สอนลูกใช้เงิน ออมอย่างไรให้มีเงินใช้ในอนาคต

การเงิน การออม และการลงทุน เป็นเรื่องที่ทุกคนควรมีความรู้ติดตัวไว้ เพราะช่วยให้ดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น และทำให้สามารถมีเงินใช้ได้ในระยะยาว ไม่เว้นแม้แต่เด็ก ๆ หรือลูกของคุณ เพราะแม้จะไม่ได้เป็นวิชาที่ต้องเรียนในโรงเรียน แต่เป็นความรู้ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ เพื่อเอาไปใช้กับการจัดการเงินในอนาคต
ในบทความนี้ ไหนดี จะพาไปดูวิธีการสอนลูกใช้เงินในแต่ละช่วงวัยว่าเหมาะสมกับการเรียนรู้แบบไหน พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย และสามารถให้ลูก ๆ ทำตามได้มาฝากกัน

สอนลูกใช้เงิน ออมอย่างไรให้มีเงินใช้ในอนาคต

อายุ 4-5 ปี

 • วิธีการสอน : ให้ลูกคุ้นเคยกับเงิน สอนให้รู้ว่าเงินได้มาอย่างไร และสอนให้รู้ถึงวิธีใช้จ่ายเงิน
 • การวางแผน : ให้ลูกได้สนุกกับการเล่นเกมที่เกี่ยวกับการเงิน
 • ตัวอย่าง : ให้ลูกเล่นเกมบอร์ดหรือเกมเศรษฐี และสะสมคะแนนเป็นรายสัปดาห์ หลังจากนั้นอาจจะชื่นชมหรือให้รางวัล

อายุ 6-7 ปี

 • วิธีการสอน : สอนให้ลูกรู้จักการอดทนในการออมเงิน และมีเป้าหมายในการออม
 • การวางแผน : ให้ลูกเริ่มวางแผนเป็นระยะรายเดือน
 • ตัวอย่าง : ให้ลูกเก็บเงินซื้อของที่เขาอยากได้ด้วยตนเอง

อายุ 8-10 ปี

 • วิธีการสอน : สอนให้รู้จักตัวเอง ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรหรือต้องการอะไรในอนาคต
 • การวางแผน : เริ่มให้วางแผนอนาคต เก็บออมเพื่อเป้าหมายของตนเองที่ใหญ่ขึ้น
 • ตัวอย่าง : ให้ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เป็นการสร้างวินัยในการออม

อายุ 11 ปีขึ้นไป

 • วิธีการสอน : สอนให้รู้เริ่มรู้จักการลงทุน เพื่อเอาชนะอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทุกปี
 • การวางแผน : ให้รู้จักการวางแผนระยะยาว เพื่อพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่บริหารจัดการเงินเป็น
 • ตัวอย่าง : ให้ลูกเริ่มลงทุนกับพ่อแม่ก่อน และสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน หรือให้ลูกหาความรู้ด้วยตนเอง

การลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับลูก

การลงทุนที่เหมาะสมกับลูกมากที่สุด ควรเป็นการลงทุนที่เข้าใจได้ง่ายและช่วยสร้างวินัยในการออม อย่างการลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar-Cost Averaging ซึ่งต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองคอยให้คำปรึกษาและช่วยดูพอร์ตของลูกอย่างใกล้ชิด

 • DCA คืออะไร : DCA หรือ Dollar-Cost Averaging คล้าย ๆ กับการเก็บเงินระยะยาวทุกเดือน แต่เงินนี้จะเป็นการเก็บในพอร์ตการลงทุน
 • DCA ดีอย่างไร :
  1. เป็นการลงทุนที่ช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนของตลาดการลงทุนได้เป็นอย่างดี
  2. ช่วยสร้างวินัยในการออมให้กับลูก
  3. ช่วยต่อยอดให้เงินของลูกงอกเงย
  4. เอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้

จะเห็นได้ว่าในทุกช่วงวัยเราสามารถสอนลูกให้รู้จักกับการเงินได้ ด้วยบทเรียนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สอดแทรกเข้าไปในระหว่างการเติบโต ก็จะช่วยทำให้ลูก ๆ ค่อย ๆ ซึมซับทั้งความรู้ วินัยในการออม เข้าใจในการลงทุน รู้จักวางแผนอนาคต เข้าใจตนเอง พร้อมทั้งกำหนดทั้งเป้าหมายชีวิต เป้าหมายการออมและการลงทุนได้ด้วยตนเอง

ไหนดี
Logo