[รวม] สินเชื่อ ธนาคารออมสิน “ปลดหนี้นอกระบบ” อัพเดท 2563

หลุดพ้นภาระหนี้นอกระบบที่ดอกสูง เพียงขอกู้ในระบบไปจ่ายนอกระบบ

หลังจากที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคารออมสิน เพื่อปลดหนี้นอกระบบ ทางเราจึงรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่หน้าเชื่อถือเกี่ยวกับรายละเอียดสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราก็พบว่า มีสินเชื่อ 3 สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกัน มีดอกเบี้ยต่ำ ตั้งแต่ 0.5% ต่อเดือนไปจนถึง 1% ต่อเดือน และยังผ่อนได้นานด้วย

ซึ่งแน่นอนว่าการเป็นหนี้ในระบบย่อมดีกว่าการเป็นหนี้นอกระบบ เพราะนอกจากหนี้นอกระบบจะมีดอกเบี้ยสูงแล้ว โอกาสที่เราจะชำระเงินต้นที่กู้มาก็ยาก เพราะมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่แพง จึงเป็นกับดักทางการเงินวนเวียนไปจนกว่าจะปิดเงินต้นได้ครบทั้งหมด ดังนั้นหากสามารถได้รับการอนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงินในระบบเพื่อมาปิดหนี้นอกระบบจะเป็นทางออกที่ดีมาก

เรามาดูกันว่าธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑ์ไหนที่น่าสนใจในการติดต่อขอยื่นกู้บ้าง บางโครงการก็เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วย หรือหากคุณอยากเช็คเครดิตบูโรก่อนก็สามารถอ่านที่ 8 วิธีเช็คเครดิตบูโร แบบรู้ผลทันทีก็มีนะ

สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน

สำหรับสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน วงเงิน 50,000 กู้ได้ 5 ปี ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.5% ต่อเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงเกษตรกรรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบ เพื่อให้ผู้กู้ปิดหนี้นอกระบบ ลงทุนเพื่อสร้างอาชีพ หรือทดแทนการกู้หนี้นอกระบบเพิ่มขึ้นไปอีก เช่น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในครอบครัวทั้งค่าเล่าเรียนลูก, ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว

สินเชื่อตัวนี้จะเป็นโครงการของรัฐบาลหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ตามโครงการประชารัฐเพื่อประชาชน มีรายละเอียดตามนี้ครับ

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้มีดังนี้

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปีเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระหนี้
 • มีอาชีพ รายได้ และที่อยู่ติดต่อได้
 • มีการสมัครลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบกับธนาคารออมสิน
 • ไม่นำเงินไปใช้หนี้ในระบบ
 • สมัครโดย ติดต่อธนาคารออมสินพร้อมกับบัตรประชาชน

ทางด้านวงเงินกู้และการผ่อนชำระมีรายละเอียดคือ

 • แบบกู้มีระยะเวลา ธนาคารให้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี (L/T) ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
 • แบบวงเงินสินเชื่อบัตรเงินสด (People Card) ไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย
 • ทั้งนี้รวมทั้ง 2 วงเงิน ต้องไม่เกิน 50,000 บาท/ราย

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ในการกู้แบบกู้มีระยะเวลา สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่ากันตลอด โดยถ้ามีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน จะได้ดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือน

ถ้าหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ครบวงเงินกู้ แต่เกินครึ่งหนึ่งของยอกกู้ และมีบุคคลค้ำประกันด้วย ก็จะคิดที่ 0.75% ต่อเดือน แต่ถ้ามีคนค้ำประกันอย่างเดียวจะคิดดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน

ในขณะที่ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่ออยู่ที่ 100 บาทต่อสัญญา และอาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อตัวที่ 2 กับโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ เป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อเดือน กู้ได้ 5 ปี สูงสุด 50,000 โดยสินเชื่อชิ้นนี้จะให้กู้ตามมูลค่าหนี้นอกระบบจริง แต่ไม่เกิน 50,000.- และพิจารณาวงเงินตามความสามารถในการชำระหนี้ด้วย

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย ในขณะที่ถ้ารวมอายุผู้กู้บวกกับระยะเวลาที่กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีการประกอบอาชีพ มีรายได้ มีที่อยู่แน่นอน
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้ (ใช้รูปถ่ายที่ทำงาน)
 • ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร
 • สมัครโดย ติดต่อธนาคารออมสินพร้อมกับบัตรประชาชน ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้นำสำเนาเอกสารหลักทรัพย์ไปด้วย

โดยจะมีค่าธรรมเนียมสินเชื่ออยู่ที่ 100 บาท ต่อสัญญา

โครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นกู้ในสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้เป็นเงินทุน หรือเงินหมุนเวียนประกอบอาชีพ หรือหารายได้เสริม

ความพิเศษของโครงการนี้คือเป็นสินเชื่อไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำที่ 0.75 % ต่อเดือน และกู้สูงสุด 50,000 ที่ระยะเวลา 3-5 ปี นอกจากนั้นแล้วยังไม่เสียค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่ออีกด้วย

คุณสมบัติ

แหล่งข้อมูลและภาพประกอบจาก
www.gsb.or.th/personal/products/loan/government/GSBLoanSolving-the-informal-debt.aspx
www.gsb.or.th/personal/products/loan/government/GSBLoanGovWelfareCard.aspx
pantip.com/topic/36175998

ไหนดี Champ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo