หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน ดอกเบี้ยสูงถึง 4.50% จองซื้อพ.ค. 67

มาอัปเดตกันแล้วกับหุ้นกู้ตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดให้จองซื้อในเดือนพฤษภาคม 2567 นั่นก็คือหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 4.50% ต่อปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ และในบทความนี้ทาง ไหนดี ได้นำข้อมูลและรายละเอียดบางส่วนมาให้ผู้ลงทุนศึกษากันพอเป็นสังเขป ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

แนะนำหุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 4.50%

ข้อมูลเบื้องต้นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ทรู ดำเนินกิจการมานานกว่า 30 ปี เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เริ่มก่อตั้งวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ภายใต้ชื่อบริษัท ซีพีเทเลคอมมิวนิเคชัน จำกัด
 • เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกในประเทศไทย ที่ดำเนินการครบทั้งระบบเอดีเอสแอล และระบบ 56 เค
 • ทรูได้ควบรวมกับดีแทคเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) และบริษัท Telenor เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัททรู โดยถือหุ้นบริษัทร้อยละ 26.32

ข้อมูล “หุ้นกู้” บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

 • เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 • หุ้นกู้ระดับ A+
 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์
 • หุ้นกู้ไม่มีประกัน
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น
 • เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-24 และ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หุ้นกู้ชุดที่ 1

 • อายุ 1 ปี 3 เดือน
 • ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.95-3.00 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2

 • อายุ 2 ปี 6 เดือน
 • ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45-3.55 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3

 • อายุ 3 ปี 3 เดือน
 • ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70-3.85 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 4

 • อายุ 5 ปี 3 เดือน
 • ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00-4.20 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 5

 • อายุ 10 ปี
 • ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30-4.50 ต่อปี

ข้อมูลความเสี่ยงของทรูที่ควรรู้

 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อพิพาท : ยังมีข้อพิพาทอยู่หลายคดีที่ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ซึ่งอาจส่งผลต่อฐานะทางการเงินและสภาพคล่องได้
 • ความเสี่ยงจากการมีหนี้สิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริษัทมีการกู้ยืมเงินจำนวน 2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 353.7 พันล้านบาท จากสิ้นปี พ.ศ. 2565
 • ความเสี่ยงจากการชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ : บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จำกัด จะต้องมีการชำระใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต่อเนื่องหลายปี ซึ่งเป็นเงินจำนวนหลายพันล้านบาท
 • ความเสี่ยงจากการใช้ธุรกรรมผ่านช่องทาง True Money Wallet : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากทำธุรกรรมผ่านช่องทาง True Money Wallet ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้าหรือการขัดข้องผ่านช่องที่นี้

อย่างไรก็ตามการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนการลงทุนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการลงทุนผิดพลาดหรือการขาดทุนโดยไม่จำเป็น สามารถติดตามบทความเกี่ยวกับการเงินการลงทุนดี ๆ ได้ใหม่ ทางเว็บไซต์ ไหนดี

ไหนดี
Logo