หนังสือรับรองเงินเดือน คือ/ขอใคร ทำเองได้ไหม? ตัวอย่างใช้ทำธุรกรรม

เอกสารสำคัญอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต, ออกรถ หรือยื่นกู้ต่างๆ ก็มักจะต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุมัติสินเชื่อทั้งนั้น แล้วหนังสือรับรองเงินเดือนขอใคร มีตัวอย่างเอกสารเป็นแบบไหน มีอายุกี่วัน มาดูกันครับ

หนังสือรับรองเงินเดือน คืออะไร/ขอที่ไหน

หนังสือสลิปเงินเดือน (ภาษาอังกฤษ: Salary Certificate) คือเอกสารแสดงเงินเดือนและรายได้จากที่ทำงาน โดยสามารถขอเอกสารได้จากฝ่าย HR ของบริษัท ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีระเบียบในการขอเอกสารที่แตกต่างกันไป

โดยหนังสือรับรองเงินเดือนของจริง จะต้องมีตราประทับของบริษัท ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร และลายเซ็นของผู้มีอำนาจเช่นเจ้าของบริษัท หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ส่วนคำถามว่าหนังสือรับรองเงินเดือน มีอายุกี่วันนั้น ขึ้นอยู่กับทางสถาบันการเงินกำหนดว่าจะต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังได้ไม่เกินกี่เดือน (เช่น กสิกรให้ 3 เดือน)

กลับสู่ด้านบน ↑

ทำเองได้ไหม

สิ่งที่สำคัญมากคือหนังสือรับรองเงินเดือน ไม่สามารถทำเองได้ หากปลอมแปลงเอกสารแล้ว คุณมีสิทธิ์ที่จะติด Fraud (หลอกลวง) ซึ่งเป็นเครดิตที่แย่ยิ่งกว่าเครดิตเสียจากการผิดชำระหนี้อีก

ที่บอกว่าแย่กว่าติดเครดิตบูโร เพราะผู้เชี่ยวชาญหลายท่านใน Pantip แจ้งว่า หากติด Fraud แล้วจะไม่สามารถยื่นกู้หรือขอสินเชื่อ ทำบัตรเครดิตต่างๆได้อีกเลย เครดิตเสียตลอดชีวิต โดยบางท่านก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่แต่ละเจ้าแชร์ร่วมกันด้วย

กลับสู่ด้านบน ↑

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทนั้นควรมีหัวกระดาษที่เป็นหัวจดหมายของบริษัท (ถ้ามี) มีชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และใช้เนื้อหาของจดหมายตามแบบฟอร์ม เช่น

หนังสือรับรองเงินเดือน

    หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับนี้ขอรับรองว่า (นายไหนดี ดีเลิศ) เป็นพนักงานของบริษัท (xxxxxxx) ในตำแหน่ง (xxxxxxx) มีอัตราเงินเดือนล่าสุด (15,000) บาท ต่อเดือน รายได้อื่น (ระบุถ้ามี) (xxxxxxx)

โดยเริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่ ………………….. จนถึงปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(ลายเซ็น)
นาย………………………(ตราประทับ)

กลับสู่ด้านบน ↑

ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน ทำไง

โดยปกติแล้วฝ่าย HR ของบริษัทจะสามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ได้อยู่แล้ว หาก HR ไม่ออกเอกสารให้ก็อาจร้องเรียนไปตามลำดับขั้นต่อไป

หนังสือรับรองเงินเดือน พนักงานรายวัน สามารถขอให้บริษัทออกหนังสือรับรองค่าจ้างรายวันให้แทนได้ เพื่อให้พนักงาน/ลูกจ้างรายวัน มีเอกสารประกอบการยื่นกู้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินจะพิจารณา

ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน เช่น แม่ค้าร้านค้าทั่วไป หรือลูกจ้างรายวัน สามารถลองดูสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือนแทน เช่น กสิกรไทย หรือบัตรอิออน เปิดให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นกู้ได้ ดังภาพ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo