รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน 2563 – โปรโควิด ปิดหนี้บัตรเครดิต

เมื่อมีหนี้บัตรเครดิต ดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายมักจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียว โดยส่วนมากที่เราพบก็จะมีดอกเบี้ยอยู่ที่ 18% ต่อปี แน่นอนว่าถ้าเรารีไฟแนนซ์บัตรเครดิตด้วยดอกเบี้ยที่ถูกลง เราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลย

ซึ่งออมสินก็ได้มีสินเชื่อปิดบัตรเครดิต เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนรายเดือนของบัตรเครดิตทุกสถานบันการเงิน โดยคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 8.5% เท่านั้น และสามารถชำระขั้นต่ำ 2.5% ได้

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

โครงการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตธนาคารออมสินนี้มีชื่อว่า สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance ที่เป็นโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัญและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อผู้มีหนี้บัตรเครดิต

โดยให้คุณผ่อนหมื่นละ 250 บาทต่อเดือน นาน 4 ปี (ปลดต้นหมดหนี้)​ วงเงินอยู่ที่ 10,000-100,000 บาท

โดยกำหนดคุณสมบัติไว้ว่าสามารถเป็นผู้มีรายได้ประจำหรือประกอบอาชีพอิสระ ต้ังแต่6 เดือนขั้นไป หรือเจ้าของกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปก็ได้ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี 12 เดือนย้อนหลัง และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน

และถ้ามีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน มีการกำหนดว่าจะต้องมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้วไม่เกิน 2 ที่เท่านั้น

ทางด้านดอกเบี้ย ออมสินปล่อยกู้ให้กับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานลูกจ้างองค์กรของรัฐ และผู้มีรายได้ประจำที่ดอกเบี้ย 8.5% ต่อปี ส่วนอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/SMEs อยู่ที่ 10.5% ต่อปีใน 4 ปีแรก และยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็นเวลา 4 ปีให้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากสถาบันการเงินต่างๆ มายังธนาคารออมสิน เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง

เพิ่มเติมคือเนื่องจากโครงการนี้เป็นการใช้วงเงินสินเชื่อปิดบัตรเครดิตผ่านบัตรเงินสด Prima Card จะสามารถใช้วงเงินบัตรในการกดเงินสดทั่วไปได้ด้วย มีที่อัตราดอกเบี้ย 19% ต่อปีและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี

ทางด้านเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ธนาคารออมสินมีดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. เอกสารแสดงรายได้
  3. สำเนาใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุด (ที่จะนำมา Refinance)
  4. สำเนาหน้าบัตรเครดิต (ที่จะนำมา Refinance)
  5. ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล NCB Consent)
  6. ข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อบัตรกดเงินสด

ระยะเวลาโครงการนี้สามารถสมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2563 หากเลยช่วงเวลานี้สามารถสมัครโครงการสินเชื่อไทรทอง ดูต่อได้เลย

อ้างอิง: GSB Refinance, ดอกเบี้ยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์, ดอกเบี้ยบัตรเครดิตกสิกร

ไหนดี Champ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo