รู้จัก “การลงทุนทางเลือก” (Alternative Investment) คืออะไร?

หลายคนมีสินทรัพย์ที่ลงทุนเพื่อหวังผลกำไรในอนาคต แต่สินทรัพย์บางอย่างที่เรามีก็อาจทำกำไรได้เช่นกัน ซึ่งอาจเป็นสินทรัพย์ที่คุณอาจคาดไม่ถึง อย่างของสะสมหายากราคาแพงต่าง ๆ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สินทรัพย์ทางเลือก” ในบทความนี้ ไหนดี จะพาไปรู้จักกับ “การลงทุนทางเลือก” หรือ Alternative Investment ในสินทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจ

“การลงทุนทางเลือก” (Alternative Investment) คืออะไร?

การลงทุนทางเลือก หมายถึง การลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ดั้งเดิม เช่น หุ้น ตราสารหนี้ เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ฯลฯ โดยมักมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้

 • มีความผันผวนสูง : มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน
 • มีความสัมพันธ์ต่ำกับสินทรัพย์ดั้งเดิม : ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
 • สภาพคล่องต่ำ : อาจใช้เวลานานในการซื้อขาย
 • เข้าถึงยาก : นักลงทุนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ยาก
 • ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ : นักลงทุนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

ตัวอย่างสินทรัพย์ทางเลือก

 • ทองคำ : นิยมใช้เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง มักมีราคาสูงขึ้นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

 • กองทุนรวมทางเลือก : ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น Private Equity, Venture Capital, Hedge Fund

 • สินค้าโภคภัณฑ์ : เช่น น้ำมันดิบ ทองคำขาว ข้าวโพด ฯลฯ

 • งานศิลปะ : เช่น ภาพวาด โบราณวัตถุ ฯลฯ

 • ทรัพย์สินทางปัญญา : เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ

 • คริปโตเคอเรนซี : เช่น Bitcoin, Ethereum ฯลฯ

ตารางเปรียบเทียบราคา “ทองคำแท่ง” กับ “กันพลา”

รูปข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบราคาทองคำแท่งย้อนหลัง 6 ปี กับกันพลารุ่น Limited Edition PG 1/60 RX-78-2 Gundam (Full-Color Plated Version) ที่ราคาพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่แพ้ทองคำแท่งเช่นกัน

**หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย อาจขึ้นลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคาในท้องตลาด ความต้องการของคนซื้อ เป็นต้น

การลงทุนทางเลือกเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ต้องการกระจายความเสี่ยง มีความรู้และประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม ไหนดี อยากให้นักลงทุนศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยง และเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน

ไหนดี
Logo