เช็คราคาสร้อยคอ ทองคำ 1-2 สลึง, 1 บาท, ครึ่งสลึง – ราคาวันนี้ (รูปพรรณ) 2564

ไม่ว่าจะสร้อยคอทองคำ 1 บาท, สร้อยคอ ทองคำ 1 สลึง หรือสร้อยคอครึ่งสลึงก็สามารถคิดราคาสร้อยคอขายออกหรือรับซื้อได้ง่ายๆ โดยใช้ ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ 1 บาท ซึ่งทำให้เราสามารถประมาณราคาก่อนไปร้านทองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งในบทความนี้ก็ได้อัพเดทให้จากราคาทองวันนี้ให้แบบล่าสุด อัพเดท 17 กรกฎาคม 2567 มาดูกันครับ

ราคาสร้อยคอ ทองคำ 1 บาท (รูปพรรณ 1 บาท)

เมื่อเราต้องการซื้อสร้อยคอทองคำ 1  บาท ก็จะคำนวณราคาสร้อยคอทองคำ 1 บาทจากราคาทองวันนี้ รูปพรรณ 1 บาท เพื่อดูเป็นราคาอ้างอิงแล้วบวกกับค่ากำเหน็จประมาณการณ์ (ค่านำไปขึ้นรูปเป็นสร้อยคอ)

โดยราคาทองรูปพรรณ 1 บาท วันนี้ (ร้านทองขายออก) ราคาทองปรับครั้งที่ 8 เมื่อ 17 กรกฎาคม 2567 จากสมาคม อยู่ที่บาทละ 42500

ส่วนราคาค่ากำเหน็จสำหรับทองรูปพรรณ 1 บาทนั้นประมาณ 1000 บาท ดังนั้น 42500 + 1000 บาทก็จะอยู่ที่ 43500 บาท

ส่วนหากจะขายสร้อยคอทองคำ 1 บาทและประมาณว่าสร้อยคอทองคำ 1 บาท ขายได้เท่าไหร่ก็จะดูที่ราคารับซื้อทองรูปพรรณ 1 บาทวันนี้

โดยราคาทองรูปพรรณ 1 บาท วันนี้ (ราคาร้านทองรับซื้ออ้างอิง) ราคาทองปรับครั้งที่ 8 เมื่อ 17 กรกฎาคม 2567 จากสมาคมค้าทองคำ อยู่ที่บาทละ 41144.24

แต่ก็มักมีการหักส่วนต่างที่ร้านทองมักจะหักออกตามที่ สคบ กำหนด เราจึงดูราคาขายออกจากเกณฑ์ สคบ. แทน โดย สคบ. ได้ระบุว่าการตั้งราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อคืนสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคารับซื้อทองคำแท่ง ซึ่งราคารับซื้อทองแท่งวันนี้อยู่ที่ 41900 บาท ดังนั้นเมื่อหัก 5% ของ 41900 บาท ก็อยู่ที่ 39805 บาท

ราคาสร้อยคอ ทองคำ 1 สลึง

เมื่อต้องการซื้อสร้อยทองคำ 1 สลึงนั้น และต้องการคำนวณราคาล่วงหน้า เราสามารถนำราคาขายออกทองคำรูปพรรณ 1 บาทมาเฉลี่ยน้ำหนัก (1 สลึงหนัก 3.79 กรัม) แล้วรวมกับค่ากำเน็จได้เลย และผลลัพธ์คือ

ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง วันนี้ (ร้านทองขายออก) อิงจากราคาทองปรับครั้งที่ 8 เมื่อ 17 กรกฎาคม 2567 ของสมาคม อยู่ที่ 10625 บาท

และเมื่อคำนวณราคาสร้อยคอ 1 สลึง รวมค่ากำเน็จ (ประมาณการณ์) 600 บาท รวมเป็นราคาสร้อยทอง 1 สลึง ราคาขายออกวันนี้ที่ 11225 บาท

