หนังสือรับรองเงินเดือน คือ/ขอใคร ทำเองได้ไหม? ตัวอย่างใช้ทำธุรกรรม

เอกสารสำคัญอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิต, ออกรถ หรือยื่นกู้ต่างๆ ก็มักจะต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุมัติสินเชื่อทั้งนั้น แล้วหนังสือรับรองเงินเดือนขอใคร มีตัวอย่างเอกสารเป็นแบบไหน มีอายุกี่วัน มาดูกันครับ

หนังสือรับรองเงินเดือน คืออะไร/ขอที่ไหน

หนังสือสลิปเงินเดือน (ภาษาอังกฤษ: Salary Certificate) คือเอกสารแสดงเงินเดือนและรายได้จากที่ทำงาน โดยสามารถขอเอกสารได้จากฝ่าย HR ของบริษัท ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีระเบียบในการขอเอกสารที่แตกต่างกันไป

โดยหนังสือรับรองเงินเดือนของจริง จะต้องมีตราประทับของบริษัท ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร และลายเซ็นของผู้มีอำนาจเช่นเจ้าของบริษัท หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ส่วนคำถามว่าหนังสือรับรองเงินเดือน มีอายุกี่วันนั้น ขึ้นอยู่กับทางสถาบันการเงินกำหนดว่าจะต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังได้ไม่เกินกี่เดือน (เช่น กสิกรให้ 3 เดือน)

ทำเองได้ไหม

สิ่งที่สำคัญมากคือหนังสือรับรองเงินเดือน ไม่สามารถทำเองได้ หากปลอมแปลงเอกสารแล้ว คุณมีสิทธิ์ที่จะติด Fraud (หลอกลวง) ซึ่งเป็นเครดิตที่แย่ยิ่งกว่าเครดิตเสียจากการผิดชำระหนี้อีก

ที่บอกว่าแย่กว่าติดเครดิตบูโร เพราะผู้เชี่ยวชาญหลายท่านใน Pantip แจ้งว่า หากติด Fraud แล้วจะไม่สามารถยื่นกู้หรือขอสินเชื่อ ทำบัตรเครดิตต่างๆได้อีกเลย เครดิตเสียตลอดชีวิต โดยบางท่านก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่แต่ละเจ้าแชร์ร่วมกันด้วย

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทนั้นควรมีหัวกระดาษที่เป็นหัวจดหมายของบริษัท (ถ้ามี) มีชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และใช้เนื้อหาของจดหมายตามแบบฟอร์ม เช่น

หนังสือรับรองเงินเดือน

    หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับนี้ขอรับรองว่า (นายไหนดี ดีเลิศ) เป็นพนักงานของบริษัท (xxxxxxx) ในตำแหน่ง (xxxxxxx) มีอัตราเงินเดือนล่าสุด (15,000) บาท ต่อเดือน รายได้อื่น (ระบุถ้ามี) (xxxxxxx)

โดยเริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่ ………………….. จนถึงปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(ลายเซ็น)
นาย………………………(ตราประทับ)

ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน ทำไง

โดยปกติแล้วฝ่าย HR ของบริษัทจะสามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ได้อยู่แล้ว หาก HR ไม่ออกเอกสารให้ก็อาจร้องเรียนไปตามลำดับขั้นต่อไป

หนังสือรับรองเงินเดือน พนักงานรายวัน สามารถขอให้บริษัทออกหนังสือรับรองค่าจ้างรายวันให้แทนได้ เพื่อให้พนักงาน/ลูกจ้างรายวัน มีเอกสารประกอบการยื่นกู้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินจะพิจารณา

ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน เช่น แม่ค้าร้านค้าทั่วไป หรือลูกจ้างรายวัน สามารถลองดูสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือนแทน เช่น กสิกรไทย หรือบัตรอิออน เปิดให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นกู้ได้ ดังภาพ

ไหนดี Champ

แชมป์ (Champ) ผู้ที่อยู่ในวงการการเงิน และเศรษฐศาสตร์ มีความชอบในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผองเพื่อนและคนรู้จัก เกิดมาเป็นการนำมาเผยแพร่ทางเลือกดีๆในสาธารณะ จบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ปัจจุบันร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนประจำเว็บไซต์ไหนดี

ไหนดี
Logo