
 5. มือใหม่หัดขับ

ประกันรถยนต์ ชั้น 2+

ประกันภัยรถยนต์ที่เหมือนประกันชั้น 1 เลย เพียงแต่ว่าไม่คุ้มครองกรณีชนสิ่งของออก โดยจะคุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

ความคุ้มครอง

 1. ความเสียหายต่อรถยนต์ที่มีคู่กรณี
 2. ไฟไหม้ / ภัยธรรมชาติ
 3. คุ้มครองบุคคลและทรัพย์สินอื่นภายนอกที่เสียหายรวมถึงผู้ขับขี่ผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย
 4. ค่าประกันตัว
 5. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอก
 6. คุ้มครองรถยนต์สูญหายจากการโจรกรรม

ใครเหมาะกับประกันชั้น 2+

 1. รถปีที่ 3 เป็นต้นไป
 2. ผู้ที่ขับรถชำนาญแล้ว
 3. ต้องการลดเบี้ยลง แต่อยากได้ความคุ้มครองครอบคลุม เหมือนประกันชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

ประกันภัยรถยนต์ที่ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของเรากรณีเสียหาย แต่คุ้มครองกรณีสูญหาย อัคคีภัย และคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก ปัจจุบันประกันภัยรถยนต์ประเภท 2ไม่เป็นที่นิยมเพราะหากเพิ่มค่าเบี้ยประกันไป 2+ จะคุ้มค่ากว่า

ความคุ้มครอง

 1. ไฟไหม้ / ภัยธรรมชาติ
 2. คุ้มครองบุคคลและทรัพย์สินอื่นภายนอกที่เสียหาย
 3. ค่าประกันตัว
 4. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอก
 5. คุ้มครองรถยนต์สูญหายจากการโจรกรรม

ใครเหมาะกับประกันชั้น 2

 1. ผู้ที่ขับรถชำนาญแล้ว
 2. ใช้รถไม่บ่อย
 3. จอดรถในที่เปลี่ยว
 4. รถเก่า 3 ปีขึ้นไป

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+

ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองการรับผิดชอบความเสียหายต่อคู่กรณี และรถยนต์คันที่เอาประกันภัยในกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น โดยจะคล้ายกับประกันประเภท 2 + แต่ไม่คุ้มครองกรณีความเสียหายจากอัคคีภัย / ภัยธรรมชาติ / การโจรกรรม

ความคุ้มครอง

 1. ความเสียหายต่อรถยนต์ที่มีคู่กรณี
 2. คุ้มครองบุคคลและทรัพย์สินอื่นภายนอกที่เสียหายรวมถึงผู้ขับขี่ผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย
 3. ค่าประกันตัว
 4. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอก

ใครเหมาะกับประกันชั้น 3+

 1. รถเก่า 5 ปีขึ้นไป
 2. ขับรถชำนาญแล้ว
 3. มีที่จอดรถปลอดภัย

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองการรับผิดชอบความเสียหายต่อคู่กรณี และรถยนต์คันที่เอาประกันภัยในกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น โดยจะคล้ายกับประกันประเภท 2 + แต่ไม่คุ้มครองกรณีความเสียหายจากอัคคีภัย / ภัยธรรมชาติ / การโจรกรรม

ความคุ้มครอง

 1. คุ้มครองบุคคลและทรัพย์สินอื่นภายนอกที่เสียหาย
 2. ค่าประกันตัว
 3. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอก

ใครเหมาะกับประกันชั้น 3

 1. ขับรถชำนาญแล้ว
 2. ไม่ค่อยได้ใช้รถ
 3. มูลค่าราคารถเหลือน้อยมากแล้ว
 4. มีที่จอดรถปลอดภัย

Natthasit S.

ผู้สนใจและศึกษาในด้านการเงินและการลงทุน, การพัฒนาธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารองค์กร โดยมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา Dealer Business Partner Advisor ให้กับกลุ่ม SCG และประสบการณ์ทำงานในบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อที่โตโยต้า ลีสซิ่ง Toyota Leasing (Thailand)

ไหนดี
Logo