ออมสินปล่อยกู้ 50,000 ไม่ใช้หลักทรัพย์ SME/แม่ค้า กู้ได้ (ล็อต ก.ย.2563)

หลังจากการระบาดของโควิด 19 ทางออมสินก็ได้ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และล่าสุดก็ได้ปล่อยสินเชื่อ 50,000 ในชื่อสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออกมา

ภายใต้เป้าหมายในการช่วยเหลือ มนุษย์เงินเดือน/อาชีพอิสระ รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเลย ดังนี้

วงเงินสินเชื่อ

 • ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • งดจ่ายหนี้ 6 เดือนแรก
 • วงเงินทั้งหมด 1 หมื่นล้านบาท สิ้นสุดภายใน 30 ธันวาคม 2563

ดอกเบี้ย/ระยะเวลา

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อเดือน แบบคงที่ ผ่อนได้ไม่เกิน 3 ปี และ 6 เดือนแรกไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย

กู้ใช้เอกสารอะไรบ้าง สมัครที่ไหน

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากของออมสินนี้เปิดให้สมัครออนไลน์ (มีลิงค์ด้านล่าง) โดยกำหนดให้เตรียมเอกสารของท้ัง มนุษย์เงินเดือน และแม่ค้า SME แยกให้ดังนี้คือ

ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือน

 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน และใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีของทั้งผู้กู้และคู่สมรส
 • สำเนาบัญชีออมสิน
 • เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน
 • สเตทเม้นเดือนล่าสุด (วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์)

ถ้าเป็นรายย่อย (SME หรือแม่ค้า)

 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน และใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีของทั้งผู้กู้และคู่สมรส
 • สำเนาบัญชีออมสิน
 • เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด จะใช้บัญชีรายรับรายจ่าย หรือประมาณการรายได้ก็ได้
 • ไม่จำเป็นต้องตรวจกิจการ

สมัครออนไลน์ได้เอง

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากสามารถสมัครได้เองผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN35/ โดยกดที่ปุ่มลงทะเบียนและกรอกข้อมูลได้เองเลย

รวม Pantip สมัคร/ทำอย่างไร…

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังรากฐานผ่านแล้ว ต้องติดต่อสาขาภายในกี่วัน? ทางออมสินได้ชี้แจงใน Pantip ว่า ” ทางธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่จะตรวจสอบข้อมูลของคุณลูกค้า และแจ้งให้มายื่นเอกสารต่อไป”

กรอกข้อมูลการผ่อนชำระผิด ทำอย่างไร? ทางออมสินก็ได้แจ้งผ่าน Pantip ว่า “สามารถเขียนคำร้องในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ในวันที่ออมสินนัดต่อไป”

ลงทะเบียนแล้วเว็บล่มทำไง? ทางออมสินบอกว่าเนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก แนะนำให้เว้นระยะการลงทะเบียนแล้วทำรายการใหม่อีกครั้ง

ไหนดี
Logo