สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2563 – ธนาคารออมสิน,อิสลาม,TMB,CIMB,กรุงไทย

การเงินกู้เพื่อปิดบัตรเครดิต (รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต) เป็นการลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิต และรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบ มาไว้ในที่เดียว ซึ่งก็จะช่วยให้การจ่ายหนี้ในแต่ละเดือนน้อยลง ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีดอกเบี้ยและเงื่อนไขหลักประกันที่ต่างกัน บางธนาคารไม่ต้องใช้หลักประกันเลย มาดูกันว่าเมื่อต้องการเงินกู้ปิดบัตรเครดิต มีของที่ไหนบ้าง สินเชื่อปิดบัตรเครดิต ธนาคารไหนดี อัพเดท 2563

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

การกู้ออมสิน เพื่อปิดบัตรเครดิต เป็นตัวเลือกหนึ่งที่มีผู้สนใจจำนวนมาก โดยธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ ที่ตอบโจทย์การกู้เงินปิดบัตร จากออมสิน เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่บุคคลทั่วไปสมัครได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการหรือกลุ่มวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง โดยให้วงเงินสูงสุดที่ 5 ล้านบาท

สามารถกู้ธนาคารเพื่อปิดบัตรเครดิตที่ออมสินได้สูงสุด 25 ปี ถ้ากู้เกิน 3 แสนบาทแต่ถ้ากู้ปิดบัตรออมสินต่ำกว่า 3 แสนบาทก็จะกู้ได้สูงสุดที่ 7 ปี

โดยมีอัตราดอกเบี้ยการกู้ปิดบัตรเครดิตอยู่ที่ MRR + 1.75% สำหรับการกู้โดยใช้คนค่ำประกัน แต่ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะได้อัตราดอกเบี้ย MRR เลย

อัพเดท 1 มีนาคม 2563: อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 : 4.00% ปีที่ 2 : 5.00% หลังจากนั้น MRR วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 25 ปี โปรนี้สำหรับ 1 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

ซึ่งสินเชื่อปิดบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ไทรทองนี้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์หลักประกันไว้คือหากเป็นการใช้บุคคลค้ำประกันเงินเดือนค้ำประกัน จะต้องมีรายได้ของผู้ค้ำประกันตามลักษณะอาชีพ หากเป็นข้าราชการต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 18,000.- ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจขั้นต่ำ 25,000.- พนักงานบริษัทเอกชนขั้นต่ำ 30,000.- อาชีพอิสระขั้นต่ำ 30,000.- ในขณะที่หากใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ เข้าถึงได้

เมื่อสนใจกู้ออมสินปิดบัตรเครดิตสามารถติดต่อธนาคารได้โดยเตรียมเอกสารที่ต้องใช้คือสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของคุณและคนค้ำประกัน, หนังสือรับรองการเป็นพนักงานและหนังสือรับรองเงินเดือนของคุณและผู้ค้ำ, สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน หากมีสำเนาใบสำคัญการสมรสหรือหย่าให้แนบมาด้วยทั้งของคุณและผู้ค้ำ

นอกจากสินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์แล้ว ธนาคารออมสินก็ยังมีสินเชื่อปิดบัตรเครดิตตัวอื่นให้คุณรีไฟแนนช์บัตรได้ด้วยกับสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ที่จะต้องใช้หลักประกัน

โดยมีการกำหนดให้หลักประกันการกู้เงินคือสลากออมสินพิเศษ หรือสมุดฝากเงินออมสิน เท่านั้น และสามารถกู้ได้ไม่เกิน 95% ของหลักประกัน

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต ธนาคารอิสลาม

การรีไฟแนนช์บัตรเครดิต ธนาคารฮิสลามมีสินเชื่อปิดบัตรเครดิต ธนาคารอิสลามคือ สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน สามารถกู้ได้สูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี

โดยการกู้เงินมาปิดบัตรจากธนาคารอิสลามมีการกำหนดหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้ว่าต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบที่อยู่อาศัยเท่านั้น ซึ่งจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว บ้านแฝก ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้า หรือโฮมออฟฟิส ตึกแถวอาคารพาณิชย์กรรมสิทธิ์ห้องชุดก็ได้

สินเชื่อเอนกประสงค์คิดอัตรากำไรผ่อนชำระหลังหักส่วนลดอยู่ที่ SPRL – 1.75% และมีอัตราราคาขายหรืออัตรากำไรสูงสุด สำหรับสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกันอยู่ที่ 18% ต่อปี

ซึ่งทางอิสลามจะไม่สามารถคิดดอกเบี้ยได้ จึงใช้การคิดอัตรากำไรแทน (ใช้ SPRL แทน MRR) โดยปัจจุบันเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 มีอัตรา SPRL ธนาคารอิสลามอยู่ที่ 7.62 ต่อปี ดังนั้นอัตรากำไรผ่อนชำระหลังหักส่วนลดอยู่ที่ 5.87%