ทางด้านการขายสร้อยคอทองคำ 1 สลึงนั้น เมื่อต้องการทราบว่าขายออกเท่าไหร่ เมื่อใช้เกณฑ์หักราคารับซื้อคืนจากราคาทองคำแท่งได้สูงสุดไม่เกิน 5% คำนวณราคารับซื้อคืนทองคำแท่ง 1 สลึงวันนี้อยู่ที่ 6513 บาท เมื่อหัก 5% ไปก็จะอยู่ที่ 6139 บาท

ราคาสร้อยคอ ทองคำ 2 สลึง

เมื่อต้องการซื้อสร้อยคอทองคำ 2 สลึงและอยากประมาณราคาไว้ล่วงหน้า เราก็ยังคงสามารถดูจากราคาทองวันนี้ รูปพรรณ 1 บาท ไปเฉลี่ยน้ำหนักสร้อยคอ 2 สลึง ซึ่งก็คือนำราคาทอง 1 บาทมาหารสองเพื่อคิดราคาสร้อยคอ 2 สลึงเลย ดังนี้

ราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง วันนี้ (ร้านทองขายออก) อิงจากราคาทองปรับครั้งที่ 8 เมื่อ 17 กรกฎาคม 2567 ของสมาคม อยู่ที่ 21250 บาท

คำนวณเป็นราคาร้านทองขายออกสร้อยคอทองคำ 2 สลึงโดยนำไปบวกกับค่ากำเน็จประมาณการณ์ที่ของทองรูปพรรณ 2 สลึงที่ 700 บาท ก็จะได้ราคารวมที่ 21250 + 700 = 21950

ในขณะที่เมื่อต้องการขายสร้อยคอ สร้อยทอง 2 สลึง ก็สามารถประมาณราคารับซื้อได้ง่ายๆโดยใช้กฎของ สคบ. ว่าสามารถหักราคารับซื้อคืนจากราคาทองคำแท่งได้สูงสุดไม่เกิน 5% ซึ่งเมื่อเราคำนวณว่าราคารับซื้อคืนทองคำแท่ง 2 สลึงวันนี้อยู่ที่ 12689 บาท หักไป 5% ก็จะอยู่ที่ 6139 บาท

ราคาสร้อยคอ ทองคำครึ่งสลึง

เมื่อใช้หลักการเดียวกันกับหัวข้อก่อนหน้าเพื่อทราบราคาประมาณก่อนไปซื้อสร้อยคอครึ่งสลึง โดยการเฉลี่ยน้ำหนักด้วยการหารแปดเลยก็จะได้ดังนี้

ราคาทองรูปพรรณครึ่งสลึง วันนี้ (ร้านทองขายออก) อิงจากราคาทองปรับครั้งที่ 8 เมื่อ 17 กรกฎาคม 2567 ของสมาคม อยู่ที่ 5313 บาท

คำนวณเป็นราคาสร้อยครึ่งสลึงรวมค่ากำเน็จ โดยใช้กำเน็จประมาณการณ์ที่ 500 บาทสำหรับทองครึ่งสลึงก็จะได้อยู่ที่ 5313 + 500 = 5813

ในขณะที่เมื่อต้องการประมาณราคาสร้อยทอง ครึ่งสลึงขายออกเท่าไหร่ โดยใช้วิธีคำนวณจากกฎ 5% ของสคบ. เมื่อคำนวณราคารับซื้อทองแท่งครึ่งสลึงวันนี้ที่  6513 บาท หัก 5% ไปก็จะอยู่ที่ 6139 บาท

ตัวอย่างสร้อยคอทองคำ

สามารถรับชมคลิปวีดีโอตัวอย่างสินค้าที่ขึนรูปสร้อยคอทองคำได้เลย

อ้างอิง สคบ., สมาคมค้าทองคำมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค, การคำนวณราคาจาก ausiris, แม่ทองสุก, Image by topntp26, ราคาซื้อขายจริงอาจมีการแตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบกับร้านทองของท่านอีกครั้ง ข้อมูลนี้ใช้สำหรับความสะดวกในการคาดคะเนราคาทองโดยใช้ข้อมูลราคาทองวันนี้อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำร่วมกับปัจจัยอื่น

ไหนดี Champ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo