อัปเดตหุ้นกู้มาแรงในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567

มาแล้วหุ้นกู้ตัวใหม่มาแรง เปิดให้ประชาชนและผู้ลงทุนทั่วไปซื้อได้แล้ว เริ่มต้นจองซื้อได้ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2567 นี้ จะมีหุ้นกู้ตัวไหนน่าสนใจกันบ้าง ไหนดี จะพาไปดูรายละเอียดกันค่ะ

อัปเดตหุ้นกู้มาแรงในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

หุ้นกู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) – CPF

 • หุ้นกู้ระดับ A+
 • เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
 • คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน
 • เปิดให้จองซื้อวันที่ 22, 23, 27 กุมภาพันธ์ 2567
 • เปิดขาย 4 ชุดด้วยกัน ได้แก่

1) หุ้นกู้อายุ 1 ปี 10 เดือน

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.96-3.10 ต่อปี
 • ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

2) หุ้นกู้อายุ 5 ปี

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50-3.65 ต่อปี
 • ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

3) หุ้นกู้อายุ 7 ปี

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70-3.90 ต่อปี
 • ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

4) หุ้นกู้อายุ 10 ปี

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.03-4.20 ต่อปี
 • ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

หุ้นกู้ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) – PL

 • หุ้นกู้ระดับ BBB+
 • เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
 • ออกและเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน
 • เปิดให้จองซื้อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567
 • เปิดขาย 2 ชุดด้วยกัน ได้แก่

1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 55 ต่อปี
 • ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

2) หุ้นกู้อายุ 4 ปี

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 75 ต่อปี
 • ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

หุ้นกู้ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) – SCG

 • หุ้นกู้ระดับ A+
 • หุ้นกู้อายุ 4 ปี
 • เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 40 ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 • เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป
 • ออกและเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน

วันเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้

 • 1-7 มีนาคม 2567 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A
 • 25-27 มีนาคม 2567 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน
 • 28-29 มีนาคม 2567 สำหรับผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป

หุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) – SCGP

 • หุ้นกู้ระดับ A+
 • หุ้นกู้อายุ 3 ปี 8 เดือน
 • เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 40 ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 • เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป
 • คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน

วันเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้

 • 1-7 มีนาคม 2567 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A
 • 25-27 มีนาคม 2567 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน
 • 28-29 มีนาคม 2567 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

จะเห็นได้ว่าหุ้นกู้แต่ละตัวที่ ไหนดี แนะนำมา จะเป็นหุ้นกู้ที่ระดับสูง มีความน่าเชื่อถือ คัดมาแล้วแต่บริษัทดัง ๆ คาดได้ว่าลงทุนซื้อหุ้นกู้แล้วเห็นกำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างแน่นอนค่ะ

ไหนดี
Logo