และกำหนดคุณสมบัติผู้กู้เป็นสัญชาติไทยอายุ 20-70 ปี โดยถ้ากินเงินเดือนต้องอายุไม่เกิน 60 ปี รายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และอายุงานมากกว่า 2 ปี สัญญาจ้างมากกว่า 3 ปี แต่ถ้าทำอาชีพอิสระรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน, อายุไม่เกิน 70 ปี และทำมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่วนเจ้าของธุรกิจอายุไม่เกิน 70 ปี มีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน ทำมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต TMB

การกู้เงินปิดหนี้บัตรเครดิตจาก TMB (รี ไฟแนนซ์ บัตรเครดิต tmb) สามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลทีเอ็มบี แคช ทู โก (TMB Cash2Go) ได้

โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสูด 1,500,000 บาท ให้กู้ในระยะ 1-5 ปี มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่อัตรา 28% สำหรับ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีรายได้ 15,000 – 29,999 ที่ 28% และถ้าใช้บัญชี ออลล์ฟรี + Direct Debit ก็จะได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ 25%

อัตราดอกเบี้ยก็จะลดหลั่นลงไปตามรายได้ อย่างเช่นพนักงานบริษัท รายได้ 30,000-49,999 บาทก็จะมีอัตราดอกเบี้ย 21% (และลด 3% เงื่อนไขเดียวกัน)

การกู้กับ TMB มีเงื่อนไขว่ามีอายุ 20 – 59 ปี เป็นพนักงานบริษัทรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ทำงานที่ปัจจุบันมากกว่า 4 เดือน หรือเจ้าของกิจการที่ 20,000 บาท ทำงานธุรกิจมากกว่า 2 ปี

และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับพนักงานบริษัท ก็จะมีสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนล่าสุดหรืออายุไม่เกิน 2 เดือน สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก สเตทเม้นแสดงรายรับเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน (ทางไปสมัคร > สมัคร TMB Cash To Go ออนไลน์)

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยมีสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus ที่คุณสามารถกู้เพื่อปิดหนี้บัตรเครดิต (รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต) ได้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

ซึ่งสินเชื่อตัวนี้ สามารถกู้ได้สูงสุด 5 ปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีเงินเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR +7% โดยข้อมูล MRR ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 พบว่าอยู่ที่ 6.87% ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 13.87% ต่อปี

โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเพียงรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทยเท่านั้น และธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน เป็นการจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

เอกสารที่ต้องใช้มีสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และหลักฐานหนี้บัตรเครดิต

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต CIMB

CIMB มีสินเชื่อปิดบัตรเครดิตที่สามารถใช้สินเชื่อเพอร์ซันนัลแคช กู้เพื่อปิดบัตรเครดิตได้ โดยมีวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ เป็นระยะเวลา 1-5 ปี

โดยสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำหรือสูงขึ้นอยู่กับระยะเวลาการกู้ หากกู้ CIMB และ โดยมีอายุสัญญา 12 เดือน รายได้ประจำ 20,000 บาท ก็จะได้ดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำที่ 9% เท่านั้น แต่หากต้องการกู้ 24 เดือนรายได้ประจำ 20,000, 30,000 ก็อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 12%,11.84% ต่อปี ตามลำดับ สามารถสมัครออนไลน์ได้ (ทางไปสมัคร: สินเชื่อ CIMB ออนไลน์)

ในขณะที่เจ้าของกิจการที่รายได้ต่อเดือน 30,000 อายุสัญญา 60 เดือนจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ 25-26% สมัครได้ที่สาขา ห

สรุป

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเจอปัญหาหนี้บัตรเครดิต เนื่องจากดอกเบี้ยบัตรเครดิตค่อนข้างสูง เมื่อกู้เงินจากสินเชื่อปิดบัตรเครดิตก็จะจ่ายดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและภาระทางการเงินไปได้มาก

ซึ่งในการเลือกรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตธนาคารไหนดีนั้นแต่ละธนาคารก็จะมีสินเชื่อปิดบัตรเครดิตที่แตกต่างกัน โดยธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำที่ MRR เท่านั้น (ปรมาณ 6-7%) แต่ต้องมีหลักประกัน ในขณะที่ธนาคารอื่นก็จะมีดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไป บางธนาคารไม่ต้องค้ำประกันด้วย

อ้างอิงจากผู้ให้บริการ: สินเชื่อไทรทอง, โปรไทรทอง, สินเชื่อชีวิตสุขสันต์MRR ธนาคารออมสิน, สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารอิสลาม, SPRL ธนาคารอิสลาม, สินเชื่อ TMB Cash2Go, สินเชื่อ CIMB, Macrovector and freepik, ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น โปรดศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงื่อนไขทั้งหมดโดยละเอียด จากผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น 

ไหนดี Champ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo