อยากได้ดอกเบี้ยสูง 2.65% ต่อปี ! ต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำทันใจ

ใครที่กำลังมองหาบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง เพื่อไว้เป็นที่พักเงินสำหรับไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับเงินออมอยู่ละก็ ไหนดี ขอแนะนำแคมเปญเงินฝากประจำทันใจ 12 เดือน จากธนาคารไทยเครดิต โดยให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.65% ต่อปี หากฝากด้วยเงินสดสามารถรับดอกเบี้ยได้ทันที ณ วันที่ฝากเงิน และถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้เลย

อยากได้ดอกเบี้ยสูง 2.65% ต่อปี! ต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำทันใจ

ถึงแม้บัญชีเงินฝากประจำทันใจ จากธนาคารไทยเครดิต จะให้ดอกเบี้ยสูง แต่ก็มีเงื่อนไขการให้บริการและรายละเอียดที่ต้องทราบก่อนตัดสินใจนำเงินไปฝากเช่นกัน ดังนี้

สิทธิประโยชน์และจุดเด่น

 • ดอกเบี้ยสูง 2.65% ต่อปี
 • รับดอกเบี้ยทันที ณ วันฝาก (กรณีนำฝากด้วยเงินสด)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • บัตรประชาชนตัวจริง

เงื่อนไขและรายละเอียด

 • บัญชีเงินฝากประจำมีกำหนดระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
 • เปิดบัญชีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีร่วม
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด หักภาษี 15% ณ ที่จ่าย กรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้น
 • ถอนเงินฝากส่วนเกินได้ แต่หากถอนเงินฝากของเงินต้นที่รับดอกเบี้ย ณ วันฝาก จนทำให้เงินต้นลดลงต่ำกว่าจำนวนเงินเปิดบัญชี ต้องทำการปิดบัญชีเท่านั้น
 • หากปิดบัญชีหรือถอนเงินต้นก่อนครบ 12 เดือน หรือไม่ทำตามเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย โดยหักภาษีแล้วให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันผิดเงื่อนไข และดอกเบี้ยที่จ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้
 • เมื่อครบกำหนด 12 เดือน เจ้าของบัญชีต้องมาทำการแจ้งฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือเป็นบัญชีประเภทอื่น ๆ ภายในระยะเวลา 1 เดือน หากเกินกำหนดธนาคารจะขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหรือโอนเงินเพิ่ม
 • หลังจากครบกำหนดเป็นระยะเวลา 1 เดือน บัญชีเงินฝากประจำทันใจจะถูกโอนอัตโนมัติ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทันที โดยเจ้าของบัญชีต้องมาติดต่อธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีเพื่อเปลี่ยนสมุดด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ

หมายเหตุ

 • หากต้องการปิดบัญชี ต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง ณ สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
 • เงินฝากในบัญชีจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่ระบุไว้ในกฎหมาย
 • อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ โดยเป็นไปตามประกาศของธนาคารไทยเครดิต

ถือได้ว่าบัญชีเงินฝากประจำทันใจของธนาคารไทยเครดิต เหมาะมากกับคนที่อยากหาที่ฝากเงินดอกเบี้ยสูง ๆ แต่อย่าลืมว่าต้องศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมของธนาคารให้ดีก่อน เพื่อที่เราจะได้รับดอกเบี้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยและไม่เสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยสามารถศึกษาและสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารไทยเครดิต ดังนี้

ธนาคารไทยเครดิต

 • เว็บไซต์ธนาคาร : https://www.thaicreditbank.com/th
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-697-5454 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • วันและเวลาทำการ :
 • สำนักธุรกิจรัชดาภิเษก

   • วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
   • เวลาทำการ : 8.30 – 17.30 น.

  สาขาในห้างสรรพสินค้า

   • วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
   • เวลาทำการ : 10.30 – 19.30 น. และ 11.00 – 19.30 น.

  สาขาอื่น ๆ นอกห้างสรรพสินค้า

   • วันทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์
   • เวลาทำการ :8.30 – 17.00 น. และ 8.30 – 17.30

ไหนดี
Logo